De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Hoe gebruik je de methode ‘Alles Telt’ zo effectief en resultaatgericht mogelijk?  Deelvragen:  Zijn de kerndoelen en leerlijnen per jaar duidelijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: " Hoe gebruik je de methode ‘Alles Telt’ zo effectief en resultaatgericht mogelijk?  Deelvragen:  Zijn de kerndoelen en leerlijnen per jaar duidelijk?"— Transcript van de presentatie:

1

2  Hoe gebruik je de methode ‘Alles Telt’ zo effectief en resultaatgericht mogelijk?  Deelvragen:  Zijn de kerndoelen en leerlijnen per jaar duidelijk? Hoe leggen we dit per groep/ leerjaar vast  Wordt de methode gebruikt door de leerkrachten als beschreven?  Worden de rekeninstructies effectief gegeven?  Hoe geef je een effectieve rekenles?  Wat doet de school met de resultaten van CITO. Kunnen we die gebruiken om de resultaten te verbeteren?  Welke afspraken kunnen er gemaakt worden m.b.t. CITO  Is in alle groepen de zorg gelijk? Worden dezelfde interventies gepleegd voor leerlingen met een I/I+ score maar ook voor IV/V kinderen?

3 Onze methode voldoet niet meer aan alle kerndoelen (Bron: SLO kerndoelenanalyse april 2011). Er zijn ten minste 5 onderdelen waarop verbetering zeer wenselijk zou zijn(Dit is ook zo bij de vernieuwde versie):  1.minder variatie in oplossingsmanieren  2.meer aandacht voor automatiseren  3.maatschriften en plusschriften  4.taalbeleid voor lees- en taalzwakke kinderen  5.eigentijdse software

4  1. In het parallel besluiten we vooraf wat de strategieën zijn die we kinderen gaan aanbieden  2. Kwismeester aanschaffen (behoort bij methode ‘Alles Telt’ nieuwe versie).  3. Maatschriften gebruiken we al. Er worden in het team afspraken gemaakt wanneer hier mee gestart kan worden.  4. Under construction  5. Ambrasoft is aangeschaft.

5  Op de team vergadering moeten duidelijke afspraken gemaakt worden voor het hoofdrekenen. Nu gebeurt dit in alle klassen op een andere manier.  Verder doorvoeren van het DIM bij de rekenlessen eventueel voorbereiden in het paralleloverleg.

6  De afspraken voor Cito liggen vast:  Alle kinderen die I+ scoren krijgen een aangepast uitdagender programma  Alle kinderen die V scoren gaan in een maatschrift werken en krijgen dus een aangepast programma.

7  Doel groep 3: aan het einde van groep 3 is het optellen en aftrekken tot 10 gememoriseerd.  Doel groep 4: eind groep 4 kunnen kinderen vlot optellen en aftrekken.  Doel groep 5: Aan het einde van groep 5 zijn de tafels van vermenigvuldigen geautomatiseerd zijn.  Doel groep 6,7,8: Verhoudingen breuken Kommagetallen en procenten.

8  Elementaire rekendoelen per leerjaar  Bron: “Kerndoelen rekenen, JAS  Groep 3:  Optellen en aftrekken tot 10 gememoriseerd (weetjes).  Oriëntatie in de tel rij tot 100.  Groep 4:  Halverwege groep 4: Optellen en aftrekken tot 20 geautomatiseerd.  Flexibel over de getallenlijn tot 100 kunnen bewegen.  Tafels 1,2,3,4,5 en 10 geautomatiseerd.  Eind groep 4: Vlot optellen en aftrekken tot 100.

9  Groep 5:  Oriëntatie in de tel rij tot 1000.  Structuur herkennen in getallen (MAB, geld: 100, 10, 1).  Tafels 1,2,3,4,5,6,7,8,9 en 10 geautomatiseerd.  Alle deeltafels geautomatiseerd.  Kennis van verschillende vermenigvuldigingsstrategieën.  Vlot optellen en aftrekken tot 1000.  Groep 6:  Onderhouden van rekenvaardigheden die in groep 3,4,5 zijn aangeleerd (rekenen tot 100, tot 1000, tafels van vermenigvuldiging).  Deelsommen met rest.  Vlot rekenen met eenvoudige breuken en een voorstelling kunnen maken van breuken.  Kolomsgewijs optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. (Kennismaken met) cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.  Oriëntatie in de tel rij tot 10.000, 100.000 en 1000.000.

