De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."— Transcript van de presentatie:

1 ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink E-mail: binmd@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335

2 VANDAAG Hoorcollege: -Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (H. 2) -Mensen met een psychische beperking (H. 3) Oriëntatie projectopdracht: - Mindmap doelgroep - Start uitwerken theoretisch kader Werkcollege onderzoeksvaardigheden

3 MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE EN/OF LICHAMELIJKE BEPERKING Eigen ervaringen met mensen met een verstandelijke beperking? Eigen gedachten over mensen met een verstandelijke beperking?  Integratie  Vrijheid in keuzes maken  Zoveel mogelijk laten leren

4

5 DEFINITIE VERSTANDELIJKE BEPERKING (VOLGENS DSM-IV-TR)  Verstandelijk (duidelijk) onder het gemiddelde niveau functioneren  Beperkingen in het aanpassingsgedrag (dat wil zeggen of de cliënt er in slaagt te voldoen aan de standaarden die bij zijn of haar leeftijd verwacht kunnen worden) op tenminste 2 van de volgende terreinen: communicatie, zelfverzorging, wonen, sociale en relationele vaardigheden, gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid.  Begint voor het 18 e jaar

6

7 OORZAKEN? Genetisch bepaald Zwangerschapsstoornissen Problemen tijdens de geboorte Problemen na de geboorte

8 PROBLEEMGEDRAG OF MOEILIJK VERSTAANBAAR GEDRAG  Onverwachts  Agressie  Zelfverwonding

9 DOCUMENTAIRE DOWN FOR DUMMIES DOWN FOR DUMMIES Sara, Brit en Lize - Op welke gebieden zie je beperkingen bij de meiden? communicatie, zelfverzorging, wonen, sociale en relationele vaardigheden, gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid. - Op welk ontwikkelingsniveau functioneren deze meiden?

10 ORGANISATIE VAN DE HULP  Van 24-uurs zorg tot ambulante zorg  Veel verschillende woonvormen, afhankelijk van de mogelijkheden  Financiering vanuit de ziektekostenverzekering, WMO en AWBZ, afhankelijk van ernst beperking  Zorgzwaartepakket bepaalt hoeveel uur zorg iemand krijgt

11 VORMEN VAN HULP  Intramuraal (24-uursopvang)  Semimuraal (dagopvang)  Extramuraal (ambulante begeleiding)  Tijdelijk

12 AWBZ  WMO  Sinds 2015: Deel AWBZ-zorg via WMO (gemeente) of zorgverzekering  Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt nog vergoed uit de AWBZ  Men krijgt minder makkelijk een indicatie voor zorg binnen een instelling  Mantelzorg wordt steeds belangrijker in deze maatschappij

13 LICHAMELIJKE BEPERKINGEN Welke lichamelijke beperkingen kennen jullie? Ervaringen? 3 Hoofdcategorieën: 1.Motorische beperking 2.Zintuiglijke beperking 3.Chronische beperking Documentaire Anna UnlimitedAnna Unlimited

14 DOCUMENTAIRE UNDATEBLES UNDATEBLES  Aliene is een jonge vrouw (32 jaar), met een verstandelijke beperking  Frank is een jonge man met een lichamelijke beperking  Beiden zijn op zoek naar een relatie!

15 PSYCHIATRIE  Wat is afwijkend psychisch functioneren?  Wat is anders dan anderen?  Welke ervaringen hebben jullie met psychiatrie?  Welke stoornissen ken je? Doe maar gewoon

16 BIJVOORBEELD

17 OORZAKEN  Genetisch  Psychologisch  Sociaalmaatschappelijk  Somatische ziekten

18 DIATHESE-STRESS-MODEL  Diathese  Stress  Hoe beïnvloeden deze elkaar en het risico op psychische ongezondheid Diathese + Stress Ontwikkeling van de stoornis

19 DSM-IV EN DSM- 5 JE ZAL HET MAAR HEBBEN JE ZAL HET MAAR HEBBEN  Classificatie model  Beschrijving van criteria  Internationaal Bijvoorbeeld: Schizofrenie Bijvoorbeeld: Borderline Bijvoorbeeld 2: Schizofrenie

