De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H3 Inzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H3 Inzicht."— Transcript van de presentatie:

1 H3 Inzicht

2 Projectdoel Doel van opdrachtgever: exploiteren van resultaat van het project Doel van opdrachtnemer: snel opleveren resultaat, binnen budget en tevreden opdrachtgever

3 Resultaat Met het resultaat moet de opdrachtgever het beoogde doel kunnen bereiken Op tijd, binnen budget en aan kwaliteitseisen de leveringsomvang opleveren

4 Leveringsomvang Geeft aan de producten, diensten en uit te voeren activiteiten die binnen de grenzen van het project behoren.

5 Scope Het omhullende van het totaal van de op te leveren producten en diensten en uit te voeren activiteiten in een project

6 In opdrachtbevestiging:
wat er wordt geleverd hoeveel er wordt geleverd wat er niet wordt geleverd (de uitsluitingen) waar producten/diensten geleverd moeten worden (de plaats van levering) wat de eisen met betrekking tot kwaliteit zijn (specificaties) wanneer het project kan starten wanneer het project af moet zijn welke facilitaire zaken de opdrachtgever verzorgt

7 In opdrachtbevestiging (2):
wie voor vergunningen zorgt hoe de oplevering plaatsvindt wat de aanneemprijs is hoe meer- en minderwerk moet worden verrekend wanneer gefactureerd kan worden wat de betalingstermijnen zijn wat de verantwoordelijkheden van de aannemer zijn wat de verplichtingen van de opdrachtgever zijn wat er gebeurt als iemand zich niet aan afspraken houdt

8 Manier van aanvraag Schriftelijke specificatie door opdrachtgever
Schriftelijke specificatie door derden Globale beschrijving Opsomming of programma van eisen Globaal idee

9 Overeenkomsten Werk aannemen voor vaste prijs: lumpsum-contract
Inhuren van uitvoerende partij Uitvoeren op basis van nacalculatie Prijsafspraak per eenheid

10 Verandering van scope Door veranderd inzicht van opdrachtgever
Door veranderend inzicht van opdrachtnemer Veroorzaakt minder of extra werk dat invloed heeft op planning en kwaliteit van eindproduct

11 Objective drift en scope creep
Objective drift: eindresultaat wijzigt langzaam Scope creep: leveringsomvang verandert langzaam Veel kleine veranderingen veroorzaken extra uren en materialen zonder extra inkomsten

12 Meer- en minderwerk Gevolg van veranderende scope is meer- en minderwerk Scope verandering en meer- en minder zijn gevolg van: Voortschrijdend inzicht Extra wensen Veranderende wensen Veranderende eisen

13 Valkuilen Automatisch ervan uitgaan dat je weet wat er bedoeld wordt
Kleine extra werkzaamheden uitvoeren zonder dat ervoor betaald wordt


Download ppt "H3 Inzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google