10  Groep 7  Getalbegrip  Analyseren en structureren van getallen tot 1.000.000  Plaatsen en afbeelden van getallen op de gestructureerde getallenlijn  Relatie grote getallen en meetgetallen  Plaatswaarde van cijfers in getal, o.a. met geld en in positieschema  Getalbetekenis duiden, begrijpen en verwoorden, met de nadruk op kommagetallen  (met name schatten en afronden)  Basisvaardigheden; optellen en aftrekken  Toepassen van handige strategieën bij hoofdrekenen  Schattend rekenen en gebruik zakrekenmachine  Basisvaardigheden; vermenigvuldigen en delen  Koloms gewijs vermenigvuldigen en delen tot 1000  Omgaan met de rest bij delen  Schattend rekenen en gebruik zakrekenmachine  Breuken en kommagetallen  Breuken vergelijken en ordenen  Gelijkwaardigheid van breuken.Plaatsen van breuken op de getallenlijn  Optellen en aftrekken van eenvoudige ongelijknamige breuken in contexten en als kale  sommen  Relatie tussen breuken en kommagetallen  Kommagetallen gerelateerd aan geld en metriek stelsel  Plaatsen van kommagetallen op de getallenlijn  Bewerking van kommagetallen, met name in meetsituaties  Procenten en verhoudingen  Rekenen met verhoudingsschema’s  Relatie breuken en procenten  Verkennen en toepassen van begrip van procenten  Eenvoudige berekeningen met procenten

11  Meten  Meten met lengte-, omtrek-, oppervlakte- en kubieke maten  Inhoud en gewicht  Maatstelsel en herleidingen  Meetkunde  Plattegronden en schaal  Spiegelen en symmetrie  Bouwplaten  Vergroten en verkleinen  Geld  Toepassingssituaties met geld  Betalen en terugkrijgen  Prijsverschil  Gepast betalen  Tijd  Tijdsinterval berekenen  Tijdbalk  Tijden in de sport  Tabellen en grafieken  Staaf- en lijngrafieken interpreteren en construeren  Sectordiagram  Tabellen aflezen en maken

12  Getalbegrip  Betekenis,plaats,structuur en waarde van hele getallen en kommagetallen  Afronden  Basisvaardigheden  Herhalen en verder inoefenen van alle basisvaardigheden  Kiezen tussen hoofdrekenen,schatten rekenen of cijferen  Cijferen  Herhalen en inoefenen van cijferen rekenen in toepassingen en met kale sommen  Schattend rekenen en gebruik zakrekenmachine  Breuken en kommagetallen  Optellen en aftrekken van eenvoudige ongelijknamige breuken in contexten en als kale  sommen  Aanzet tot vermenigvuldigen en delen met breuken, alleen in contexten  Relatie tussen breuken en kommagetallen, procenten en verhoudingen  Plaatsen van kommagetallen op de getallenlijn  Rekenen kubieke maten en litermaat  Meetkunde  Uitbreiden plattegronden en schaalbegrip  Spiegelen  Bouwen en bouwplaten  Standpunt bepalen en ruimtelijk redeneren  Geld  Verder oefenen en toepassen met geld rekenen  Tijd  Verder oefenen en toepassen met tijdmeting en tijdsberekeningen  Tabellen en grafieken  Staaf- en lijngrafieken interpreteren en construeren  Sectordiagram  Tabellen aflezen en maken


Download ppt " Hoe gebruik je de methode ‘Alles Telt’ zo effectief en resultaatgericht mogelijk?  Deelvragen:  Zijn de kerndoelen en leerlijnen per jaar duidelijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google