De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Karel Vanderpoorten

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Karel Vanderpoorten"— Transcript van de presentatie:

1

2 ESF Vlaanderen OP Sociale Economie Karel Vanderpoorten

3 OP Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2, loopbaanbeleid preventief 10i (ongekwalificeerde uitstroom); 10iii (een leven lang leren); Prioriteit 3, sociale inclusie en armoedebestrijding 9i (actieve inclusie); 9ii (focus op gemarginaliseerde groepen); 9v (ondersteuning van de sociale economie);

4 OP Prioriteit 4, ‘mensgericht ondernemen’ 8v (Aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan veranderingen ) Prioriteit 5, ‘innovatie en transnationale samenwerking’ ter ondersteuning van de thematische doelstellingen 8, 9 en 10; Prioriteit 6, ‘technische bijstand’ Maximum tot hier

5 OP Investeringsprioriteit 9v “Bevorderen van sociaal ondernemerschap en sociale economie”: Focus zal in het nieuwe OP liggen op doorstroom: “Oproep 333 Doorstroom Sociale Economie” (Open tot eind februari 2016) Geen programma’s voor instroom en interne doorstroom Sociale economie kan echter ook terecht bij andere oproepen: Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid (afgesloten midden 2015) Anders Organiseren (afgesloten midden 2015) Opleidingen in bedrijven (afgesloten midden 2015) Innovatie (afgesloten eind 2015) Oproep 334 Transnationaliteit (Open vanaf januari 2016)

6 OP : Oproep doorstroom SEC Voor doelgroepwerknemers uit de Sociale Economie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het NEC te zetten Dit door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE. Deze oproep richt zich slechts tot door VDAB gemandateerde organisaties of consortia in het bezit van het specifiek mandaat doorstroom sociale economie. Deze oproep kent een standaardkost per begeleiding van euro. De vereiste acties hiervoor werden vastgelegd in 4 fases. Maximum tot hier

7 OP : Oproep Transnationaliteit Transnationaal partnerschap Oproep in overleg met andere regio’s binnen Europa Bij goedkeuring kunnen organisaties in de voorbereidende fase de gedefinieerde maatschappelijke uitdaging verfijnen en hierrond een Vlaams en transnationaal partnerschap opzetten. In de volgende fase is het de bedoeling dat men binnen het partnerschap acties opzet om met deze gedeelde uitdaging aan de slag te gaan. Vooropgestelde thema’s (EC): 1)Thema Vluchtelingen 2)Sociale economie 3)Sociale Inclusie 4)Jeugdwerkgelegenheid 5)Leren en vaardigheden 6)Werk Maximum tot hier

8 OP : Oproep Transnationaliteit De projecten binnen deze oproep kunnen vertrekken van een bestaande praktijk of uitdaging uit de Vlaamse arbeidsmarkt of uit het buitenland en zullen aan de hand daarvan een netwerk opbouwen. Wanneer men werkt rond een uitdaging is het daarbij mogelijk om een innovatief project op te zetten of een bestaande dienstverlening te verbeteren. Vanuit ESF Vlaanderen zijn enkele minimale vereisten opgesteld om te garanderen dat de projecten een relevante output kunnen opleveren als eindproduct Maximum tot hier

9 OP Meer info op:


Download ppt "ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Karel Vanderpoorten"

Verwante presentaties


Ads door Google