De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sexualiteit en intimiteit. 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 2 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten...

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sexualiteit en intimiteit. 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 2 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten..."— Transcript van de presentatie:

1 Sexualiteit en intimiteit

2 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 2 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 2 Programma –Inleiding/doel –Onderwerpen –Fysiologische en psychologische oorzaken –Voorkomen van problemen –Instrumenten –Bespreekbaar maken

3 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 3 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 3 Inleiding –Seksualiteit belangrijk voor de kwaliteit van leven, –Fundamenteel recht en onderdeel van de algemene gezondheid, –Seksualiteit is een centraal aspect in het leven van mensen, –Omvat seks, genderidentiteit en rollen, seksuele geaardheid, erotiek, plezier, intimiteit en reproductie, –Beleefd en uitgedrukt in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attitudes, waarden, gedrag, praktijken, rollen en relaties

4 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 4 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 4 Definitie seksualiteit WHO –Seksualiteit is een centraal aspect in het leven van mensen in hun leven –Omvat seks, genderidentiteit en rollen, seksuele geaardheid, erotiek, plezier, intimiteit en reproductie. –Seksualiteit wordt beleefd en uitgedrukt in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attitudes, waarden, gedrag, praktijken, rollen en relaties.

5 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 5

6 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 6 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 6 Deelgebieden onderzocht –Relatie tussen seksualiteit en nierziekte. –Samenhang tussen seksuele problemen en de dialyse. –Seksualiteit na een niertransplantatie. –Communicatie met behandelaars.

7 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 7 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 7 Visie –Belangrijk dat behandelaars begrijpen welke zorgen en problemen patiënten ervaren. –Belangrijk is dat verpleegkundigen en maatschappelijk werkers inzicht ontwikkelen in zowel kennis als vaardigheden op het gebied van seksualiteit en intimiteit.

8 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 8 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 8 Literatuuranalyse –17 wetenschappelijke artikelen dialysebehandeling na een niertransplantatie t.a.v. seksualiteit en vergeleken qua opzet, methode, conclusies naar seksualiteit, –Meest kwantitatieve studies gevonden, –Één kwalitatieve casestudy –Eén Nederlandse studie naar seksualiteit (Diemont, et al., 2000). –Veel studies kwaliteit van leven maar veel minder studies naar seksualiteit, als onderdeel van kwaliteit van leven.

9 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 9 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 9 Wetenschappelijke literatuur –Uit vergelijkende studies tussen patiënten die dialyseren en getransplanteerden: –Seksuele problemen komen voor bij 60-75% patiënten die een dialysebehandeling kregen en bij ongeveer 50% van de patiënten na een transplantatie

10 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 10 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 10 Seksualiteit en chronische nierziekte –Chronische nierinsufficiëntie heeft een negatieve invloed op het seksueel functioneren en de kwaliteit van leven

11 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 11 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 11 Begrippen probleem en dysfunctie –Seksueel probleem weerspiegelt hoe iemand zelf zijn seksuele functie evalueert. –Seksuele dysfunctie wanneer iemand een probleem heeft tijdens één van de verschillende fasen van de seksuele respons cyclus: Levenslang type - indien de seksuele dysfunctie vanaf het begin van het seksuele functioneren aanwezig is geweest. Verworven type - indien de seksuele dysfunctie ontstaat na een periode van normaal functioneren

12 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 12 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 12 Etiologische factoren dysfunctie –Psychische faktoren: psychische factoren de hoofdrol te spelen bij het begin, ernst, verergering of in stand houden van de seksuele dysfunctie en een somatische aandoening en middelen geen rol spelen in de etiologie van de seksuele dysfunctie. Combinatie psychische- somatische factoren

13 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 13 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 13 Fysiologische oorzaken –endocriene (hormonaal) stoornissen –medische complicaties: bloedarmoede, stoornissen in de calcium- en fosfaat huishouding –vermoeidheid en verminderd welbevinden –een verlaagd testosteron optreden en een verhoogd prolactine (hormoon van hypofyse) gehalte.

