De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herhalingsles thema 1&2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herhalingsles thema 1&2."— Transcript van de presentatie:

1 Herhalingsles thema 1&2

2 Dinsdag 15 december V52 5e + 6e uur = vroege pauze lokaal 218
V52 6e + 7e uur lokaal 215 Meenemen: Binas (bekijk van te voren welke tabellen je kunt gebruiken) Geodriehoek Pen/potlood

3 Tips hoe vragen te beantwoorden
Lees eerst de vraag, daarna pas de tekst. Onderstreep tijdens het lezen de belangrijke begrippen. Open vragen: 1p; deze vraag ook vaak in één zin beantwoorden. 2p; deze vraag moet je minimaal in twee zinnen beantwoorden.

4 Tips hoe vragen te beantwoorden
Meerkeuzevragen: Beantwoord de vraag eerst uit je hoofd. Leg je hand op de antwoorden. Kijk daarna of het antwoord ertussen staat. Beantwoord altijd met een hoofdletter. Grafiek maken: Gebruik een potlood! Benoem x-as/y-as, grootheid en eenheid. Afhankelijke variabele op de y-as en de onafhankelijke variabele op de x-as. bijv. tijd in dagen op x-as/ lengte in mm (tuinkersproef)

5 Waarom DNA replicatie, DNA translatie?
DNA replicatie: vermeerdering van chromosomen. Waar? Celkern. Welke fase celcyclus? S-fase DNA translatie: maken van eiwitten die gebruikt worden bij het functioneren van het lichaam. Waar? cytoplasma

6 DNA

7

8 RNA interferentie

9 Stofwisseling Belangrijke woorden: Fotosynthese/ koolstofassimilatie
Waterstofacceptor en elektronenacceptor. Fotosynthese/ koolstofassimilatie Lichreactie Donkerreactie

10 Niet cyclische fosforylering
Fotosysteem II: Water splitst in H+ en zuurstof. Hierbij worden elektronen afgegeven aan chlorofyl (p680). Deze elektronen worden energierijk gemaakt door middel van lichtfotonen. De elektronen worden afgegeven aan. Er worden door de energie van de elektronen H+ ionen in de thylakoid ruimte gepompt. Deze H+ ionen worden door een ATP synthase gebruikt om ADP + Pi om te zetten naar ATP.

11 Donkerreactie/ calvincyclus
2 Doel: vorming glucose ATP levert de energie. NADPH,H levert de waterstof en de elektronen worden overgedragen. 3. 10 gaan er weer verder in de calvincyclus en 2 worden er gevormd tot glucose. Zwarte puntjes stellen de C-atomen voor. 3 1

12 Dissimilatie doel: vorming van zoveel mogelijk ATP

13 Glycolyse

14 Decarboxylering

15 Citroenzuurcyclus Zoveel mogelijk NADH en FADH2 produceren
NADH en FADH2 hebben elektronen bij zich die in de laatste stap als energiebron worden gebruikt om zoveel mogelijk ATP te produceren.

16 Oxidatieve fosforylering

17 Vragen???


Download ppt "Herhalingsles thema 1&2."

Verwante presentaties


Ads door Google