De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Ped)agogiek werkcollege 2 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Ped)agogiek werkcollege 2 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."— Transcript van de presentatie:

1 (Ped)agogiek werkcollege 2 Jennifer de Vries-Aydogdu vrije@hr.nl med.hro.nl/vrije

2 Vandaag Vragen hoorcollege? Test jezelf Oefenen

3 Test jezelf! 5 MC-vragen om te oefenen!

4 Thuisopdracht A Zie pag. 11/12 van de handleiding -> Persoonlijke verandering: A1: Ga na welke belangrijke veranderingen er zoal 'in' jezelf hebben plaatsgevonden. Beschrijf twee van deze persoonlijke veranderingen en de bronnen van verandering. A2. Ga per voorbeeld na welke omstandigheden, gebeurtenissen en personen deze veranderingen hebben vergemakkelijkt of bemoeilijkt. Gebruik hiervoor de theorie over: motivatie, feedback, lijnen uit het verleden en veranderingsvoorwaarden en - effecten. A3. Denk aan een situatie waarin je weerstand had tegen verandering. Beschrijf deze situatie kort. Welke afweermechanisme heb je toen (on)bewust ingezet? Licht toe!

5 Vraag 1 De theorie over veranderingsprocessen spreekt van afweermechanismen of verdedingingsmechanismen. Wat is geen afweermechanisme volgens de theorie? a. Diskwalificatie b. Verdringing c. Verschuiving d. Acceptatie

6 Vraag 2 Welk afweermechanimse wordt hier toegepast? 'Anna en Claudia zitten in hetzelfde projectgroepje. Anna komt bij beide vergaderingen deze week 10 minuten te laat. Claudia zegt hier de tweede keer iets van. Er schiet door Anna's gedachten: 'jij draagt toch niets waardevols bij aan dit project, dus jij hebt geen recht van spreken'. a. regressie b. vermijding c. overdekking door het tegendeel d. diskwalificatie

7 Vraag 3 In welke fase van de 5 fasen van verandering ga je de voor- en nadelen van een mogelijke oplossing/actie tegen elkaar afwegen? 1. Bewust wording 2. Belangstelling krijgen 3. Overwegen 4. Proef nemen

8 Vraag 4 Josje gaat vandaag met een gespannen gevoel naar haar stage. Ze moet vandaag zelfstandig een oudergesprek voeren en ze is bang dat ze tijdens het gesprek de draad kwijt raakt, gaat stotteren en niet meer weet wat ze moet vragen. De kans is groot dat de voorspelling uitkomt. Hoe noem je dit proces? a. Self-fulfilling prophecy b. Interpunctie c. Cognitieve dissonantie d. Zelfonderdrukking

9 Vraag 5 Welke theorie over veranderingsprocessen omschrijft vier voorwaarden voor échte verandering? a. Theorie van gepland gedrag b. De innovatietheorie c. Consistentie theorieën d. De veldtheorie

10 Opdracht 1 Bekijk de video http://totophetbot.bnn.nl/http://totophetbot.bnn.nl/ Beantwoord de volgende vragen: - Welke bronnen van verandering herken je? - Is er sprake van afweermechanismen? - Hoe zit het met de motivatie? - Veldtheorie: veranderings- en weerstandskrachten - Consistentietheorie: wordt er gebruik gemaakt van kennis, gedrag of gevoel als ingang (en hoe)?

11 Vervolg opdracht 1 Beschrijf bij het volgende voornemen 4 voorwaarden voor gedragsverandering Dieetbord om een eetstoornis te verhelpen 1. Betreffende waarde onderschrijven: 2. Gedragseffectiviteit: 3. Persoonlijke effectiviteit: 4. Sociale norm:

12 Opdracht 2 Groepjes van 4 Schrijf een korte casus over: - Een SPH cliënt die rationaliseert - Een jongvolwassenen met agressie als afweermechanisme - Iemand die projecteert - Een SPH student die diskwalificeert Hoe kun je als SPH’er het beste reageren op deze afweermechanismen?

13 Opdracht 3 Welke veranderings- en weerstandskrachten herken je? Per casus! Veranderingskrachten: Weerstandskrachten 1. 2. 3. C, 25 jaar, leeft, net als de meeste van zijn vrienden, goed van de opbrengsten van inbraken. Af en toe wordt hij gepakt en zit dan een straf van een paar maanden uit. Sinds kort heeft hij een vriendin. Hij overweegt op haar verzoek een ander leven te beginnen, en alsnog zijn havodiploma te halen. A, zoon van twee artsen, studeert twee jaar tandheelkunde. De studie valt hem zwaar en het beroep trekt hem, door de nadruk op het technische ervan, niet zo erg meer aan. Hij overweegt te stoppen. B, 35 jaar oud, is getrouwd, maar twijfelt aan de relatie. Haar man is veel van huis en als hij thuis is, besteedt hij vooral aandacht aan de tv. B ergert zich eraan dat hij zich weinig om het huishouden en de twee kinderen bekommert, terwijl zij een drukke goedbetaalde baan heeft. Zij vraagt zich af of ze niet beter kan scheiden.

14 Opdracht 4 Welke bronnen van verandering herken jij bij jezelf? Noem er 3 Welke factoren zijn positief en welke factoren zijn negatief van invloed op jouw motivatie? Bespreek en stel elkaar vragen!


Download ppt "(Ped)agogiek werkcollege 2 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."

Verwante presentaties


Ads door Google