De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT Groepsnummer : Groepsleden: x x Template studiejaar 2010/2011 Uitwerking opdracht 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT Groepsnummer : Groepsleden: x x Template studiejaar 2010/2011 Uitwerking opdracht 3."— Transcript van de presentatie:

1 Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT Groepsnummer : Groepsleden: x x Template studiejaar 2010/2011 Uitwerking opdracht 3

2 Inhoudsopgave  Onderzoeksomgeving  Business – IT alignment  Vaststellen IT-doelstellingen  Communicatie IT-doelstellingen  Risicobeheersing  Doorvertaling naar techniek  Conclusies en verbeterpunten

3 Onderzoeksomgeving (1 slide)  Slide met een korte schets van de omgeving die onderzocht is.  Maak één slide met de hoofdpunten. Voeg nadere uitleg toe d.m.v. een notitiepagina (menu-optie: View/Beeld – Notes Page/Notitiepagina

4 Business-IT alignment (2 slides)  Werk de volgende vragen uit: Is er een bedrijfsplan/beleidsplan/strategisch ICT-plan? Wie stelt deze plannen op? Wie accordeert deze plannen? Wie wordt betrokken om deze plannen op te stellen?  Maak twee slides met de hoofdpunten. Voeg nadere uitleg toe d.m.v. een notitiepagina

5 Vaststellen IT doelstellingen (2 slides)  Werk de volgende vragen uit: Hoe vertalen we de gemaakte plannen naar concrete IT-doelstellingen en welke rol speelt het IT-management hierin; Onder concrete IT-doelstellingen verstaan we de definitie van projecten, major releases, grotere wijzigingen, aankopen of investeringen. Wie bepaalt er uiteindelijk welke projecten etc. er inderdaad door gaan?  Maak twee slides met de hoofdpunten. Voeg nadere uitleg toe d.m.v. een notitiepagina

6 Communicatie IT doelstellingen (1 slide)  Werk de volgende vragen uit: Hoe wordt in de organisatie gecommuniceerd wat de IT-doelstellingen zijn?  Maak een slide met de hoofdpunten. Voeg nadere uitleg toe d.m.v. een notitiepagina

7 Risicobeheersing (2 slides)  Werk de volgende vragen uit: Hoe worden risico’s in kaart gebracht van de voorgenomen IT-projecten/trajecten? Welke risico’s worden er allemaal onderzocht? Hoe en door wie worden maatregelen bepaald en genomen? Wie is verantwoordelijk de risico’s te beheersen? Hoe worden de risico’s gedurende de realisatie bewaakt en bijgestuurd?  Maak twee slides met de hoofdpunten. Voeg nadere uitleg toe d.m.v. een notitiepagina

8 Doorvertaling naar techniek (2 slides)  Werk de volgende vragen uit: Hoe worden de voorgenomen IT- projecten/trajecten doorvertaald naar concrete technische oplossingen? Worden er technische alternatieven onderzocht, zoja, door wie? Hoe en door wie worden de uiteindelijke technische keuzes gemaakt? Wie is verantwoordelijk de technische keuzes daadwerkelijk te realiseren? Hoe worden de kosten gedurende de realisatie bewaakt en bijgestuurd?  Maak twee slides met de hoofdpunten. Voeg nadere uitleg toe d.m.v. een notitiepagina

9 Conclusies en verbeterpunten (2 slides)  Welke conclusies worden getrokken?  Welke verbeterpunten zijn mogelijk?  Maak twee slides met de hoofdpunten. Voeg nadere uitleg toe d.m.v. een notitiepagina


Download ppt "Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT Groepsnummer : Groepsleden: x x Template studiejaar 2010/2011 Uitwerking opdracht 3."

Verwante presentaties


Ads door Google