De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S TICHTING S PORTHALLEN H ELDEN I NFORMATIE - BIJEENKOMST GEMEENTERAAD P EEL EN M AAS Panningen 30-05-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S TICHTING S PORTHALLEN H ELDEN I NFORMATIE - BIJEENKOMST GEMEENTERAAD P EEL EN M AAS Panningen 30-05-2015."— Transcript van de presentatie:

1 S TICHTING S PORTHALLEN H ELDEN I NFORMATIE - BIJEENKOMST GEMEENTERAAD P EEL EN M AAS Panningen 30-05-2015

2 A GENDA Welkom Rondleiding Behoeften Oplossing Investeringsoverzicht Vragen Sluiting

3 D OELSTELLING INFORMATIEBIJEENKOMST Informeren over noodzalijke investeringen Overtuigen van de noodzaak tot uitbreiding Samen gevraagd en ongevraagd een visie te ontwikkelen voor de rol die de sporthallen in de toekomst moeten spelen

4 Rondleiding

5 A GENDA Welkom Rondleiding Behoeften Oplossing Investeringsoverzicht Vragen Sluiting

6 B EHOEFTEN Voorlopige visie 20-25 jr: Zekerheid bieden: Veilige accomodatie (voldoen aan normen) Toegankelijk voor jong en oud Voldoende capaciteit Winst boeken Volksgezondheid Sociale functie Milieu Profileren als Regionale functie Extra uitstraling gemeente Peel en Maas Moderne technieken faciliteren

7 B EHOEFTEN (V ISIE ) Maatschappelijke en economische ontwikkelingen: Demografische veranderingen vergrijzing,ouderen doen ook meer aan sport Duurzaamheid is belangrijk voor onze samenleving Doelmatig omgaan met middelen Digitalisering, social media etc. Participatie maatschappij / zelfsturing door meerdere partijen te laten samenwerken Bewegingsarmoede Overheid als partner waarin meerdere partijen (commercieel en verenigingen) deelnemen

8 B EHOEFTEN (E VEN WAT FEITEN ) Kerngetallen: o Hoofdgebruikers: o ONDERWIJS (3 scholen) circa 2000 leerlingen o VERENIGINGEN (10) circa 1000 sporters o Evenementen o Nat., Limb. en regionale kampioenschappen (tafeltennis, gymastiek) o 1000-1500 bezoekers per weekend o Incidenteel gebruikers (7 verenigingen) 850 sporters

9 B EHOEFTEN ( EVEN WAT FEITEN ) Bezettingsgraad 2015/2016: Overdag: 57% -> 85%+ S‘avonds: 68% -> 95%+ Sporters en leerlingen kunnen we nu niet verder bedienen!

10 B EHOEFTEN Upgrade van de hallen conform huidige NOC/NSF, ARBO en HACCP eisen Verduurzaming Upgrade naar de de huidige eisen aan modern bewegingonderwijs Digistalisering van sportless en Realiseren van een extra hal (1/3,micro) inkl. valkuil De-bottlenecking huidige bezettingsgraad Clustering Regionale funktie Nieuwe gebruikers opnemen, bijv judoclub Nieuwe sportontwikkelingen kunnen faciliteren Free run Valkuil tbv gymnastiek

11 A GENDA Welkom Rondleiding Behoeften Oplossing Investeringsoverzicht Vragen Sluiting

12 H ISTORIE VAN OPLOSSINGS - RICHTING Hal 1/2 Renovatie Energieneutraal Uitbreiding Nieuwe gebruikers Nieuwe aktiviteiten Uitbreiding Nieuwe Gebruikers Energieneutraal Lokaal en Regionaal Nieuwe aktiviteiten Synergien ontwikkelen Faciliteiten binnen het gedefinieerde gebied optimaal benutten tegen minimale middelen Hal 1 Renovatie Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Fase 1 Fase 2

13 O PLOSSING Kenmerken : Upgrade naar een moderne, aantrekkelijke en duurzame sportfaciliteit Realisatie van modern bewegingsonderwijs Facilitatie van nieuwe sporttrends, met name voor jeugd De-bottlenecking, hoge bezettingsgraag oplossen Clustering van binnensport op èèn lokatie Digitalisering van sportonderwijs en training Uitnodigendd voor extra sportevenementen op nat. en prov. niveau Regionaal sportcentrum leerlingen en verenigingsleden blijven sporten!!

