De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia 1 Module 3: begrijpen van de effecten van een trauma 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia 1 Module 3: begrijpen van de effecten van een trauma 1."— Transcript van de presentatie:

1 Dia 1 Module 3: begrijpen van de effecten van een trauma 1

2 Dia 2 • Herken de impact die het trauma op jouw kind heeft. Essentieel element 1 2

3 Dia 3 We leren door ervaring 3

4 Dia 4 We leren door ervaring 4

5 Dia 5 We leren door ervaring 5

6 Dia 6 Intern alarmsysteem 6

7 Dia 7 Intern alarmsysteem 7

8 Dia 8 • De ontwikkeling van de hersenen gaat van beneden naar boven:uitputting van mededogen; • van primitief (primair voor overleving); • naar meer complex (rationeel denken, plannen en abstract denken). Ervaring ontwikkelt de hersenen 8

9 Dia 9 • De hersenen ontwikkelen zich door het maken van verbindingen. • Interacties met verzorgers zijn van cruciaal belang in de ontwikkeling van de hersenen. • Hoe vaker een ervaring wordt herhaald, des te sterker worden de verbindingen. Ervaring ontwikkelt de hersenen 9

10 10 Dia 10 • het kind is constant alert op gevaar; • het kind reageert snel op bedreigingen (door te vechten, vluchten of verstijven). De stresshormonen die tijdens een trauma worden geproduceerd, kunnen de ontwikkeling van de hogere hersenfuncties verstoren. Door een trauma ontspoort de ontwikkeling Blootstelling aan een trauma zorgt ervoor dat de hersenen zich zodanig ontwikkelen dat het kind kan overleven in een gevaarlijke wereld:

11 11 Dia 11 Jonge kinderen (0-5 jaar) Belangrijke ontwikkelingstaken Impact van het trauma Ontwikkeling van visuele en auditieve waarneming Gevoeligheid voor lawaai Herkenning van en reageren op emotionele aanwijzingen Vermijden van contact Hechting aan primaire verzorgerVerhoogde schrikreactie Verwarring over wat gevaarlijk is en naar wie je toe kunt gaan voor bescherming Angst om gescheiden te worden van bekende personen of plaatsen

12 12 Dia 12 Schoolgaande kinderen (6-12 jaar) Belangrijke ontwikkelingstaken Impact van het trauma In de hand houden van angsten en agressieEmotionele wisselingen Vasthouden van de aandacht voor het leren en oplossen van problemen Leerproblemen Controleren van impulsen en in de hand houden van fysieke reacties op gevaar Verhoogde schrikreactie Specifieke angsten Aandacht opeisen Terugval in jonger gedrag

13 13 Dia 13 Adolescenten (13-21 jaar) Belangrijke ontwikkelingstaken Impact van het trauma Abstract denkenProblemen bij het verbeelden of plannen van de toekomst Anticiperen op en nadenken over consequenties van gedrag Over- of onderschatten van gevaar Accuraat beoordelen van gevaar en veiligheidOngepaste agressie Veranderen en controleren van gedrag, om te voldoen aan doelen op de lange termijn Roekeloos of destructief gedrag

14 Dia 14 • Getraumatiseerde kinderen en adolescenten kunnen nieuwe manieren van denken, relateren en reageren aanleren, al is daar veel herhaling voor nodig. • Rationeel denken en zelfbewustzijn kunnen kinderen helpen primitieve reacties van de hersenen onder de duim te houden. • Afleren en opnieuw opbouwen kost tijd en veel herhaling. Ontwikkeling weer op het goede spoor krijgen 14

15 Dia 15 • Een veilige basis bieden met liefde en bescherming. • Emotioneel en fysiek beschikbaar zijn. • De behoeften van het kind herkennen en daarop reageren. • Leiding geven en een voorbeeld zijn. • Mogelijkheden bieden om de wereld veilig te ontdekken. Wat opvoeders met kennis van het trauma kunnen doen 15

16 Dia 16 16 Pauze

17 17 Dia 17 • over zichzelf; • over de volwassenen die voor hen zorgen; • over de wereld in het algemeen. Onzichtbare koffer Trauma vormt de overtuigingen en verwachtingen van kinderen:

18 18 Dia 18 Onzichtbare koffer

19 Dia 19 • Blootstelling aan huiselijk geweld. • Fysieke mishandeling (gebroken botten en blauwe plekken). • Scheiding van haar moeder. • Medisch trauma (inclusief ziekenhuisopname). Marja’s geschiedenis 19

20 Dia 20 • Marja huilt en schreeuwt, en wijst troosten af. • Ze schrikt snel en raakt overstuur van harde geluiden. • Ze schreeuwt wanneer ze naar de dokter moet, zelfs voordat de dokter of zuster haar heeft aangeraakt. • Ze vindt troost bij haar fles, wanneer ze die zelf kan vasthouden. • Ze wordt rustig van bepaalde muziek. Marja’s gedrag 20

21 Dia 21 Wat zit er in Marja’s koffer? 21

22 22 Dia 22 Wat zit er in de koffer van mijn kind? (groepsactiviteit) • Neem een plastic boterhamzakje van de tafel. • Neem aparte stukken papier en schrijf daarop wat je denkt dat er in de onzichtbare koffer van je kind zit. Denk daarbij aan: • overtuigingen en verwachtingen over het kind zelf; • overtuigingen en verwachtingen over jou en andere verzorgers; • overtuigingen en verwachtingen over de wereld.

23 23 Dia 23 De koffer ‘opnieuw inpakken’ (groepsactiviteit) • Hoe kunnen we de koffer ‘opnieuw inpakken’ met positieve ervaringen en overtuigingen? • Kunnen we veerkracht vergroten door het kind zich veilig, capabel en geliefd te laten voelen?

24 24 Dia 24 Waar opvoeden met kennis van het trauma toe kan leiden • Wanneer wij kinderen beschermen tegen het kwaad, leren zij dat de wereld veilig is. • Wanneer wij kinderen steunen en verzorgen en op ze reageren, leren zij dat ze capabel zijn. • Wanneer wij kinderen affectie en liefde geven, leren zij dat ze geliefd zijn.

25 25 Dia 25 Afronding


Download ppt "Dia 1 Module 3: begrijpen van de effecten van een trauma 1."

Verwante presentaties


Ads door Google