De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elke dag 10 minuten oefenen, verstevigt de rekenbasis van uw leerlingen Academieteam van Hogeschool Utrecht: Gerard Dummer Jolien van Heerde Marjolein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elke dag 10 minuten oefenen, verstevigt de rekenbasis van uw leerlingen Academieteam van Hogeschool Utrecht: Gerard Dummer Jolien van Heerde Marjolein."— Transcript van de presentatie:

1 Elke dag 10 minuten oefenen, verstevigt de rekenbasis van uw leerlingen Academieteam van Hogeschool Utrecht: Gerard Dummer Jolien van Heerde Marjolein Kool Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert Wilt u de eerste pagina van uw enquête alvast invullen?

2 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert Hoe kan dit nou?

3 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert Wissant Zoepi Soep Zoepi Professionele leerkracht

4 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert Zoepi is het zOEFi-professionaliseringsinstrument Het stelt leerkrachten in staat om beter en effectiever met zOEFi te oefenen in de rekenles. zOEFi en Zoepi Wat is de waarde van Zoepi, en hoe kan die vergroot worden?

5 automatiseert de rekenbasis 10 minuten-activiteiten via het digibord speels, interactief en coöperatief met begrip en inzicht voor groep 7 en 8 Plezier en zelfvertrouwen Wat is zOEFi? Opbrengstgericht Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert

6 zOEFi Reken- vaardigheid Plezier Zelf- vertrouwen Sociale vaardigheid Wat levert het op? Uit een try-out in 2009-2010 bleek …

7 Domein: Hele getallen Thema: Rekenen boven de 1000 zOEF 8711: Positioneren op de getallenlijn Docenten- handleiding

8 zOEF 8711: Positioneren op de getallenlijn Ontdek de plek Bij de volgende activiteit heeft iedere leerling een rood, een blauw en een groen potlood nodig.

9 zOEF 8711: Positioneren op de getallenlijn Ontdek de plek Na een klik verschijnt een getal. Welk potlood wijst de plek van dat getal op de getallenlijn aan? Steek de juiste kleur omhoog. 10003000 1750 AntwoordHet getalWaarom? 2000

10 zOEF 8711: Positioneren op de getallenlijn Ontdek de plek Welk potlood wijst de plek van het getal op de getallenlijn aan? 14501525 1475 AntwoordHet getalWaarom? 1500

11 zOEF 8711: Positioneren op de getallenlijn Ontdek de plek Welk potlood wijst de plek van het getal op de getallenlijn aan? 10004000 1750 AntwoordHet getalWaarom? 20003000

12 Domein: Hele getallen Thema: Vermenigvuldigen zOEF 8421: Vermenigvuldigen van getallen met nullen Docenten- handleiding

13 Vermenigvuldigen met nullen 9 x 900 8 x 9000 Waarom? Ga allemaal staan Kies de opgave met de grootste uitkomst: Maak het gebaar!! zOEF 8421: Vermenigvuldigen met nullen 9 x 900 is kleiner dan 80 x 900 Terug Antwoord

14 Vermenigvuldigen met nullen 90 x 350 40 x 700 Waarom? Ga allemaal staan Kies de opgave met de grootste uitkomst: Maak het gebaar, maar wacht op het teken!!! zOEF 8421: Vermenigvuldigen met nullen 45 x 700 is groter dan 40 x 700 Terug Antwoord

15 15 x 1500 6 x 4500 Waarom? Ga allemaal staan Kies de opgave met de grootste uitkomst: Maak het gebaar, maar wacht op het teken!!! zOEF 8421: Vermenigvuldigen met nullen Vermenigvuldigen met nullen 15 x 1500 is kleiner dan 18 x 1500 Terug Antwoord

16 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert Is u opgevallen hoe ik met de twee zOEFs omging? Kunt u mij tips geven om het een volgende keer beter te doen?

17 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert Leerkrachten zijn verschillend

18 35 2 km/uur Dus wie is de snelste? Welk dier is het snelst? Wijs dit dier aan op het teken van de leraar. 500 m/uur Waarom? 2000 m/uur is meer dan 500 m/uur Speedy Antwoord zOEF 8632: Snelheid Laat leerlingen met hun buur overleggen. Geef voldoende denktijd. Buren Denkpauze

19 40 leerkrachtinterventies Ik stel eerst de vraag en geef daarna pas iemand de beurt. Ik inventariseer meer- dere antwoorden voordat ik of de lln. vaststel(len) wat het goede antwoord is. Ik geef na het stellen van een vraag iedereen ruim vol­ doen­de tijd om na te den­ken. Ik denk hardop en laat zien hoe ik zelf de opgave aanpak. Ik verhelder, vat samen of corrigeer de inbreng van een leer- ling (parafraseren). Ik vraag leerlingen om elkaar iets uit te leggen, of om ant­ woord te geven op elkaars vragen. Ik sti­mu­leer leer­lingen om een klad­blaad­je te ge­bruiken en ver- beter de wijze waar­op ze het gebruiken. Ik controleer of het oefendoel bereikt is Ik speel een vraag van een leerling door aan medeleerlingen

20 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert Leercyclus van Kolb Lijst van leerkracht- interventies Reflectie met het Zoepi reflectie- instrument

21 Leerkrachtinterventies Interactie Ik laat leerlingen hun oplossingsmanier hardop verwoorden. Ik laat leerlingen oplossingsmanieren met elkaar vergelijken. Ik speel een vraag van een leerling door aan een medeleerling. Ik laat leerlingen het antwoord van een medeleerling beoordelen. Doel Leerkrachten oefenen leerkrachtinterventies om een persoonlijk ontwikkelingsdoel te bereiken. Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert

22 Individueel of samen met een collega: Bekijk de lijst met persoonlijke ontwikkelingsdoelen en de lijst met leerkrachtinterventies : (p. 1 en 2 van Zoepi, kijk nog even niet verder) Individueel: Vul p. 2 van de enquête in, dus tot en met vraag 7. Ga nog niet verder.

