De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Domein: Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Domein: Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten"— Transcript van de presentatie:

1 Domein: Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten
Docenten- handleiding Domein: Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten Thema: Kommagetallen zOEF 8001: Optellen en aftrekken

2 Knikkerspel Warming up 2,4 1,5 3,2 4,6 0,9 2,7 A B C D E F
Klik op drie knikkers en tel de punten bij elkaar op 2,4 1,5 3,2 4,6 0,9 2,7 Doe dit met elkaar A B C D E F zOEF 8001: optellen en aftrekken

3 Knikkerspel We gaan een knikkerspel spelen.
Verdeel de klas in twee teams Elk team mag om de beurt een knikker laten rollen Een spel voor twee teams zOEF 8001: optellen en aftrekken

4 Knikkerspel Tel steeds de punten bij elkaar. Het totaal moet zo dicht mogelijk bij 10 komen. Komt het erboven dan heeft dat team verloren. Als een team past, mogen de anderen nog één keer. Als de anderen ook passen, dan wint het team dat het eerste paste. 2,7 1,4 3,8 4,3 1,5 3,2 We bekijken eerst een voorbeeld A B C D E F zOEF 8001: optellen en aftrekken

5 Knikkerspel Klik 2,7 1,4 3,8 4,3 1,5 3,2 A B C D E F
Team 1 durft te gokken. Ze hebben mazzel, want ze rollen 1,5. Zij hebben dit potje gewonnen. Klik door het voorbeeld Klik Team 1 rolt 4,3 Team 2 besluit te passen Team 1 rolt 2,7 Team 2 rolt 1,4 2,7 + 1,4 + 4,3 + 1,5 = 9,9 2,7 + 1,4 + 4,3 = 8,4 2,7 + 1,4 = 4,1 2,7 1,4 3,8 4,3 1,5 3,2 Nu kan het spel beginnen. Welk team wint de meeste potjes? A B C D E F zOEF 8001: optellen en aftrekken

6 Knikkerspel De teams kiezen om de beurt een knikker. Welk team brengt de score het dichtst bij 10? 0,7 3,6 1,8 4,1 1,2 2,1 A B C D E F zOEF 8001: optellen en aftrekken

7 Knikkerspel De teams kiezen om de beurt een knikker. Welk team brengt de score het dichtst bij 10? 3,7 2,4 0,5 3,6 1,8 2,3 A B C D E F zOEF 8001: optellen en aftrekken

8 Knikkerspel De teams kiezen om de beurt een knikker. Welk team brengt de score het dichtst bij 10? 2,9 3,2 0,6 4,1 1,3 2,1 A B C D E F zOEF 8001: optellen en aftrekken

9 Knikkerspel De teams kiezen om de beurt een knikker. Welk team brengt de score het dichtst bij 10? 1,7 2,4 1,8 3,1 0,2 4,2 A B C D E F zOEF 8001: optellen en aftrekken

10 Knikkerspel De teams kiezen om de beurt een knikker. Welk team brengt de score het dichtst bij 10? 4,7 1,4 0,6 3,5 2,9 1,8 A B C D E F zOEF 8001: optellen en aftrekken

11 Knikkerspel Welk team won de meeste potjes?
Gefeliciteerd! Jullie zijn knikkerkampioen. Hierna volgt nog één opdracht. zOEF 8001: optellen en aftrekken

12 Knikkerspel Je mag deze zes getallen optellen en aftrekken. Gebruik ze alle zes! Wie kan het dichtst bij 10 komen? 3,2 2,9 0,6 4,3 2,3 2,5 Antwoord Doe dit samen met je buur. Gebruik een kladblaadje. 3,2 + 2,9 + 4,3 + 2,5 – 0,6 – 2,3 = 10 zOEF 8001: optellen en aftrekken

13 Einde Wilt u reageren? Domein: Breuken, kommagetallen,
verhoudingen en procenten Thema: Kommagetallen zOEF 8001: Optellen en aftrekken 13

