De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JONGEREN MET CRIMINEEL OF ANTISOCIAAL GEDRAG Effectieve of kansrijke vormen van behandeling en begeleiding Annelies Nuytten – 1BaTP B1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JONGEREN MET CRIMINEEL OF ANTISOCIAAL GEDRAG Effectieve of kansrijke vormen van behandeling en begeleiding Annelies Nuytten – 1BaTP B1."— Transcript van de presentatie:

1 JONGEREN MET CRIMINEEL OF ANTISOCIAAL GEDRAG Effectieve of kansrijke vormen van behandeling en begeleiding Annelies Nuytten – 1BaTP B1

2 1. NODEN  Betere registratie van jeugdigen die jeugdzorg nodig hebben.  Aandacht voor het belang van  integratie van theoretische noties  onderscheid tussen mediërende factoren en de beoogde uitkomst  gedifferentieerde uitkomstmaat  Onderscheid tussen algemene en specifiek werkzame factoren die de effectiviteit van de interventies bepalen.  Effectonderzoek in de jeugdzorg  Gecontroleerde studies  Minder gecontroleerd praktijkonderzoek

3 2. AARD EN OMVANG  Cijfermateriaal verzamelen: moeilijk!  Begripsverwarring  Gebrek aan standaardisatie  TOPJE VAN DE IJSBERG  Hoeveel jeugdigen hebben echt nood aan jeugdzorg?  Raad voor de Kinderbescherming -> BARO (BAsis RaadsOnderzoek in strafzaken)  Geen landelijk cijfermateriaal beschikbaar.

4 3. THEORETISCHE NOTIES  Belang van theoretische noties  Geen gebrek aan theorievorming omtrent belangrijke factoren bij ontstaan, instandhouding en beïnvloeding van antisociaal gedrag.  Integratie  Theoretische fragmentatie: specialisatie op één bepaald aspect  Multitheoretisch kader: verschillende theorieën integreren in hulpverlening

5 4. MEDIËRENDE FACTOREN  Aspecten waarop een behandeling zich moet richten worden bepaald door  Uiteindelijke verandering die men wil bereiken  Factoren die men behandelt (vaardigheden, cognities, sociale factoren of gezinsfactoren die invloed hebben op het te behandelingen criterium)  OPGELET voor factoren die niet door de behandeling worden beïnvloed, maar in de uitkomst wel een rol spelen!!  Sekse, IQ, culturele achtergrond  Twee soorten mediërende factoren  Factoren met directe invloed op het functioneren van de jeugdige  Factoren, met oog op het gewenste functioneren

6 5. INHOUD VAN DE UITKOMST  Behandeling moet bijdragen aan maatschappelijk doelen > formuleren van een humaan antwoord op  Overtreding van normen  Voorkoming van (nieuwe) overlast en bedreiging van de veiligheid van burgers  Voorkoming van recidive  Elke interventie moet met één maat op effectiviteit beoordeeld kunnen worden

7 6. EFFECTIVITEIT VAN DE INTERVENTIES  Algemeen werkzame factoren – staan los van de interventie  Motivatie van de cliënt om te veranderen en in behandeling te gaan  Goede kwaliteit van de therapeut-cliënt relatie  Correcte en gestructureerde uitvoering van de behandeling  Professionaliteit van de behandelaar  Specifiek werkzame factoren – gelden enkel voor bepaalde interventies/doelgroepen  Cognitieve herstructurering  Medicatie  Groepstherapie  …


Download ppt "JONGEREN MET CRIMINEEL OF ANTISOCIAAL GEDRAG Effectieve of kansrijke vormen van behandeling en begeleiding Annelies Nuytten – 1BaTP B1."

Verwante presentaties


Ads door Google