De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kostendelersnorm.  Welke nieuwe term kent artikel 22a Participatiewet (kostendelersnorm) op 1 januari 2016?  A. De kostendelende medebewoner.  B. De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kostendelersnorm.  Welke nieuwe term kent artikel 22a Participatiewet (kostendelersnorm) op 1 januari 2016?  A. De kostendelende medebewoner.  B. De."— Transcript van de presentatie:

1 Kostendelersnorm

2  Welke nieuwe term kent artikel 22a Participatiewet (kostendelersnorm) op 1 januari 2016?  A. De kostendelende medebewoner.  B. De niet-meewerkende echtgenoot.  C. De partitiële statushouder.  D. Het artikel blijft ongewijzigd. Vraag

3  Voorlichtingsfilmpje Stimulansz

4 Het voorkomen van stapelen van inkomens op één adres. Doel kostendelersnorm

5 Iedereen van 21 jaar of ouder (artikel 19a Participatiewet). Kostendelende medebewoner

6 -Echtgenoot van belanghebbende -Een schriftelijke overeenkomst met belanghebbende, waarbij een commerciële prijs is overeengekomen als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever of kostganger niet zijnde een bloed- of aanverwant in de 1 ste of 2 de graad van belanghebbende, in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft -Een schriftelijk overeenkomst met een derde waarbij een commerciële prijs is overeengekomen als huurder, onderhuurder of kostganger in dezelfde woning als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft mits hij de overeenkomst heeft met dezelfde persoon als met wie de belanghebbende een schriftelijke overeenkomst heeft waarbij een commerciële prijs is overeengekomen als huurder, onderhuurder of kostganger -Een commerciële prijs wordt in Leiden gezien als het bedrag lager dan de ondergrens voor het recht op huurtoeslag voor een alleenstaande (€ 229,64 in 2015). Het gaat hierbij om de kale huur. Niet kostendelende medebewoner I

7 -Persoon die WSF of WTOS ontvangt of kan ontvangen -Persoon die een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg volgt -Persoon die vergelijkbaar onderwijs volgt in het buitenland. Persoon moet bij aanvang opleiding in dezelfde maand 30 zijn geworden of jonger zijn dan 30. Niet kostendelende medebewoner II

8 (40% + A x 30%) x B A A = Aantal meerderjarige kostendelende personen dat in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft. B = De rekennorm Formule

9 Huishoudtype Kostendelersnorm per persoon Excl. vakantietoeslag Vakantietoeslag per persoon Kostendelersnorm per persoon Incl. vakantietoeslag Tweepersoonshuish ouden € 660,05 € 34,74 € 694,79 (50% x € 1.389,57) Driepersoonshuisho uden € 572,04 € 30,11 € 602,15 (43,3333% x € 1.389,57) Vierpersoonshuisho uden € 528,04 € 27,79 € 555,83 (40% x € 1.389,57) Vijfpersoonshuisho uden € 501,64 € 26,40 € 528,04 (38% x € 1.389,57) Zespersoonshuisho uden € 484,03 € 25,48 € 509,51 (36,6667% x € 1.389,57) Normen per januari 2016

10 Verschil met Participatiewet - Alleen voor alleenstaanden Kostendelersnorm IOAW/ IOAZ

11  De nieuwe grondslag die met ingang van 1 juli 2015 geldt in de IOAW en IOAZ  http://www.gripopparticipatiewet.nl/nieuws/toon/293 06?highlight=kostendelersnorm%20IOAW%20_ Diagram IOAW

12 Verschillen Participatiewet/ IOAW http://pdf.kluwerschulinck.nl/Schema_Verschi llen.pdf

13  Het echtpaar De Bruin meldt zich voor een uitkering in het kader van de Participatiewet. Ze hebben 4 thuiswonende kinderen: een dochter, een VWO- scholier van 17 jaar, een zoon van 19 jaar zonder inkomen en niet schoolgaand, een zoon van 22 die een uitkering ontvangt van de WSF en een 23-jarige dochter die een fulltime baan heeft. Hoeveel kostendelende gezinsleden zijn er? Casus I

14  Het echtpaar De Bruin meldt zich voor een IOAW- uitkering. Ze hebben 4 thuiswonende kinderen. Hoeveel kostendelende gezinsleden zijn er? Casus II