14 O PLOSSING

15

16

17

18 A GENDA Welkom Rondleiding Behoeften Oplossing Investeringsoverzich t Vragen Sluiting

19 S CENARIO ‘ S Investeringoverzicht Exploitatiebijdrage fase 1 : 91600€/jr  143600€jr

20 V OORDELEN Hallen gereed voor de volgende 20 jaren (zekerheid) Veiligheidsnorm wordt gerealiseerd (zekerheid) Duurzame accommodatie (winst) 50t CO2 reductie per jaar Lagere exploitatiekosten: 25000€/jaar Modernisering sportonderwijs (profileren) Integratie van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport (winst en profileren) Hogere bezettingsgraad m.n. in het weekeinde (winst) Sportcentrum voor plattelandsgemeente in Noord Limburg (profileren)

21 Maatschappelijke effekten van sport: verbetering van fysieke en mentale gezondheid economische waarde bijdrage aan opvoeding en socialisatie van kinderen Verbetering van de sociale samenhang Innovatie duurzaamheid Bron: NOC/NCF V OORDELEN

22 GV C ONCORDIA

23 O NZE CLUB Bestaat bijna 60 jaar 350 leden (20% groei in laatste 5 jaar) Voor alle leeftijdsgroepen (van 3 tot 75) Jongens en meisjes In Pannigen, Egchel, Grashoek en Beringe Gymnastiek als basis voor vele andere sporten Recreatief – turnen – dans – free-run - trampoline Betaalbaar voor iedereen

24 P ANNINGEN NU

25 P RESTATIE – V ERNIEUWING -V EILIGHEID

26 O VERLEG Eén accommodatie waar we 20 tot 25 uur in kunnen huizen en kunnen ontwikkelen. Al 10 jaar in overleg met de gemeente Al meerdere malen de oude zaal aan de Wilhelimastraat moeten verlaten Na tientallen gesprekken met wethouders en ambtenaren, voor ons gevoel, nog steeds geen moer opgeschoten

27 S PORTHAL

28

29 ? We willen het Epke effect in Peel en Maas. We willen graag mee met nieuwe ontwikkelingen in de gymsport. Een gym accommodatie voor Peel en Maas en omstreken, voor nu en de komende 25 jaren.

30 „Kiezen voor KWALITEIT“ „De kwaliteit van de ruimte stimuleert te bewegen“ (Prof.van Mechelen, Hoogleraar Sociale Geneeskunde, VU medisch centrum)

31 “Investeren in de sport is geen weggegooid geld, maar bespaart op alle fronten kosten.” B EDANKT VOOR U KOMST !

32 K ERNVRAGEN (1) Hoe kijkt u naar de verschillende accomodaties in relatie tot clustering? Welke waarde heeft verenigingsleven voor u als gemeente en ze te voorzien van de noodzakelijk faciliteiten? Duurzaamheid is actueel, bent u van mening dat dit ook in deze zaak geldt? Moderniseren van sport door bijvoorbeeld digistalisering om zo mensen eenvoudig met elkaar te laten samenwerken. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling? Voldoen aan eisen is een must (veiligheid, HACCP, geluid)?

33 K ERNVRAGEN (2) Overheid als partner: wij willen diverse partijen betrekken bij financiering: Gemeente en provincie Bedrijfsleven Verenigingen Burgers Wat ziet u als kerntaak in dit project?

34 B EHOEFTEN Voorlopige Visie: De Gemeente Peel en Maas beschikt weer over een moderne, veilige, duurzame en multifunktionele sportaccommodatie die alle gebruikers, jong en oud, zowel individueel als in groepsverband, stimuleert te blijven bewegen, en zo een fundamentele bijdrage levert aan de sociale cohesie en volksgezondheid.


Download ppt "S TICHTING S PORTHALLEN H ELDEN I NFORMATIE - BIJEENKOMST GEMEENTERAAD P EEL EN M AAS Panningen 30-05-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google