20 IN NEDERLAND ANGST BEHEERST MIJN LEVEN ANGST BEHEERST MIJN LEVEN  Heeft 15-25% last van een psychische stoornis (vooral verslaving)  Hebben vrouwen vaker met geestelijke gezondheidsproblemen te maken  Komt verslavingsproblematiek vaker bij mannen voor  Komen geestelijke gezondheidsproblemen meer voor bij mensen met een lage SES  Zijn er +/- 100.000 chronisch psychiatrische patiënten  Heeft 23% van de burgers in 2011 belangrijke beperkingen in het functioneren ondervonden vanwege psychische problemen  Heeft 43% geen behoefte aan hulp

21 SOORTEN HULP Eerstelijns GGZ Gespecialiseerde geestelijke zorg (tweedelijns GGZ) Ambulante zorg Klinische zorg Langdurige zorg Preventieprogramma’s

22 WETGEVING BOPZ (Wet bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen) Formele dwangmaatregelen - IBS (in bewaringstelling) -RM (rechterlijke machtiging)

23 PROJECTGROEPEN PsychiatrieJustitiabelenMensen met een (verstandelijke) beperking Kinderen en JeugdOuderen Onika EisdenFatima AknouchHanae El HassaniKlyvia do LivramentoPatty Laros Mariana Orozco ToroKirsten VerbruggeMuhammed BaltaciBusra IsguzarJeroen Kesting Anouk van der KleijnKayley GaluéHikmet BudakDesiree JanssenSulyvienne Ersilia Pam GoudzwaardCharlotte van OostenTugce OzcelikNathalie de BruijnNoelle de Roo Nabila ZarualiShurell ScorreaCharlotte van ‘t OorAnneke Meyer Laura van Eijsden

24 MINDMAP

25 OPDRACHT MINDMAP 1.Wat is de problematiek van jullie doelgroep? Welke kenmerken horen daarbij? Zijn er risicofactoren voor het ontwikkelen van dit probleem? 2.Welke methoden worden er ingezet (door SPH-ers)? Welke vormen van hulp zijn er? Wat is effectieve hulp? 3.Is er sprake van verslavingsproblematiek? En zo ja, welke verslavingen komen voor bij jullie doelgroep? 4.Hoe ziet het verwijzingstraject eruit? Hoe is de financiering geregeld? 5.Wat is de geschiedenis van het werkveld? Is het nu anders georganiseerd? Is het beroep veranderd?

26 HOOFD- EN DEELVRAGEN Doel van het project oriëntatie op het beroep (SHL § 4.1) Een goed beeld krijgen van het beroep SPH-er in het werkveld van een specifieke doelgroep. Daarna het ontwikkelen van een creatief en informatief spel voor nieuwe eerstejaars studenten.  Wat zijn kenmerken van de doelgroep?  Volgens welke methoden werken hulpverleners met deze doelgroep?  Speelt er verslavingsproblematiek bij deze doelgroep?  Hoe is de financiering van de hulp georganiseerd?  Wat is de geschiedenis van het werkveld?

27 ORIËNTATIE PROJECTOPDRACHT Agenda van de vergadering  Lees de SHL  Is de opdracht voor de projectgroep voor iedereen duidelijk?  Maak een Mindmap over jullie doelgroep  Beschrijf jullie hoofd- en deelvragen  Verzamel informatie in de mediatheek Groep Ouderenzorg10.30 uur Groep Psychiatrie10.40 uur Groep Kinderen en Jeugdigen10.50 uur Groep Justitiabelen11.00 uur Groep Mensen met een beperking11.10 uur

28 VOOR VOLGENDE WEEK - Bestuderen: Werken in de SPH – Hoofdstuk 5 en 6 (kinderen en jeugdigen & justitiabelen) - Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – H3


Download ppt "ORIËNTATIE OP HET BEROEP Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."

Verwante presentaties


Ads door Google