De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 KEUZEVAK PSYCHIATRIE LES 2. HECHTINGSSTOORNISSEN Siri Kruit med.hro.nl/krusr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 KEUZEVAK PSYCHIATRIE LES 2. HECHTINGSSTOORNISSEN Siri Kruit med.hro.nl/krusr."— Transcript van de presentatie:

1 1 KEUZEVAK PSYCHIATRIE LES 2. HECHTINGSSTOORNISSEN Siri Kruit s.kruit@hr.nl/s.kruit@hr.nl/ sirikruit@live.nlsirikruit@live.nl med.hro.nl/krusr

2 2 VANDAAG  Vragen n.a.v. vorige keer?  Voorkennis activeren  Hechting  Theorie: Hechtingstoornissen  Koppeling theorie - praktijk

3 “VEILIGE HECHTING IS EEN BRON VAN LEVEN; ONVEILIGE HECHTING LEIDT TOT OVERLEVEN”. (RIEN VERDULT,ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG)

4 4 HECHTING De liefdevolle band tussen kind en een Opvoeder.

5 HECHTINGSGEDRAG Dit is gedrag dat gericht is op het aangaan en onderhouden van een band met een ander persoon. Doel: verkrijgen van veiligheid om te overleven én om de wereld te verkennen (exploratie).

6 VIJF VOORWAARDEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN HECHTINGSGEDRAG 1. Ieder mens beschikt in aanleg over gedragingen die bedoeld zijn om de opvoeder naar zich toe te halen en/of bij zich te houden. 2. We zien een toename van dit gedrag als de ouders nabij zijn. 3. Aanwezigheid van sensitiviteit en responsiviteit bij ouders: emotionele beschikbaarheid. 4. Continuiteit en regelmaat, dit leidt tot voorspelbaarheid 5. Na 2 jaar: Cognitieve vermogens belangrijk

7 ONTWIKKELING VAN DE GEHECHTHEIDSRELATIE Van afhankelijkheid via aanhankelijkheid naar zelfstandigheid. Hechting in 5 fasen: 1. Hechting voor de geboorte 2. Pre - gehechtheid: direct na de geboorte tot circa 8 weken 3. Gehechtheid in de maak: 8 weken tot 6 - 8 maanden 4. Duidelijke gehechtheid: 6 - 9 maanden 5. Volledig ontwikkelde gehechtheidsrealtie: Vanaf ongeveer 1 jaar

8 8 BOWLBYBOWLBY AND AINSWORTH Filmpje: Hechting In welke situaties wordt hechtingsgedrag voornamelijk zichtbaar?

9 INDELING VAN GEHECHTHEID  Veilige gehechtheid  Onveilige gehechtheid  Vermijdend  Ambivalent  Gedesorganiseerde of gedesoriënteerde gehechtheid 9

10 VEILIG GEHECHT Het kind Evenwichtige balans tussen exploratie en hechting. De ouder Reageert consequent, responsief en sensitief. Strange Situation

11 VERMIJDEND GEHECHT Het kind Exploreert veel. Zoekt geen steun bij de ouder, maar bijv. bij speelgoed / activiteit: sprake van negeren, vermijden. Wordt vaak door de omgeving als zeer zelfstandig gezien. De ouder Reageert consequent NIET responsief en sensitief. Nadruk op zelfstandigheid. Weinig / geen lichamelijk contact.

12 AMBIVALENT - AFWEREND GEHECHT Het kind Veel hechtingsgedrag, weinig exploratie. Aan de ene kant klampt het zich vast aan zijn opvoeder, maar aan de andere kant toont het zijn woede en teleurstelling door te huilen, te schreeuwen en af te weren. De ouder De ouder is de ene keer wel sensitief en responsief. De andere keer niet. veilig / vermijdend / ambivalent gehecht

13 GEDESORGANISEERD GEHECHT Het kind Geen duidelijke strategie. Bizar, tegenstrijdig en angstig gedrag. De ouder Vaak sprake geweest van mishandeling, misbruik, verwaarlozing, drugsmisbruik/psychische problematiek bij ouders.

