De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sluizencomplex IJmuiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sluizencomplex IJmuiden"— Transcript van de presentatie:

1 Sluizencomplex IJmuiden
Commissie Scheepsbewegingen 1 december 2015 Jan Rienstra, RWS Omgevingsmanager Eventuele voettekst

2 Projecten op het sluizencomplex
Lichteren, Ontmantelen Averijhaven Functievrij maken Renovatie Velsertunnel Onderhoud en baggeren vaargeul Cluster (beweegbare constructies Nieuwe Zeesluis IJmuiden Ligplaatsen Aanpassen kanaalverlichting en onderhoud oevers Onderhoud sluizencomplex Onderhoudscontract Overzicht van alle projecten RWS op en om het sluizencomplex 10 november 2015

3 Terugblik 2015 Stremmingen sluizencomplex Ijmuiden
Herstellen bodem (Noordersluis) Baggerwerkzaamheden vaargeulen Vernieuwen bedieningssystemen (Noordersluis, Middensluis) Deurenwisselingen, onderhoud deurcilinders stormdeuren (Middensluis) Vervangen deurkabels (Noordersluis) Nieuwe energievoorziening (Middensluis) Eventuele voettekst

4 Minimaliseren stremmingen
Uitgangspunten: Gebruiker centraal, “vlot en veilig laten passeren scheepvaart” Stremmingen Noordersluis zoveel mogelijk inplannen tijdens laagwater Werkzaamheden zoveel mogelijk combineren (parallel in plaats van in serie) Altijd in samenspraak en afstemming met CNB Overwegingen en risico’s benoemen; transparant en pro-actief communiceren Voortzetten wat goed gaat, verbeteren waar het kan. Eventuele voettekst

5 Minimaliseren stremmingen
Aankomende werkzaamheden Verwijderen oude besturingssysteem Noordersluis. Testen van de installaties op Noordersluis op de geldende NEN-Norm, wettelijke plicht Groot onderhoud aan de natuurvriendelijke oever 2015 aandachtspunten NVO: 1 december – 31 december, aangepaste vaart km 7.5 – 10.6 SLC: 2 december, spanningsloos maken, 10 kV schuivengebouw noord-west, HOC: 4 inspectiedagen met 3 uur spanningsloze deelinstallaties. Bouw van de nieuwe Zeesluis; waaronder benaderen en ruimen niet gesprongen explosieven 27 mei 2015

6 Vooruitblik 2016 (stremming reeds gecommuniceerd)
Noordersluis bedieningssysteem en NEN inspectie (januari 10 x 6 uur) 7 januari van tot uur 8 januari van tot uur 11 januari van tot uur 12 januari van tot uur 13 januari van tot uur 14 januari van tot uur 15 januari van tot uur 18 januari van tot uur 27 januari van tot uur 28 januari van tot uur Noordersluis binnendeur wisseling (18 uur) 19 april van tot uur (25 mei – reservedatum (nog aanpassen)) Eventuele voettekst

7 Overige stremmingen en werkzaamheden
Als gevolg van storingen en/of onderhoud (o.a. vervangen wielenstellen Middensluis 2016) Werkzaamheden van vergunninghouders sluizencomplex Bijvoorbeeld Liander (energie) en KPN (vervangen telefoniekabel) Spontane vondst NGE Ondanks zorgvuldige werkwijze Archief en Bureaustudies Detecteren Benaderen Ruimen Eventuele voettekst

8 Communicatie en afstemming
Basijn, in beginsel minimaal zes weken voorafgaand aan stremming Bericht aan de scheepvaart door Rijkswaterstaat, internet RWS Commissie Scheepsbewegingen ORAM, 1 x 3 maanden Bijeenkomsten georganiseerd door CNB en Havenbedrijf Amsterdam Indien behoefte conference calls inplannen, Nieuwsbrief maken CNB bereikbaar 24/7 Manager Operatie van dienst Eventuele voettekst

9 Vragen 27 mei 2015


Download ppt "Sluizencomplex IJmuiden"

Verwante presentaties


Ads door Google