De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderen en Echtscheiding Hoe beperken we de schade ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderen en Echtscheiding Hoe beperken we de schade ?"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderen en Echtscheiding Hoe beperken we de schade ?
Monique van den Dries Pedagoog ; Monique van den Dries, Pedagoog

2 Monique van den Dries, Pedagoog
Indeling presentatie Kinderen en echtscheiding Mogelijke reacties op de echtscheiding; op verschillende leeftijden Bijbehorende adviezen aan ouders Het nieuw samengesteld gezin Mogelijke Valkuilen Mogelijke reacties van kinderen Adviezen aan ouders en stiefouders Monique van den Dries, Pedagoog

3 Kinderen en Echtscheiding
Ingrijpend op alle leeftijden Reacties afhankelijk van de leeftijd, karakter en situatie Reacties komen het meest voor tot 1 jaar na de scheiding daarna horen ze af te nemen Ouders hebben behoefte aan informatie over het gedrag van hun kind en aan handvatten Monique van den Dries, Pedagoog

4 Reacties in de verschillende ontwikkelings fasen
Baby tijd Peutertijd Jonge basisschoolleeftijd Oudere basisschoolleeftijd Puberteit Monique van den Dries, Pedagoog

5 Monique van den Dries, Pedagoog
Babytijd 0-1,5 jaar Ontwikkelingstaken Veilige hechting lichaamsbeheersing individuatie Risicofactoren Bedreiging hechtingsproces Bedreiging evenwichtige ontwikkeling Bedreiging kwaliteit van zorg Monique van den Dries, Pedagoog

6 Adviezen aan ouders Bedreiging hechtingsproces
Zorg goed voor jezelf Zorg voor rust en regelmaat Beperkt aantal vaste verzorgers Beperk het aantal verblijfplaatsen van de baby Regelmatige korte contacten met de niet- verzorgende ouder Monique van den Dries, Pedagoog

7 Bedreiging ontwikkeling
Voldoende gelegenheid tot contact met vader bevordert exploratie. Voldoende gelegenheid tot contact met moeder bevordert het gevoel van veiligheid en nabijheid Voorkom ruzie in aanwezigheid van de baby. Monique van den Dries, Pedagoog

8 Bedreiging kwaliteit van zorg
Zorg voor een goede ondersteuning van ouders Mobiliseren netwerk van ouders Vaste, klein aantal verzorgers Aandacht voor spanning en stress bij ouders Monique van den Dries, Pedagoog

9 Monique van den Dries, Pedagoog
Peutertijd (1,5-4 jaar) Ontwikkelingstaken Exploratief spel Autonomie- ontwikkeling Soepele socialisatie Sekserol identificatie Taalontwikkeling Zindelijk worden Risicofactoren Angstig gedrag Terugval in ontwikkeling Onvoldoende interactie met ouder van hetzelfde geslacht Probleemgedrag loyaliteitsconflict Monique van den Dries, Pedagoog

10 Angstig Gedrag/ Probleem gedrag
Periode van magisch denken Gevoel van onveiligheid schuldgevoelens Beperkte mogelijkheden om verdriet en angst te uiten Moeite met afscheid nemen Driftbuien, dwars gedrag Sociaal wenselijk gedrag Monique van den Dries, Pedagoog

11 Monique van den Dries, Pedagoog
Adviezen aan ouders Duidelijkheid over definitieve karakter van de scheiding Duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de ouders Voldoende aandacht en liefde voor het kind Duidelijkheid en structuur/ weekplanner Beloon gewenst gedrag Breng gevoelens onder woorden Wees alert op veranderend gedrag Monique van den Dries, Pedagoog

12 Monique van den Dries, Pedagoog
Loyaliteitsconflict Kind gaat partij kiezen Kind wil niet mee met niet -verzorgende ouder Kind laat zich negatief uit over de andere ouder Monique van den Dries, Pedagoog

13 Monique van den Dries, Pedagoog
Adviezen Loyaliteit Duidelijke afspraken over de omgangsregeling Kom afspraken na Blijf als ouders de regie voeren over het kind Maak geen ruzie in het bijzijn van de kinderen Laat je niet negatief uit over de ander Geef je kind toestemming om goed contact te hebben met de andere ouder Heb begrip en geduld met het gedrag van het kind Monique van den Dries, Pedagoog