23 Herhaal dit 5x voor 5 zOEFs Doe een nieuwe Zoepi-cyclus al dan niet met een nieuw ontwikk. doel en/of nieuwe leerkrachtin ter­venties Stap 1: Kies een pers. ontw.doel Stap 2: Kies 2 tot 4 leerkracht- interventies bij het doel Stap 3: Voor- evaluatie Stap 4: Voer zOEF uit Stap 5: Slot- evaluatie Reflec- teer Hoofddoel zOEFi: Oefenen van basale rekenkennis en – vaardigheden. Zoepi-professionaliseringsinstrument Spreek af met minstens 1 collega. Zet stap 1 t/m 3 en stap 5 samen. Voorwaarden om met Zoepi aan de slag te gaan: -De leerkracht heeft al wat ervaring met zOEFi opgedaan; -De leerkracht kent de doelen en uitgangspunten van zOEFi; -De leerkracht bereidt de zOEFs voor m.b.v. de docentenhandleiding.

24 Na zOEF 7633 Datum: Na zOEF 8412 Datum: Na zOEF 8522 Datum: Persoonlijk doel: Wiskundig denken van lln. ontwikkelen Ontwikkeling van doel (t.o.v. voorevaluatie) O stijgende lijn O dalende lijn O geen verschil Ontwikkeling van doel (t.o.v. voorevaluatie) O stijgende lijn O dalende lijn O geen verschil Ontwikkeling van doel (t.o.v. voorevaluatie) O stijgende lijn O dalende lijn O geen verschil Lkr.interventie 1: Ik laat lln. meerdere oplossings- manieren bedenken x … x … x … x … Lkr.interventie 2: Ik speel een vraag van een ll. door aan medelln. x … x … Lkr.interventie 3: Ik laat lln. vooraf antwoorden schatten. x … x … zOEFi is zo goed als de leerkracht die het hanteert Twittertip

25 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert In hoeverre heeft Zoepi potentie om zOEFi-gebruikers te professiona- liseren en hoe kan deze potentiële effectiviteit gemaximaliseerd worden? Wilt u nu invullen: p. 3 t/m 6 van de enquête, (t/m vraag 22)?

26 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert 9. Groepsdiscussie Zoepi betreft het professionaliseren van (toekomstige) leerkrachten in hun zOEFi-gebruik door middel van: - herhaald/cyclisch oefenen - van zelfgekozen persoonlijke ontwikkelingsdoelen en interventies - en gezamenlijke/collegiale - evaluatie van en reflectie op - eigen handelen * Wat vind je van deze theoretische uitgangspunten met betrekking tot het professionaliseren van leerkrachten? * Herken je wellicht nog andere theoretische uitgangspunten in Zoepi? * Kun je wellicht nog bronnen adviseren t.a.v. de theoretische uitgangspunten van Zoepi?

27 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert 11. Groepsdiscussie Is Zoepi haalbaar? Dat wil zeggen: In de dagelijkse praktijk uitvoerbaar en vol te houden? Licht je antwoord toe. Slecht Ak- koord Goed Zeer goed Zeer Slecht

28 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert 14. Groepsdiscussie Welke effecten verwacht je van het gebruik van Zoepi op het leerkrachtgedrag van Zoepi-gebruikers? Licht je antwoord toe.

29 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert 16. Groepsdiscussie Verwacht je dat de effecten van het gebruik van Zoepi op het leerkrachtgedrag van Zoepi-gebruikers overdraagbaar zullen zijn, bijv. naar andere onderdelen van de rekenles, naar andere schoolvakken, naar andere klassikale activiteiten (met het digibord), enzovoort? Licht je antwoord toe. (Deze vraag alleen beantwoorden als je effecten van het Zoepi-gebruik verwacht)

30 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert 20. Groepsdiscussie tot slot Wat vind je sterke aspecten van Zoepi? 21. Groepsdiscussie tot slot Wat vind je zwakke aspecten van Zoepi? Vul nu bladzijde 7 van de enquête in.

31 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert 3. Groepsdiscussie: Wat zijn vermoedelijk volgens leerkrachten: - positieve, gunstige, waardevolle aspecten van Zoepi (m.a.w. Welke argumenten zullen deze leerkrachten geven om voor Zoepi te kiezen?) - negatieve, tegenvallende, nutteloze aspecten van Zoepi (m.a.w. Welke argumenten zullen deze leerkrachten geven om NIET voor Zoepi te kiezen?)

32 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert Als er nog tijd over is: Hebben jullie nog verbetersuggesties voor Zoepi? Zou Zoepi een rol kunnen spelen in opleidingsonderwijs, nascholing of schoolbegeleiding? Hoe? Zijn er nog vragen?

33 Een leermiddel is zo goed als de leerkracht die het hanteert Zoepi vraagt leerkrachten om met nieuwe ogen naar hun gebruikelijke aanpak te kijken. Dat kan verrassende nieuwe inzichten opleveren. Hartelijk dank voor uw zicht op Zoepi!


Download ppt "Elke dag 10 minuten oefenen, verstevigt de rekenbasis van uw leerlingen Academieteam van Hogeschool Utrecht: Gerard Dummer Jolien van Heerde Marjolein."

Verwante presentaties


Ads door Google