De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIAVINCI IB / ZC opleiding 1 Leerthema 5 – De leraar centraal Theoriedag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIAVINCI IB / ZC opleiding 1 Leerthema 5 – De leraar centraal Theoriedag."— Transcript van de presentatie:

1 VIAVINCI IB / ZC opleiding 1 Leerthema 5 – De leraar centraal Theoriedag

2 VIAVINCI Theoriedag

3 VIAVINCI Practicumdag Begeleiding POP en Praktijkonderzoek Intervisie Eerste observatie en nagesprek De reflectieve leraar

4 VIAVINCI Nieuwsitem Kamer wil leerling eigen docent laten beoordelen “Wij willen graag dat er op scholen professioneel personeelsbeleid wordt gevoerd en dat het oordeel van de leerlingen daar een serieuze rol in krijgt, zij ervaren immers dagelijks hoe er les gegeven wordt", stelt ze. Uit onderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs blijkt dat maar 42 procent van de scholieren zich momenteel gemotiveerd voelt door de docent.

5 VIAVINCI Competente leraar

6 VIAVINCI

7 VIAVINCI Wat neem je waar?

8 VIAVINCI Waarnemen https://www.youtube.com/watch?v=IGQm doK_ZfYhttps://www.youtube.com/watch?v=IGQm doK_ZfY Tel hoe vaak de spelers in het wit de bal spelen.

9 VIAVINCI Wat is leren?

10 VIAVINCI Wanneer leren leerlingen/ studenten? Hoe weet je dat een leerling/ student leert? Hoe leren leerlingen/ studenten? Wat leren leerlingen/studenten? https://www.youtube.com/watch?v=7LvoWvTUQpk

11 VIAVINCI Leerpsychologie

12 VIAVINCI Leerpsychologie in het onderwijs LeerdoelTheorieResultaatDidactiek Opbouwen inzicht (begrip en ontstaan oorlog) ConstructivismeInzichtOntdekken/context Leren van feiten (bv spellingregels) CognitivismeWetenZelfstudie Opbouwen van routines (spreekvaardighei d Engels S-R) Behaviorisme/ cognitivisme Vaardigheid Herhaald oefenen Instructie Opbouwen van attitudes (opruimen S-R) Behaviorisme/ cognitivisme gedragfeedback

13 VIAVINCI Opdracht 1.Lees in tweetallen de artikelen op de ELO van John Hattie. 2.Informeer elkaar door middel van het ‘voetbalveld’

14 VIAVINCI “Leren zichtbaar maken”Leren zichtbaar maken De twee belangrijkste conclusies: 1. Kijk naar onderwijs door de ogen van de leerling Focus op leren, en niet zozeer op lesgeven. Wat is het effect van uw lessen? Wat gebeurt er bij het kind? Welke feedback is nodig om hem verder te brengen? 2. Leer kinderen om hun eigen leraar te worden Als het lukt om kinderen liefde en verantwoordelijkheid voor leren bij te brengen, dan vergemakkelijkt dat hun leerproces.

15 VIAVINCI Barometer van invloeden

16 VIAVINCI Vlgs Hattie

17 VIAVINCI Zes wegwijzers naar excellent onderwijs: )

18 VIAVINCI Balans tussen instructief- en constructief leren Instructief leren vindt plaats in gesloten leersituaties waarin directe instructie nodig is zoals het aanleren van basisvaardigheden. Voorbeelden van veranderingen die leraren kunnen aanbrengen: Hardop denken door voorbeeldgedrag; Werken met een instructietafel; Coöperatieve werkvormen. Constructief leren vindt plaats in open leersituaties. Leerlingen worden uitgedaagd om zelfstandig of door middel van coöperatief leren in kleine groepen leerstof te verkennen en oplossingen te zoeken voor problemen. Bij veranderingen aanbrengen in de wijze van instructie kunt u denken aan: Inzetten van specifieke didactische werkvormen zoals invoeren van ankergestuurde instructie; Stimuleren van strategisch leren.

19 VIAVINCI Model directe instructie

20 VIAVINCI Voorbeeld

21 VIAVINCI

22 VIAVINCI

23 VIAVINCI Opdracht Bekijk de les Noteer wat je waarneemt Wissel uit Groep 7 Rekenles.

24 VIAVINCI

25 VIAVINCI Ontwikkelingen 21st century skills

26 VIAVINCI Taxonomie van Bloom

27 VIAVINCI Opdracht We kijken nogmaals naar de les. Let op de vragen die de leraar stelt. Van welke orde zijn deze? Groep 7 Rekenles.

