De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarkt als puzzel Arbeidsmarkt: de feiten Tijdelijke dip

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarkt als puzzel Arbeidsmarkt: de feiten Tijdelijke dip"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmarkt: structurele krapte, een tijdelijke dip en de baas is de baas niet meer
Arbeidsmarkt als puzzel Arbeidsmarkt: de feiten Tijdelijke dip Structurele krapte Trends Utrecht,7 april 2009 Piet Vessies Beleid Coördinatie & Ontwikkeling

2

3 6 A’s Boeien en Binden Arbeidsmarkt Arbeidstijden Arbeidsinhoud
Arbeidsvoorwaarden Arbeidsomstandigheden Arbeidsverhoudingen Relatie medewerker – bedrijf Relatie met OR en bonden Boeien en Binden

4 arbeidsmarkt Zelfs met een recessie én een economische krimp komen we structureel mensen te kort!!! (CPB 2008) Belangrijkste oorzaak blijft: ontgroening en vergrijzing Wel anders: Snellere baanwisseling, dus behoefte aan employability retentie

5 Arbeidsmarkt - aanbod 2009 3 Ouderen Vrouwen Allochtonen regionaal

6 De dip Hoe tijdelijk is tijdelijk? Desinvesteren?
Continuïteit in de arbeidsrelatie (vertrouwen)? Tijd voor vernieuwing (nood)scholing Veegklussen Collegiale doorlening

7 De wereld verandert structureel!!!
Megatrends Individueler Informeler Internationaler Intensiever Informatisering 2009? trend megatrend

8 Slimmer werken en de structureel veranderde arbeidsmarkt
Jonge (25 – 45) hoog opgeleide blanke mannen zonder zorgtaken voltijd beschikbaar voor 5 dagen per week tussen 8 en 6 uur op de werkplek op basis van een arbeidsovereenkomst OP !!

9 Het (nieuwe) aanbod wordt ouder feminiseert heeft zorgtaken verkleurt
wil variatie wil parttime vertrekt naar het buitenland wordt schaars, tenzij …… wordt ouder feminiseert

10 arbeidstijden Trend: flexibeler en meer maatwerk
Individuele tijdsarrangementen 24 uur per dag 7 dagen per week Zelfroosteren Moedercontracten (en ook vadercontracten?) Thuiswerken / e-werken Sterke groei aantal parttimers

11 arbeidsinhoud .. als dit de vraag is: en dit is het aanbod:
gaat het of mis of het leidt tot grotere variëteit/maatwerk en snellere wisselingen

12

13 arbeidsvoorwaarden Concurrerende (marktconforme) arbeidsvoorwaarden
Binnen bedrijven: denivellering, de verschillen worden groter Tussen bedrijven: salarissen tot 2 x modaal bewegen naar elkaar toe) Afspraken + beoordelen CAO met open salarisschalen = geen automatische periodiek maar salarisgroei op basis van ontwikkeling (structureel toegevoegde waarde) Individuele bonussen voor incidentele prestaties met meer betaalmomenten

14 arbeidvoorwaarden eigen budget om maatwerk te completeren:
Inzetbaarheid en/of beschikbaarheidsbudget (scholing, gezondheid, aanwezig- en afwezigheidsdagen) Mobiliteitsbudget (reizen en telewerken) (Zelf) sparen voor levensloop, prepensioen, ouderenregelingen

15 arbeidsomstandigheden
Groei thuiswerk en e-werk (maatwerk en mobiliteitprobleem) Meer eigen verantwoordelijkheid bij kwaliteit van de thuiswerkplek Nadruk op gezond werken , zowel fysiek als mentaal (2x bewegen) zal toenemen

16 Arbeidsverhoudingen en HR
“oud” psychologisch contract “nieuw” psychologisch contract Baanzekerheid Werkzekerheid Bedrijfsspecifieke scholing Alg. gerichte scholing/ competenties Afname scholing met leeftijd “Opscholen” Promotiemogelijkheden binnen bedrijf Netwerkmogelijkheden buiten bedrijf Hierarchische aansturing medewerker Autonome medewerker Loon etc. nemen toe met anciënniteit Marktconforme betaling CAO Raam-Cao met veel individuele regelingen

17 arbeidsverhoudingen Maatwerk, unieke oplossingen (ongelijkheid)
Van bevels- naar onderhandelrelatie Dialoog (≠ wederzijdse monoloog), de beweging stelt hogere eisen aan management Groei ZZP Zelfverantwoordelijk en onderhandelend

18 Arbeidsverhoudingen: bond en OR
Van centraal (bond) naar decentraal (OR) naar medewerker Richtlijnen, professionalisering en 2e lijnsondersteuning Individuele dienstverlening en belangenbehartiging


Download ppt "Arbeidsmarkt als puzzel Arbeidsmarkt: de feiten Tijdelijke dip"

Verwante presentaties


Ads door Google