De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame inzetbaarheid en het Levensfasebudget CAO GGZ Een Een interactieve presentatie voor medewerkers vs oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame inzetbaarheid en het Levensfasebudget CAO GGZ Een Een interactieve presentatie voor medewerkers vs oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame inzetbaarheid en het Levensfasebudget CAO GGZ Een Een interactieve presentatie voor medewerkers vs oktober 2013

2 Agenda 1.Doelstelling van deze bijeenkomst 2.Wat is “Duurzame inzetbaarheid”? 3.Waarom al deze aandacht voor duurzame inzetbaarheid? 4.Het levensfasebudget LFB; wat is het ook al weer? 5.Welke rol kan LFB spelen bij duurzame inzetbaarheid? 6.Hoe gaan wij verder om met het LFB? 2

3 1. Doelstelling bijeenkomst Onderwerp Duurzame inzetbaarheid en het LFB Doel van deze bijeenkomst Bewustwording Informatief Enthousiasmeren Het LFB, wat doe jij ermee? 3

4 1. Doelstelling bijeenkomst Is duurzame inzetbaarheid op dit moment voor de branche GGZ wel een relevant thema? 4

5 2. Wat is duurzame inzetbaarheid? Wat is duurzame inzetbaarheid? : 254.000 resultaten……. Definities en omschrijvingen Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie, en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. (Nederlands Normalisatie- instituut, NEN) Gezond, vitaal en productief arbeid verrichten tot de pensioengerechtigde leeftijd. (Kabinetsdoelstelling Rutte I vitaliteitsbeleid) Mensen langer, gezond en met plezier aan het werk houden. (uit: Duurzaam meedoen. FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie, AWVN) 5

6 3. Waarom al die aandacht voor duurzame inzetbaarheid ? 6 Bron: CBS

7 3. Waarom al die aandacht voor duurzame inzetbaarheid ? 7

8 8

9 9 Anno 2012

10 GGZ is sterk gegroeid en wordt ouder…... 10 3. Waarom is aandacht voor duurzame inzetbaarheid noodzakelijk? Bron: PFZW

11 En wordt “rijper”…... 11 3. Waarom is aandacht voor duurzame inzetbaarheid noodzakelijk? Bron: PFZW

12 En dat wordt zichtbaar in de opbouw van het personeelsbestand…. 12 3. Waarom is aandacht voor duurzame inzetbaarheid noodzakelijk? Bron: PFZW

13 …en ook de sector zorg en welzijn blijft groeien en wordt “rijper”… 13 3. Waarom al die aandacht voor duurzame inzetbaarheid Bron: PFZW/ PGGM

14 Pensioenleeftijd ligt nog ruim voor 65…….. 14 3. Waarom is aandacht voor duurzame inzetbaarheid noodzakelijk? Bron: PFZW/ PGGM

15 … en “willen” en “kunnen” doorwerken verschillen… 15 3. Waarom is aandacht voor duurzame inzetbaarheid noodzakelijk? Bron: CBS

16 Hoe ziet ons personeelsbestand er eigenlijk uit? Invoegen dataset of eigen gegevens: Verdeling naar leeftijdklasse Deeltijdfactor; verdeling naar leeftijdsklasse 16 3. Waarom al die aandacht voor duurzame inzetbaarheid ?

17 Wie spelen een rol bij de invulling van duurzame inzetbaarheid? De overheid De cao-partijen De werkgever En niet in de laatste plaats: u zelf ! 3. Waarom is aandacht voor duurzame inzetbaarheid noodzakelijk? 17

18 Kortom, waarom al die aandacht voor duurzame inzetbaarheid? Algemeen  De arbeidsmarkt verandert ingrijpend door de vergrijzing en ontgroening: –nu geen krapte op de arbeidsmarkt, maar over een paar jaar? –de werknemers zijn gemiddeld ouder  De vraag naar zorg zal, onder andere door de vergrijzing, blijven groeien. Maar staat wel onder druk van bezuinigingen en andere wijzigingen.  Vraag en aanbod veranderen voortdurend door economische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden en maatschappelijke trends  Langer doorwerken is een feit, de aow leeftijd verschuift naar 66 (en verder..) En voor onze instelling omdat.. .. 3. Waarom al die aandacht voor duurzame inzetbaarheid ? 18

19 19 4. Het LFB: wat is het ook alweer?

20 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het LFB? een aparte verlofregeling, naast de “gewone” vakantieregeling een budget in uren waarbij u zelf kunt kiezen om te sparen en u uw verlof kunt inzetten naar eigen inzicht waarbij…. Artikel 1.1. lid c CAO GGZ: De werknemer benut zijn levensfasebudget voor zijn duurzame inzetbaarheid in elke levensfase. 20 4. Het LFB: hoe ziet de CAO- regeling er ook weer uit?

21 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het LFB? Omvang: Basis: voor medewerkers met een volledig dienstverband: 35 uur per kalenderjaar Overgangsregeling* voor werknemers van 50 jaar en ouder: maximaal 180 uur. Voor werknemers van 45 tot 50 jaar: eenmalige toekenning van verlof bij 55 jaar. * zie voorwaarden in hoofdstuk 12c CAO GGZ 21 4. Het LFB: hoe ziet de CAO- regeling er ook weer uit?

22 22 5. Het LFB: wanneer kan je dit gebruiken?

23 23 Levensfase budget OpnemenSparen Tijd Levensloop Extra pensioen 4. Het LFB: wat kan ik ermee?

24 24 Voordeel:  Inkomen loopt zoveel mogelijk door.  Kan zonder beperkingen worden opgenomen. (zolang er vanuit de werkgever geen zwaarwegende belangen bestaan.) Nadeel:  Kan niet meer gebruikt worden voor later. 5. Het LFB: wat zijn de belangrijkste aspecten bij opnemen?

25 25 Voordeel:  Waarde van het verlof groeit mee. (wel gemaximeerd)  Mee te nemen naar volgende GGZ werkgever.  Sparen fiscaal vrij mogelijk tot 50 x de wekelijkse arbeidsduur. Nadeel:  Vervalt bij faillissement.  Aanspraken in de basisregeling worden maximaal 5 jaar geïndexeerd.  Niet mee te nemen naar een werkgever buiten de GGZ. 5. Het LFB: wat zijn de belangrijkste aspecten bij sparen?

26 26 5. Het LFB: wanneer kan je dit gebruiken?

27 LFB en duurzame inzetbaarheid: waarom zou ik iets met LFB doen? Vanuit mijzelf, als werknemer, bekeken:  …. Als werkgever bekeken:  …. En hoe kunnen we samen het LFB zo goed mogelijk gebruiken en wat moeten we hiervoor doen?  …. 27 6. Hoe gaan wij verder om met het LFB?

28 Waar kunt u meer informatie vinden: De spelregels en andere relevante informatie  CAO GGZ hoofdstuk 12C  Het arbeidsmarktfonds van cao-partijen:  www.werkenindeggz.nl Andere websites: 28 6. Hoe gaan wij verder om met het LFB?

29 8. Tenslotte Duurzame inzetbaarheid en LFB: kunnen we er wat mee en gaan we er (verder) wat mee doen? 29


Download ppt "Duurzame inzetbaarheid en het Levensfasebudget CAO GGZ Een Een interactieve presentatie voor medewerkers vs oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google