28 VIAVINCI Feedback Feedback om te leren (leraar aan leerling)

29 VIAVINCI Klassenmanagement Leraarvaardigheden Pedagogisch klimaat Differentiatie

30 VIAVINCI Groepsvorming / coöperatieve werkvormen Doel: creëren van een prettige, veilige en ordelijke omgeving om in te leren en te leven. Regels bieden structuur, duidelijkheid en dragen bij aan het goed verlopen van onderwijsactiviteiten. Regels zijn: kort – duidelijk – positief geformuleerd – eenduidig – redelijk – opgesteld SAMEN met de kinderen - uitvoerbaar Soorten regels: Schoolregels. Algemene gedragsregels. Regels over het gebruik van het lokaal, materialen en apparatuur. Regels voor het begin en einde van de dag. Regels voor overgangen en onderbrekingen. Regels voor activiteiten die door de leraar worden begeleid. Regels voor zelfstandig werken en samenwerken.

31 VIAVINCI Pedagogisch vakmanschap Fysieke & mentale houding. Rolmodel zijn. Balans vinden tussen sturen en vrij laten. Een sensitieve en responsieve houding hebben. Zelfkennis hebben en de wil om jezelf te verbeteren, zelfreflectie is hierbij van belang. Uitdagende ondersteuning bieden. Zonder relatie geen prestatie!

32 VIAVINCI Motivatie van de leerling Intrinsieke motivatie → ‘High quality learning and creativity’. Extrinsieke motivatie. Proces georiënteerde instructie→ zelfregulerend leren → motivatie impuls. Aansluiting behoeften (differentiatie). Verbinding met de leefwereld. Samenwerkend en coöperatief leren. …….. ….. (Ryan en Deci)

33 VIAVINCI De leraar

34 VIAVINCI

35 VIAVINCI Interne differentiatie kunnen we verdelen in vijf vormen. 1.Differentiatie binnen klassenverband. De eerste vorm van differentiatie in de klas (interne differentiatie) staat bekend als setting binnen klassenverband. Men werkt dan per klas met homogene subgroepen per vak. 2.Individuele leerwegen. Veel verder gaat de differentiatievorm individuele leerwegen, waarbij iedere leerling zijn eigen leerweg kent. Met de inzet van digitale media heeft deze differentiatievorm iets aan haalbaarheid gewonnen. Voor de verdeling van de instructietijd biedt het helaas geen oplossing. 3.Leren in coöperatieve groepen. Een derde vorm is het leren in coöperatieve groepen. Daarbij werken leerlingen samen in een heterogeen samengestelde subgroep. De ervaring leert dat de zwakkere leerlingen hier baat bij hebben, zonder dat de betere leerlingen eronder lijden. Dat wordt met name toegeschreven aan de hogere verwachtingen die stimulerend werken. Voor de leraar is het een uitdaging omdat hij of zij taken moet vinden waarin

36 VIAVINCI Kijkwijzer Waar kijk ik naar ? Wat zie ik ? Wat levert het mij op als IB-er / ZC-er ? Wat doe ik met deze informatie ? Hoe geef ik dit een plaats op:  leraarniveau  teamniveau  schoolniveau Wat is mijn rol/aandeel als IB-er / ZC-er ? Lesobservatie app VO (CPS demofilmpje)

37 VIAVINCI Praktijkopdracht Observeer het instructiegedrag van een leraar m.b.v. een ‘kijkwijzer op maat”. Aan de slag:  Ga op zoek naar diverse kijkwijzers.  Vergelijk en haal er voor jezelf speerpunten uit.  Stel een “kijkwijzer op maat’ samen.

38 VIAVINCI Aanbevolen literatuur Marzano’s werk (o.a. de kunst en wetenschap van het lesgeven) Visible learning van John Hattie Teach like a Champion De 5 rollen van de leraar (CPS)

39 VIAVINCI Afronden Zijn er nog vragen? Wat neem je mee uit deze bijeenkomst? Evaluatieformulieren


Download ppt "VIAVINCI IB / ZC opleiding 1 Leerthema 5 – De leraar centraal Theoriedag."

Verwante presentaties


Ads door Google