14 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 14 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 14 Wetenschappelijke literatuur Stewart Amerikaanse studie HD aan de hand van 4 onderverdelingen: –fysiologisch, –zelfbeeld, –rollen –onderlinge afhankelijkheid van hemodialyse

15 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 15 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 15 Nederlandse studie 2000 HD/PD –208 respondenten (HD) –62% van de mannen –75% van de vrouwen dat er sprake was van een seksueel probleem. –192 respondenten (PD) –69.8% van de mannen, –66.7% van de vrouwen seksuele problemen

16 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 16 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 16 Turkse studie onder vrouwen Basok –106 vrouwen;  21 Predialyse  21 Peritoneaal dialyse  25 Hemodialyse  20 Transplantatie  20 Kontrole groep

17 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 17 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 17 Italiaanse studie onder vrouwen –39 respondenten (18-45 jaar) –Studieduur 2005-2008 –FSFI en BDI –Tijdens dialyse tenminste 6 mnd en na tx

18 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 18 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 18 Filocamo, et al., 2009 –N=58 vrouwen tussen 18-45 jaar die hemodialysebehandeling hadden gehad gevolgd door een niertransplantatie. –74% menstruatiestoornissen tijdens dialyse –45% menstruatiestoornissen na transplantatie (P <0,001). –41% actief seksueel leven tijdens dialyse. –88% getransplanteerde patiënten hadden een actief seksleven

19 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 19 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 19 El- Bahnasay, et al., 2004 N=400 mannen. Vragenlijst IIEF werd gebruikt en daarnaast medische klinische en laboratorium onderzoeken. 43,5% seksueel actieve mannen 87,5% was hetzelfde gebleven voor en na transplantatie mbt erectie functie 43,5% verbetering na een niertransplantatie 12,5% verslechtering na transplantatie

20 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 20 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 20 Interventies –Vragenlijsten meerdere malen afnemen –Bewust te zijn en comfortabel met je eigen seksualiteit –In staat bent om in te schatten en een pat. kunt helpen –Interventies richten op verbetering van het zelfbeeld/zelfvertrouwen en kwaliteit van leven. –Goede zorgrelatie te hebben en een dialoog te hebben –Open vragen te stellen over lichaamsbeeld en seksualiteit sinds de start van de dialyse. –Actief luisteren naar angsten van de pat en zorgen in een atmosfeer die vertrouwelijk en comfortabel is. –Respect voor de opvattingen, overtuigingen en waarden.

21 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 21 Interventies seksualiteit –PLISSIT –FIAT –BLISS –BETTER 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 21

22 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 22 8 maart 2013 Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 22 FIAT model –Vier fasen: –Fiatteren –Informeren –Adviseren –Therapie geven

23 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 23 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 23 BLISSS communicatiemodel –B: Breng het onderwerp op passende wijze ter sprake –Luister naar de Individuele ervaringen –S: Steun de cliënt(en), toon begrip –S: Stimuleer communicatie tussen partners –S: Serveer persoonlijk advies en informatie; verwijs zo nodig op passende wijze door

24 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 24 Aangrijpingspunt BLISSS –Het ondersteunen van mensen in alle domeinen om hun (seksuele) kwaliteit van leven te verbeteren. a.Seksuele functie b.Seksuele identiteit c.Seksuele relatie 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 24

25 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 25 Voorwaarden voor succesvolle toepassing van BLISSS –Vertrouwensband, veilig klimaat creëren –Goede timing / opbouw / dosering –Vrijuit gevoelige onderwerpen kunnen bespreken 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 25

26 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 26 –Het erkennen van de cliënt als de expert wat betreft het leven en wat voor hem / haar kwaliteit van leven is. –Een cliënt gecentreerde houding die zich richt op ondersteuning en niet (alleen) op het vinden van oplossingen 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 26

27 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 27 Teambenadering: Stepped Skills –Bepaal als team dat seksualiteit en intimiteit relevante onderwerpen zijn die aandacht verdienen. –Bepaal welke teamleden BLISSSer zijn; de rest is Spotter 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 27

28 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 28 Spotters & BLISSSers –Spotters signaleren vragen / problemen voor de BLISSSers die aan de hand van het BLISSS model met patiënt en partner het gesprek over seksualiteit en intimiteit aangaan 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 28

29 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 29 Stepped Skills –Met behulp van duidelijke en complementaire teamrollen kan recht worden gedaan aan veranderingen op gebied van seksuele functie, seksuele identiteit en seksuele relatie. –Teamleden hebben training nodig om de bij hun rol passende competenties te ontwikkelen 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 29


Download ppt "Sexualiteit en intimiteit. 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten... 2 8 maart 2013Dit aanpassen via Beeld - Kopteksten en Voetteksten..."

Verwante presentaties


Ads door Google