14 Jonge basisschoolleeftijd (4-8 jaar)
Ontwikkelingstaken Sociale vaardigheden Positief zelfbeeld Actieve leerhouding Schoolse vaardigheden Moreel besef zelfredzaamheid Risicofactoren Negatief zelfbeeld Depressieve gevoelens Terugslag in schoolprestaties Monique van den Dries, Pedagoog

15 Monique van den Dries, Pedagoog
Adviezen aan ouders Duidelijkheid over definitief karakter van echtscheiding Duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de ouders Voldoende aandacht en liefde voor het kind Voldoende positieve bevestiging Duidelijkheid scheppen over de rol van het kind Ruimte voor het uiten van emoties Nakomen van afspraken Monique van den Dries, Pedagoog

16 Oudere basisschoolleeftijd(8-12 jaar)
Ontwikkelingstaken Sociale vaardigheden Positief zelfbeeld Actieve leerhouding Schoolse vaardigheden Moreel besef zelfredzaamheid Risicofactoren Het kiezen van partij Parentificatie Lichamelijke klachten Terugslag in schoolprestaties Monique van den Dries, Pedagoog

17 Monique van den Dries, Pedagoog
Adviezen aan ouders Geen negatieve uitspraken over de andere ouder Loyaliteit aan beide ouders bevorderen Betrokkenheid bij conflicten voorkomen Duidelijkheid over rol van het kind Belonen gewenst gedrag Neutrale plek als uitlaatklep Monique van den Dries, Pedagoog

18 Monique van den Dries, Pedagoog
Pubertijd (12-16 jaar) Ontwikkelingstaken Emotionele zelfstandigheid Omgang met eigen en andere sekse Seksuele identiteit Ontwikkeling eigen waarden systeem School/beroepskeuze Risicofactoren identiteitsverwarring Schuldgevoel Verstoring seksuele 0ntwikkeling Terugval in schoolprestaties Moeilijk accepteren van hulp Monique van den Dries, Pedagoog

19 Monique van den Dries, Pedagoog
Adviezen aan ouders Steun en stabiliteit Ga het gesprek aan met het kind Ruimte voor de beleving van het kind Respecteer en heb vertrouwen Geef het goede voorbeeld Onderhouden van contact met beide ouders Monique van den Dries, Pedagoog

20 Het Nieuw samengestelde Gezin
Een gezin dat ontstaat door hertrouw of samenwonen van partners van wie een of beiden reeds kinderen hebben uit een eerdere relatie (Lieve Vandemeulebroecke) Meerderheid van nieuw samengestelde gezinnen ontstaat na echtscheiding Een stiefgezin wordt nooit een kerngezin Monique van den Dries, Pedagoog

21 Monique van den Dries, Pedagoog
6 Valkuilen Verlies Verschil in Bloedband en Stiefband Verstoorde verwachtingen Verdeelde loyaliteiten Verschillende opvoedingsstijlen Verminderde controle (Samen op stap, Heybroek-Hessels en Overgaauw) Monique van den Dries, Pedagoog

22 Mogelijke reacties van kinderen
Gevoelens van onzekerheid, onrust, verwarring en angst Rouw gevoelens; hoop dat ouders bij elkaar komen vervliegt Boosheid; zij moeten zich weer aanpassen. Angst voor verlies of verandering van relatie met biologische ouder Verzet tegen stiefouder Monique van den Dries, Pedagoog

23 Adviezen aan ouders en stiefouders
Neem afstand van irreële verwachtingen Maak afspraken over de rol van de stiefouder Bouw aan een stevige relatie met de nieuwe partner Laat kinderen loyaal blijven Blijf praten met elkaar Zoek op tijd hulp Monique van den Dries, Pedagoog

24 Bedankt voor de aandacht
Succes! Monique van den Dries, Pedagoog


Download ppt "Kinderen en Echtscheiding Hoe beperken we de schade ?"

Verwante presentaties


Ads door Google