15  Mevrouw/ moeder De Bruin is 54 jaar. Ze heeft tot haar 50 e jaar steeds fulltime gewerkt. Ze vraagt IOAW aan en heeft recht. Ze heeft vier thuiswonende kinderen. Hoeveel kostendelende gezinsleden zijn er?  Mevrouw De Bruin heeft tot haar 50 e jaar parttime gewerkt. Ze vraagt uitkeringen voor de IOAW en een aanvulling uit de Participatiewet aan. Hoeveel kostendelende gezinsleden zijn er per uitkering? Casus III & IV

16  Tim de Wit (27) woont op kamers op een adres waar nog vijf andere (ex) studenten wonen. Hij heeft een commercieel contract en betaalt inclusief energiekosten €350,00 per maand. De andere bewoners hebben eenzelfde overeenkomst. Hoeveel kostendelende medebewoners zijn er?  Stel dat Tim de Wit een kale huur heeft van €200,00. Wat voor gevolgen heeft dat voor zijn uitkering? Casus V en VI

17 Tim de Wit woont nog steeds op dezelfde kamer. Zijn medebewoners (5) storten iedere maand een evenredig bedrag op zijn rekening waarmee hij de huur betaalt. Hoeveel kostendelende medebewoners zijn er? Casus VI

18 Belanghebbende is getrouwd geweest met haar partner, de heer Yilmaz. Op hetzelfde adres woont een studerende zoon van 23 jaar. Samen hebben ze een Pw- uitkering gehad. Op 2 oktober 2015 verliest de heer Yilmaz zijn verblijfstitel. Hij is illegaal in Nederland en mag geen inkomen verwerven. Welke norm is hier van toepassing? Casus VIII

19 Roos Blaauw (34) woont in een huis waar drie meerderjarige personen hun hoofdverblijf hebben. Roos heeft geen commercieel huurcontract. In plaats daarvan overlegt ze een vonnis van de kantonrechter waarin is vastgesteld dat er sprake is van een mondelinge huurovereenkomst. Verder toont ze schriftelijke verklaringen van haar medebewoners en haar verhuurder dat er sprake is van een zakelijke huurovereenkomst met een commerciële prijs. Hoeveel kostendelende medebewoners zijn er in deze situatie? Casus IX

20 Hoeveel kostendelende medebewoners zijn er? Hoe start je je onderzoek?

21 Personen op uw adres Met dit formulier verstrekt u de gegevens die de gemeente Leiden of Leiderdorp nodig heeft om het recht en/of de hoogte van de uitkering te beoordelen. Leiden is op het gebied van Werk en Inkomen de uitvoeringsorganisatie voor Leiden en Leiderdorp. Uw gegevens Uzelf Uw partne r Naam HW van Amsterdam Naam JEM van Klink Burgerservicenummer 0634.00.340 Burge rservic enum mer 1751.76.711 Telefoonnummer 06-23932863 Adres, postcode en plaats Albatrosstraat 10 2352 EG Leiderdorp Zaaknummer: ______________ Medewerker: ______________ Formulier F362 Uw woonsituatie De Participatiewet gaat ervan uit dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen, ook wel kostendelers genoemd. Om te bepalen of en wie er gerekend moeten worden tot ‘kostendeler’ moet u hier alle gegevens van de personen vermelden die op uw adres ook hun hoofdverblijf hebben. Ook de gegevens over uzelf en indien van toepassing uw partner, vult u hier in. Bij ‘Relatie’ geeft u op of de persoon uw partner is, dochter, broer, (groot-)moeder, neef, enzovoort. Geen familielid? Dan kan de relatie tot u een huurder, verhuurder, onderhuurder, onderverhuurder, kostgever, kostganger of medebewoner zijn. Voorletter(s) en achternaamGeboortedatumRelatie tot u Ontvangt studiefinanciering (Wsf of Wtos)? Huurbedrag of kostgeld per maand Aan wie (naam) wordt huur of kostgeld betaald (uzelf, zie gegevens hierboven) n.v.t  Nee  Ja €  Nee  Ja € € € € € € € Wonen er meer dan 8 personen op uw adres? Vraag ons dan om een extra formulier.

22  Excellijst Formulier R222

23 Aantal kostendelende medebewoners min (1) de belanghebbende Hoe verwerk je de kostendelersnorm in CSAM

24 Is/ wordt klant kostendeler: opdracht FMU om terugvordering stop te zetten Is/ wordt klant kostendeler af: opdracht FMU om aflossing op terugvordering te starten/ hervatten Terugvorderen


Download ppt "Kostendelersnorm.  Welke nieuwe term kent artikel 22a Participatiewet (kostendelersnorm) op 1 januari 2016?  A. De kostendelende medebewoner.  B. De."

Verwante presentaties


Ads door Google