De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kostendelersnorm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kostendelersnorm."— Transcript van de presentatie:

1 Kostendelersnorm

2 Vraag Welke nieuwe term kent artikel 22a Participatiewet (kostendelersnorm) op 1 januari 2016? A. De kostendelende medebewoner. B. De niet-meewerkende echtgenoot. C. De partitiële statushouder. D. Het artikel blijft ongewijzigd.

3 Voorlichtingsfilmpje Stimulansz

4 Doel kostendelersnorm
Het voorkomen van stapelen van inkomens op één adres.

5 Kostendelende medebewoner
Iedereen van 21 jaar of ouder (artikel 19a Participatiewet).

6 Niet kostendelende medebewoner I
Echtgenoot van belanghebbende Een schriftelijke overeenkomst met belanghebbende, waarbij een commerciële prijs is overeengekomen als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever of kostganger niet zijnde een bloed- of aanverwant in de 1ste of 2de graad van belanghebbende, in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft Een schriftelijk overeenkomst met een derde waarbij een commerciële prijs is overeengekomen als huurder, onderhuurder of kostganger in dezelfde woning als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft mits hij de overeenkomst heeft met dezelfde persoon als met wie de belanghebbende een schriftelijke overeenkomst heeft waarbij een commerciële prijs is overeengekomen als huurder, onderhuurder of kostganger Een commerciële prijs wordt in Leiden gezien als het bedrag lager dan de ondergrens voor het recht op huurtoeslag voor een alleenstaande (€ 229,64 in 2015). Het gaat hierbij om de kale huur.

7 Niet kostendelende medebewoner II
Persoon die WSF of WTOS ontvangt of kan ontvangen Persoon die een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg volgt Persoon die vergelijkbaar onderwijs volgt in het buitenland. Persoon moet bij aanvang opleiding in dezelfde maand 30 zijn geworden of jonger zijn dan 30.

8 Formule (40% + A x 30%) x B A A = Aantal meerderjarige kostendelende personen dat in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft. B = De rekennorm

9 Vakantietoeslag per persoon
Normen per januari 2016    Huishoudtype Kostendelersnorm  per persoon Excl. vakantietoeslag Vakantietoeslag per persoon    Kostendelersnorm per persoon Incl. vakantietoeslag  Tweepersoonshuishouden € 660,05  € 34,74  € 694,79 (50% x € 1.389,57) Driepersoonshuishouden € 572,04  € 30,11  € 602,15 (43,3333% x € 1.389,57) Vierpersoonshuishouden € 528,04  € 27,79  € 555,83 (40% x € 1.389,57) Vijfpersoonshuishouden € 501,64  € 26,40  € 528,04 (38% x € 1.389,57) Zespersoonshuishouden € 484,03  € 25,48  € 509,51 (36,6667% x € 1.389,57)

10 Kostendelersnorm IOAW/ IOAZ
Verschil met Participatiewet - Alleen voor alleenstaanden

11 Diagram IOAW De nieuwe grondslag die met ingang van 1 juli 2015 geldt in de IOAW en IOAZ

12 Verschillen Participatiewet/ IOAW

13 Casus I Het echtpaar De Bruin meldt zich voor een uitkering in het kader van de Participatiewet. Ze hebben 4 thuiswonende kinderen: een dochter, een VWO-scholier van 17 jaar, een zoon van 19 jaar zonder inkomen en niet schoolgaand, een zoon van 22 die een uitkering ontvangt van de WSF en een 23-jarige dochter die een fulltime baan heeft. Hoeveel kostendelende gezinsleden zijn er?

14 Casus II Het echtpaar De Bruin meldt zich voor een IOAW-uitkering. Ze hebben 4 thuiswonende kinderen. Hoeveel kostendelende gezinsleden zijn er?

15 Casus III & IV Mevrouw/ moeder De Bruin is 54 jaar. Ze heeft tot haar 50e jaar steeds fulltime gewerkt. Ze vraagt IOAW aan en heeft recht. Ze heeft vier thuiswonende kinderen. Hoeveel kostendelende gezinsleden zijn er? Mevrouw De Bruin heeft tot haar 50e jaar parttime gewerkt. Ze vraagt uitkeringen voor de IOAW en een aanvulling uit de Participatiewet aan. Hoeveel kostendelende gezinsleden zijn er per uitkering?

