De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intermediairbijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intermediairbijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Intermediairbijeenkomst
Kostendelersnorm 2015 Intermediairbijeenkomst Maart 2015

2 Inhoud Kostendelersnorm Bedragen kostendelersnorm
Uitzonderingen op kostendelersnorm Overgangsrecht Tijdens overgangsrecht: herbeoordeling Vragen Inhoud Hele korte herhaling van de “theorie” omtrent de KDN om de context te kunnen aangeven van de acties die ASD nu uitvoert (de herbeoordelingen) Kostendelersnorm: Waarom is de KDN er ook alweer? Wat houdt die in? Hoe werkt die? Bedragen kostendelersnorm: Wat betekent de KDN in geld voor de klant? Uitzonderingen KDN: Welke groepen zijn ook alweer uitgezonderd van KDN? Overgangsrecht: Wat houdt dit in? Voor wie is dit? Tijdens overgangsrecht: herbeoordeling: Hier de HB acties van ASD uitleggen; Wat doen we? Waarom doen we dat? Wat merkt klant? Gezamenlijke huishouding: ?? Vragen: gelegenheid voor vragen, nu of later

3 Kostendelersnorm Uitgangspunt: het kunnen delen van kosten a.g.v. bewoning 1 adres Kostendelersnorm gaat over individueel recht op bijstand Gezien vanuit standpunt van de aanvrager of rechthebbende Voor gehuwden worden de individueel vastgestelde rechten bij elkaar opgeteld  som is de norm voor de gehuwden samen Inkomen (soort of hoogte) van medebewoners niet van belang (wel bij gehuwden onderling) Medebewoning is bepalend; reden voor medewoning is niet van belang (zoals bijv. mantelzorg) Delen gemeenschappelijke kosten, zoals bijv. huur, energie e.d.

4 Relevant aantal bewoners
Bedragen kostendelersnorm Relevant aantal bewoners % WML Bedrag per maand 1 70,0% € ,83 2 50,0% € ,31 3 43,3% € ,80 4 40,0% € ,05 5 38,0% € ,60 6 36,7% € ,29 7 35,7% € ,22 8 35,0% € ,42 Uitgegaan van de leeftijdscategorie 21 - AOW-gerechtigde leeftijd, waardoor de gehuwdennorm genoemd in art. 21 onderdeel b Participatiewet de rekennorm (factor B) is.

5 Uitzonderingen op kostendelersnorm
Niet alle medebewoners tellen mee als bewoner voor vaststelling individueel bijstandsrecht Vier groepen worden niet beschouwd als relevante medebewoner: Personen jonger dan 21 jaar Commerciële relatie medebewoners onderling Alle bewoners hebben commerciële relatie met dezelfde verhurende derde (bijv. pandjesbaas) Studerenden Grondslag blijft echter wel art. 22a Participatiewet (kostendelersnorm)

6 Overgangsrecht Kostendelersnorm geldt vanaf voor personen die vanaf die datum aanspraak maken op bijstand Voor bijstandsgerechtigden van voor 2015 is mogelijk overgangsrecht van toepassing tot Overgangsrecht is van toepassing als op : recht op algemene bijstand; en met meerderjarige personen hoofdverblijf hebben in dezelfde woning In Amsterdam: ca personen vallend onder overgangsrecht Gevolg overgangsrecht klanten houden 6 mnd lang recht op oude norm, inc. verhoging/verlaging o.b.v. gemeentelijke Toeslagenverordening (zoals deze gold op ) Toepassing overgangsrecht geen onderscheid tussen een achteruitgang of vooruitgang in het inkomen (de bijstandsuitkering) als aan voorwaarden OVGR voldaan, dan blijft het overgangsrecht van toepassing voor max. duur Duur van het overgangsrecht Max. duur van 6 mnd  OVGR eindigt m.i.v. per V.a zijn nieuwe bepalingen (o.a. KDN) aan orde Max. duur OVGR niet aangetast door tussentijdse beëindiging van het recht op algemene bijstand. Aantal personen onder overgangsrecht In ASD: ca personen onder OVGR  ca personen niet onder OVGR (meestal omdat deze geen medebewoners hadden op )

7 Tijdens overgangsrecht: herbeoordeling
Van personen vallend onder overgangsrecht, wordt recht op bijstand herbeoordeeld Speciaal Team Herbeoordelingen kostendelersnorm in leven geroepen Globale stappen herbeoordeling: Gemeente raadpleegt andere bronnen (BRP voor medebewoners, DUO voor studerenden) Legt bevindingen voor aan belanghebbende Stelt belanghebbende in gelegenheid relevante informatie aan te vullen Gemeente neemt beslissing op basis alle informatie die voorhanden is Voor 1 juli 2015 moet dit afgerond zijn Als na ontvangst besluit wijziging plaatsvindt, dan moet klant dit z.s.m. doorgeven (aanleiding om ander besluit te nemen) Aanbod budgetgesprek en schuldhulpverlening Herbeoordeling recht op bijstand houdt concreet in: toetsing van recht op bijstand (m.i.v. einddatum overgangsrecht: ) aan de gewijzigde wetgeving per Beginpunt vormt registratie BRP (verblijfadres) – als klant aangeeft dat info niet juist is, wordt feitelijke situatie aangehouden. Feitelijke situatie kan aangetoond worden door overlegging van schriftelijke stukken, zoals bijv. bewijs van reeds doorgegeven wijziging van registratie BRP, maar ook d.m.v. huisbezoek. Doorgeven wijzigingen na ontvangst besluit: Bijvoorbeeld * bij herbeoordeling uitgegaan van totaal 4 bewoners: vader, moeder, dochter (24), zoon (22) * besluit verzonden op aan ouders over recht op bijstand per , rekening gehouden met 4 bewoners * zoon gaat uit huis per * recht op bijstand v.a zal zijn o.b.v. 3 personen * deze informatie van belang om wijzigingsbesluit te nemen * ouders ontvangen nieuw besluit (van regulier team)

8 Naderhand nog vragen? Kijk op de website:
Kijk ook op: Website: bevat o.a. FAQ’s en andere publicaties Mail: komt centraal binnen bij project, wordt bijgehouden waar nog info mist Beleidsvoorschriften: (interne) richtlijnen hoe om te gaan in bepaalde situaties


Download ppt "Intermediairbijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google