De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepspraktijkvorming De procedure

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepspraktijkvorming De procedure"— Transcript van de presentatie:

1 Beroepspraktijkvorming De procedure
B.P.V. Beroepspraktijkvorming De procedure

2 De start De student heeft een vaste SLB-er, Studieloopbaan-begeleider.
Vanaf 2011 is er voor alle opleidingen een “rode draad” leerlijn met BPV perioden. Elke opleiding kent m.i.v vanaf het eerste jaar een BPV periode voor elk studiejaar. De BPV perioden zijn vastgelegd voor elke opleiding.

3 De start Samen met de SLB-er stelt de student een arrangement / stageplan op voor de komende BPV periode. De student bespreekt in bijzondere gevallen met de BPV-coördinator het arrangement door en maakt daar afspraken over De student bespreekt de doelen voor de komende BPV periode met de SLB-er. De student kiest uit de bedrijvendatabase van school een aantal bedrijven, die overeenkomen met zijn/haar arrangement.

4 De start De student solliciteert bij de praktijkopleider van het bedrijf. De student geeft de reacties van de bedrijven door aan de BPV- coördinator. De student regelt een gesprek bij een bedrijf. De student bespreek het stageplan en de doelen met de praktijkopleider. Na het gesprek geeft de student het resultaat door aan de BPV-coördinator.

5 De start Via de mail stuurt de student het aangevulde arrangement op naar de BPV-coördinator en de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Zowel de student als het bedrijf ontvangen een bevestiging van de plaatsing. De student ontvangt een praktijkovereenkomst (POK) via de studentenadministratie. De POK wordt ondertekend door het bedrijf en door de student en wordt daarna teruggestuurd naar de studentenadministratie

6 De start Studenten kunnen bedrijven kiezen uit de bedrijvenlijsten van ECABO, KENTEQ of het GOC. Controleer op de juiste erkenning! Van nieuwe bedrijven die geen erkenning hebben de bedrijfsgegevens doorgeven aan de BPV-coördinator, hij neemt contact op met het bedrijf i.v.m. de erkenning.

7 De BPV volgen Bij de aanvang van de BPV nemen de praktijkopleider, de SLB-er en de student het arrangement door. Tijdens de BPV voert de student de taken uit die vastgelegd zijn in het arrangement. De student houdt een week-werkverantwoording bij. De student wordt van school uit begeleid door zijn/haar SLB-er. Het contact tussen school en het bedrijf wordt onderhouden door de BPV-coördinator.

8 De BPV volgen Er zijn 3 contactmomenten vanuit het ID College door de SLB-er, 2x telefonisch 1x een bezoek. De originele werkstaten aan het einde van de BPV inleveren bij de BPV-coördinator. Originele beoordeling ondertekend inleveren. Voor verlenging van een BPV periode minimaal 3 weken voor het einde van de BPV contact opnemen met je SLB-er om nieuwe plannen maken bron logo's: internet

9 De BPV afsluiten Werkverantwoordingen worden gecontroleerd op totaal bestede tijd. Beoordeling van student door het bedrijf moet voldoende zijn. Reflectie van de BPV moet zijn ingeleverd,

10 De BPV afsluiten De student bewaart zelf een kopie van beoordeling en urenverantwoording van de BPV periode. Bij een onvoldoende beoordeling wordt door de examencommissie bepaald hoe moet worden omgegaan met de gemaakte uren. De student maakt BPV-perioden van minimaal 6 weken.

11 De BPV afsluiten Een BPV periode moet met een voldoende bedrijfsbeoordeling worden afgerond om mee te tellen. Zie de studiewijzer voor de minimale BPV duur. (18 weken, 27 weken, 36 weken)

12 Voorbeeld Beoordelingsformulier

13 Voorbeeld weekstaat

14 Samenvatting UITERLIJKE DATUM OMSCHRIJVING 1
2 tot 3 maanden voor de start Informatiebijeenkomst BPV bijwonen en, indien van toepassing, BPV-map ontvangen. BPV-arrangement opstellen samen met je SLB-er. 2 2 maanden voor de start Introproject BPV uitvoeren en arrangement bespreken met je SLB-er. Eventueel mailen naar de accountmanagers. 3 1 tot 2 maanden voor de start Bedrijven benaderen, sollicitatiegesprekken en afspreken wanneer je BPV gaat uitvoeren. 4 1 maand voor de start Gegevens BPV bedrijf persoonlijk (C234) en via mail ) doorgeven aan de BPV-accountmanager. 5 3 weken voor de start Je hebt een bevestiging van de BPV ontvangen. Zo niet: direct contact opnemen met de BPV-accountmanager. 6 2 weken voor de start Je hebt de POK ontvangen en laat deze tekenen bij het bedrijf. Retour naar de studentenadministratie op school (kan via secretariaat ICT).

15 Vervolg samenvatting

16 De opleiding afronden De student is geslaagd als wordt voldaan aan de volgende eisen: De diverse PvB’s zijn met voldoende afgerond. De BPV is met voldoende afgerond (dit is de som van de afzonderlijke BPV perioden). De talen zijn op niveau (vanaf 2008) Rekenen op niveau (vanaf 2010). Loopbaan Burgerschap (LB) voldoende is (vanaf 2008). Zie verdere info: de studiewijzer.

17 Voorbeelden van BPV bedrijven
Intersoftware te Capelle ad IJSsel bron logo: internet

18 Voorbeelden van BPV bedrijven
Centric te Gouda bron logo: internet

19 Voorbeelden van BPV bedrijven
Telemos te Woerden bron logo: internet

20 Voorbeelden van BPV bedrijven
Technofarm te Bodegraven, Ter Aar en Leimuiden bron logo: internet

21 Voorbeelden van BPV bedrijven
Gemeente Gouda bron logo: internet

22 Voorbeelden van BPV bedrijven
De Groene Computershop te Gouda bron logo: internet

23 Voorbeelden van BPV bedrijven
Ortec te Gouda bron logo: internet

24 Voorbeelden van BPV bedrijven
SPS te Reeuwijk bron afbeelding: internet

25 Voorbeelden van BPV bedrijven
Politie Rotterdam Rijnmond Interne zaken Voor de Particulier Digitaal Onderzoeker bron afbeelding: internet

26 Voorbeelden van BPV bedrijven
Het IDcollege Gouda en Zoetermeer bron logo: internet

27 Voorbeelden van BPV bedrijven
Formex te Moordrecht bron logo: kalender

28 Vragen Vergeet niet de BPV-map aan te vragen.
Doe dit via de SLB-er als groep. bron logo's: internet


Download ppt "Beroepspraktijkvorming De procedure"

Verwante presentaties


Ads door Google