14 Docentenhandleiding Hele getallen Breuken Knikkerspel Kommagetallen
De zoekwoorden werken verfijnend. Dat betekent het volgende: Kies je alleen ‘Hele getallen’ dan krijg je heel erg veel oefenlesjes. Kies je ‘Hele getallen’ + ‘Optellen’ dan krijg je een kleinere selectie, enzovoort. Noteer de zoekwoorden aan het eind van de docentenhandleiding in de klassikale lesjes in de vorm van ‘strings’. Dus bijvoorbeeld: Hele getallen > optellen Meten > oppervlakte Er kunnen meer strings bij één lesje horen. Docentenhandleiding Hoofdcategorie Kies verplicht één of meer zoekwoorden uit deze categorie Zoekwoord Betekenis Mathtax-term Hele getallen 1.1.1 Natuurlijke getallen Breuken 1.2.2 Breuken Kommagetallen 1.2.3 Decimale breuken Procenten Procenten Verhoudingen Meten Kies vervolgens evt.: - lengte - gewicht - inhoud gietmaten - oppervlakte inhoud kubieke maten snelheid referentiematen 1.4 Grootheden en eenheden Meetkunde verhou­ding en evenre­dig­heid Geld Geld wisselen, de waarde bepalen van munteenheden, bedrag betalen met verschillende munten, enzovoort. Het gaat hier niet om vraagstukjes waarin geld als denkmodel wordt gebruikt bij optellen en aftrekken. 1.4.9 Geld Tijd Kies vervolgens evt. klok kalender Kalender: jaar, maanden, weken, dagen. Klok: analoge en digitale klok, uren, minuten, seconden 1.4.7 Tijd Verbanden Grafieken, tabellen, diagrammen, patronen Tempo Spel Toets B. Subcategorie Kies één of meer termen uit onderstaande lijst Getalbegrip (terug)tellen (in sprongen), ordenen, plaatsen op getallenlijn, positiesysteem, afronden volgens afrondingsregels 1.1 Getalbegrip Samenhang Samenhang tussen breuken en/of kommagetallen en/of procenten en/of verhoudingen Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen Delen Inclusief kenmerken van deelbaarheid Schattend rekenen Globaal rekenen (Niet het schatten van meetgetallen) Handig rekenen Rekenen met strategieën als: rijgen, splitsen, verwisselen, compenseren, verdeeleigenschap, één (keer) meer/ één keer (minder) Cijferen Schriftelijk rekenen volgens standaardprocedures, zowel traditioneel als kolomsgewijs. Rekenmachine Knikkerspel Doel: Leerlingen oefenen het optellen en aftrekken van kommagetallen. Omschrijving: Knikkerspel met optellen van kommagetallen, waarbij het scoretotaal niet boven de 10 uit mag komen. Werkwijze: Verdeel de klas in twee teams. De teams laten om de beurt een knikker rollen en tellen de punten die daarmee verdiend worden bij elkaar op. Als het totaal de 10 punten nadert, wordt het spannend. Welk team durft nog een knikker te laten rollen? Als de totaalscore boven de 10 uitkomt wint het andere team dit potje. Een team mag ook passen. Als het andere team dan nog een knikker kiest en onder de 10 blijft, zijn zij winnaar. Passen zij ook, dan heeft het team dat als eerste paste gewonnen. Globaal en precies rekenen met kommagetallen wisselen elkaar af in dit spel. In de slotactiviteit werken de leerlingen in tweetallen. Ze moeten dan zes gegeven kommagetallen optellen en aftrekken en daarmee zo dicht mogelijk bij 10 proberen te komen. Materialen: Bij de slotactiviteit is een kladblaadje handig. Zoekwoorden: kommagetallen > optellen > aftrekken. zOEF 8001: optellen en aftrekken 14


Download ppt "Domein: Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten"

Verwante presentaties


Ads door Google