De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEERJAAR 1 SAW.  Introductie bijeenkomst Periode W3S1AR en W3S1BR van 8 Februari t/m 22 April  Minimaal 250 uur werken  Begeleiding door een MWB docent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEERJAAR 1 SAW.  Introductie bijeenkomst Periode W3S1AR en W3S1BR van 8 Februari t/m 22 April  Minimaal 250 uur werken  Begeleiding door een MWB docent."— Transcript van de presentatie:

1 LEERJAAR 1 SAW

2  Introductie bijeenkomst Periode W3S1AR en W3S1BR van 8 Februari t/m 22 April  Minimaal 250 uur werken  Begeleiding door een MWB docent  Elke donderdag les op school  Op de volgende datums heb je MWB:  Maken van verslagen en opdrachten  Opdrachten en verslagen inleveren op IT’s Learning

3 DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 ……

4 Heb je al een POK? Je neemt 2 gidsen mee: 1 voor jezelf / 1 voor je werkbegeleider op je stage Uitleg over: - Opdrachten - Logboeken en reflectieverslagen - Gesprekken - Uren, ziek zijn / melden, vakanties (H11) - Terugkomdagen

5 3 leerdoelen vanaf de tweede stage week: In PoP en PaP, persoonlijk en instellingsgericht Zie boekje kapstokken 6 logboeken de eerste 2 weken 7 STARRT reflectieverslagen dus vanaf week 3 elke week een STARRT.

6 Voorbereiding: Let goed op wat erin de beoordelingslijsten staan!! Maak eerst een planning van je opdrachten; blz 74 en vraag aan je beoordelaar of hij of zij akkoord gaat. 1a: Wonen, huishouden en zelfredzaamheid Opruimen of schoonmaken van woon of verblijfsruimten van cliënt. Het liefst samen met cliënt. - Eerst werkplanning, deze bespreken - Voer de vaardigheden uit - Evalueer of je de opdracht goed hebt uitgevoerd. Schrijf de positieve punten en leerpunten op in een verslag (gesprek werkbegeleider - Beoordelaar vult het beoordelingsformulier in (blz. 33 etc.) 2: Zorgen voor de ander Ondersteun de cliënt bij persoonlijke verzorging, ADL en zelfredzaamheid - Zoek met je begeleider een geschikte cliënt uit - Bereid je voor om het protocol over de verzorging te lezen - Let goed op of er tijdens de verzorging iets veranderd bij de cliënt - Vraag aan de cliënt hoe hij/zij het vond - Rapporteer eventueel de veranderingen met je beoordelaar - Laat de beoordelaar het beoordelingsformulier invullen (blz 38. etc)

7 3 a: Ondersteunen van activiteiten Helpt een groepje cliënten bij het uitvoeren van minimaal 2 activiteiten. - Kies een bestaande activiteit in overleg met je beoordelaar - Maak afspraken voor de voorbereiding van deze activiteit - Vul een activiteitenschema in zoals de instelling dat wil. - Assisteer bij de activiteit - Houdt rekening met de cliënten - Evalueer met de cliënten wat ze van de activiteiten vonden. - Laat de beoordelaar het beoordelingsformulier van blz 43 en verder beoordelen 3b: Evalueer; ondersteunen van activiteiten (Blz 57 type fout moet zijn reflectie op 3a) Schrijf 2 reflectieverslagen volgens de inhoud van blz. 47 - Laat de beoordelaar het beoordelingsformulier van blz 48 en verder invullen. Lever alle opdrachten en beoordelingsformulieren in op it’s learning

8  Wekelijks gesprek met je begeleider: hoe gaat het? Aftekenen van urenlijst, bespreken leerdoelen. Maak een kort afspraken verslagje en bewaar dit in 1 document en lever dit in op it’s learning  Voortgangsgesprek met je begeleider en docent van school. Lever dit verslag in op it’s learning  Eindgesprek: hierin vind samen met je begeleider een eindbeoordeling plaats  Eventueel: stagnatie of exitgesprek: hiervoor moet een officieel formulier voor worden ingevuld

9  250 uur  Ziek zijn op je werkplek: melden op school bij de administratie en op je werkplek  Ziek zijn bij een terugkomdag: melden op school bij de administratie.  Vul ‘ziek’ in op je urenlijst  Vakantiedagen mag je zelf in overleg met je stageplaats invullen, maar niet op de terugkomdagen. Die zijn verplicht.  Vul urenlijst in op blz 75 en 76. Lever 1 origineel in aan het einde van je stage bij je MWB docent met een handtekening van je werkbegeleider op je stage. Vul ook de lijst in op it’s learning.

10 Les: MWB uren: methodisch begeleiden. - Bespreken van ervaringen - Bespreken van leerdoelen en opdrachten Andere verplichte vakken Het is een normale schooldag Let goed op je rooster. (in welk groepje zit je? 1, 2 of 3?)

11 Als je te maken krijgt met: AGRESSIE, DISCRIMINATIE, SEKSUELE INTIMIDATIE Waar? : in christelijke en niet christelijke instellingen!! Hoe? Met woorden en daden Wat doen als dit gebeurd? 1. Contact opnemen met praktijkdocent of BPV coördinator 2. Vertrouwenspersoon (Hoornbeeck info gids) Zie website Hoornbeeck College: protocol ongewenste bejegening

12  Geen verpleegtechnische vaardigheden uitvoeren!  Geen nachtdiensten als je nog geen 18 jaar bent.  In je stage, mag je niet voor geld bijwerken  Stagevergoeding krijg je alleen als dit in het CAO van de instelling vastgelegd is  VOG?? Verklaring omtrent goed gedrag nodig?  Niets vermelden van je stagebedrijf op social media of cliënten volledig bij hun naam beschrijven. (geheimhouding)  Zelfde regels als op Hoornbeeck, ook qua kleding..

13  6 logboeken van week 1 en 2  Voortgangsgesprekken (1 x)  7 STARRTS over beroepskritische situaties  Uitwerking van de opdrachten 1, 2a, 3a, 3b en beoordelingsformulieren  Urenlijst, volgens de officiële lijst  Pop en Pap  Eindbeoordelingsformulier Alles moet ondertekend zijn door de begeleider op de stage


Download ppt "LEERJAAR 1 SAW.  Introductie bijeenkomst Periode W3S1AR en W3S1BR van 8 Februari t/m 22 April  Minimaal 250 uur werken  Begeleiding door een MWB docent."

Verwante presentaties


Ads door Google