14 14 HECHTINGSSTOORNIS  Belangrijk bij hechting is niet alleen de rol van de primaire verzorger, maar ook die van het kind.  Dit betekent dat het moeilijk te voorspellen is welke kinderen een hechtingsstoornis zouden kunnen ontwikkelen.

15 REACTIEVE HECHTINGSSTOORNIS (DSM-5) (Reactief) Geremd: Laat vaak een auti-indruk zien, vraagt geen contact of aandacht, niet gepaste reactie sociale reaties, incidentele gedragsproblemen, overmatig waakzaam of sterke, ambivalente of tegenstrijdige reacties. Mogelijke oorzaak: mishandeling of misbruik (Willekeurig Sociaal) Ontremd: zoekt het contact juist op, te heftig, niet selectief gedrag, oppervlakkig gedrag, ‘allemansvriend,’ laat meer extreme vormen van gedragsproblemen zien. Mogelijke oorzaak: ontbreken vaste verzorger

16 FRAGMENT VraagAntwoord Welke risicofactoren op de ontwikkeling van een hechtingsstoornis zie je op kindniveau? Welke risicofactoren op de ontwikkeling van een hechtingsstoornis zie je op ouderniveau? Welke risicofactoren op de ontwikkeling van een hechtingsstoornis zie je op gezins- en omgevingsniveau? Stel, jij bent de hulpverlener van dit gezin. Welke interventies zou jij gaan inzetten bij dit gezien? Je mag 4 adviezen geven aan moeder, welke adviezen zullen dat zijn?

17 RISICOFACTOREN HECHTINGSSTOORNIS Risicofactoren op het niveau van het kind - Opvallende lichamelijke gebreken - Ongewenst kind - Prematuriteit - Moeilijk temperament - Aangeboren stoornissen

18 18 RISICOFACTOREN HECHTINGSSTOORNIS Risicofactoren op niveau van de ouders, gezin en omgeving:  Eigen geschiedenis onveilige gehechtheid  Psychische problematiek ouders of onverwerkt verdriet  Veel wisselende opvoeders  Slechte woonomgeving en huisvesting  Tienermoeders  huwelijksproblemen  SES  Ontbreken sociaal netwerk

19 19 HECHTINGSSTOORNIS  Tot 9 jaar: Volgens de Lange (1991) is er dan nog een weg terug, in die zin dat het kind opnieuw met ouders een hechtingsproces door kan maken. Terug naar de vroegkinderlijke tijd.  Oudere leeftijd moeilijk: Omdat dan leeftijdgenoten belangrijker worden en dus de directe opvoedrelatie minder.

20 20 GEEN-BODEM-SYNDROOMGEEN-BODEM-SYNDROOM (NIET IN DSM V)

21 BEHANDELING Opvoedingsondersteuning thuis Kinderopvang Residentiele jeugdzorg Afstand nemen vanuit betrokkenheid. Wat hebben deze kinderen nodig? Wat is een valkuil voor hulpverleners? Wat lijkt jou lastig bij het werken met deze doelgroep?

22 22 SAMENHANG MET..  Slaapstoornissen  Eetstoornissen  Angststoornissen  Stemmingsstoornissen  Gedragsstoornissen  Persoonlijkheidsstoornissen

23 23 VOORBEREIDEN WEEK 3  Voedings- en eetstoornissen bij het jonge kind.  Hoofdstuk 6.1 t/m 6.5

24 LINK NAAR OPVOEDINGSSTIJLEN

25 Veilig gehecht:sensitieve en responsieve ouders Vermijdend gehecht: consequent insensitief Afwerend/Ambivalent gehecht:inconsequent responsief Gedesorganiseerd gehecht:paradoxaal/onvoorspelbaar


Download ppt "1 KEUZEVAK PSYCHIATRIE LES 2. HECHTINGSSTOORNISSEN Siri Kruit med.hro.nl/krusr."

Verwante presentaties


Ads door Google