16 Casus V en VI Tim de Wit (27) woont op kamers op een adres waar nog vijf andere (ex) studenten wonen. Hij heeft een commercieel contract en betaalt inclusief energiekosten €350,00 per maand. De andere bewoners hebben eenzelfde overeenkomst. Hoeveel kostendelende medebewoners zijn er? Stel dat Tim de Wit een kale huur heeft van €200,00. Wat voor gevolgen heeft dat voor zijn uitkering?

17 Casus VI Tim de Wit woont nog steeds op dezelfde kamer. Zijn medebewoners (5) storten iedere maand een evenredig bedrag op zijn rekening waarmee hij de huur betaalt. Hoeveel kostendelende medebewoners zijn er?

18 Casus VIII Belanghebbende is getrouwd geweest met haar partner, de heer Yilmaz. Op hetzelfde adres woont een studerende zoon van 23 jaar. Samen hebben ze een Pw- uitkering gehad. Op 2 oktober 2015 verliest de heer Yilmaz zijn verblijfstitel. Hij is illegaal in Nederland en mag geen inkomen verwerven. Welke norm is hier van toepassing?

19 Casus IX Roos Blaauw (34) woont in een huis waar drie meerderjarige personen hun hoofdverblijf hebben. Roos heeft geen commercieel huurcontract. In plaats daarvan overlegt ze een vonnis van de kantonrechter waarin is vastgesteld dat er sprake is van een mondelinge huurovereenkomst. Verder toont ze schriftelijke verklaringen van haar medebewoners en haar verhuurder dat er sprake is van een zakelijke huurovereenkomst met een commerciële prijs. Hoeveel kostendelende medebewoners zijn er in deze situatie?

20 Hoeveel kostendelende medebewoners zijn er? Hoe start je je onderzoek?

21 Formulier F362 Personen op uw adres Uw gegevens Uw woonsituatie
Met dit formulier verstrekt u de gegevens die de gemeente Leiden of Leiderdorp nodig heeft om het recht en/of de hoogte van de uitkering te beoordelen. Leiden is op het gebied van Werk en Inkomen de uitvoeringsorganisatie voor Leiden en Leiderdorp. Uw gegevens Uzelf Uw partner Naam HW van Amsterdam JEM van Klink Burgerservicenummer Telefoonnummer Adres, postcode en plaats Albatrosstraat EG Leiderdorp Zaaknummer: ______________ Medewerker: ______________ Wonen er meer dan 8 personen op uw adres? Vraag ons dan om een extra formulier. Uw woonsituatie De Participatiewet gaat ervan uit dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen, ook wel kostendelers genoemd. Om te bepalen of en wie er gerekend moeten worden tot ‘kostendeler’ moet u hier alle gegevens van de personen vermelden die op uw adres ook hun hoofdverblijf hebben. Ook de gegevens over uzelf en indien van toepassing uw partner, vult u hier in. Bij ‘Relatie’ geeft u op of de persoon uw partner is, dochter, broer, (groot-)moeder, neef, enzovoort. Geen familielid? Dan kan de relatie tot u een huurder, verhuurder, onderhuurder, onderverhuurder, kostgever, kostganger of medebewoner zijn. Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Relatie tot u Ontvangt studiefinanciering (Wsf of Wtos)? Huurbedrag of kostgeld per maand Aan wie (naam) wordt huur of kostgeld betaald (uzelf, zie gegevens hierboven) n.v.t  Nee  Ja  Nee  Ja

22 Formulier R222 Excellijst

23 Hoe verwerk je de kostendelersnorm in CSAM
Aantal kostendelende medebewoners min (1) de belanghebbende

24 Terugvorderen Is/ wordt klant kostendeler: opdracht FMU om terugvordering stop te zetten Is/ wordt klant kostendeler af: opdracht FMU om aflossing op terugvordering te starten/ hervatten


Download ppt "Kostendelersnorm."

Verwante presentaties


Ads door Google