De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik: visie en interventiematrix Dike van de Mheen, Anke Snoek, Elske Wits, Jaap van der Stel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik: visie en interventiematrix Dike van de Mheen, Anke Snoek, Elske Wits, Jaap van der Stel."— Transcript van de presentatie:

1 Kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik: visie en interventiematrix Dike van de Mheen, Anke Snoek, Elske Wits, Jaap van der Stel IVO Rotterdam

2 Due to the nature of the treatment,

3

4

5 Kwetsbare jeugd opeenstapeling van problemen complex samenspel tussen risico- en beschermende factoren problemen ontwikkelen zich onvoorspelbaar en zijn nog niet uitgekristalliseerd

6 Aandachtspunten  integrale visie nodig (over grenzen van verslavingspreventie heen)  achterliggende risico- en beschermende factoren centraal stellen  kennis nodig over methoden voor preventie, signaleren en aanpakken

7 Vraagstelling Resultaten Scoren: visieontwikkeling inzicht in: 1. risico- en beschermende factoren 2. doelgroepen selectieve & geïndiceerde preventie 3. beschikbare interventies 4. hiaten

8

9 Werkwijze literatuurstudie veldverkenningen expertmeeting  visiedocument  overzicht van risicofactoren/groepen  interventiematrix

10 Visie benader de oorzaken van meervoudige problematiek in samenhang bekijk alles vanuit een ontwikkelingsperspectief houd rekening met de sociale en culturele context waarin stoornissen ontstaan maak bij het uitwerken van plannen gebruik van inzichten van werkers in de jeugdzorg

11 Risico- en beschermende factoren Domeinen: brede sociale omgeving institutionele leefomgeving directe leefomgeving persoonlijk niveau

12 Overeenkomstige risico- en beschermende factoren: verslaving psychische problemen delinquentie dak- en thuisloosheid

13 Brede sociale omgeving Geclusterde risicofactoren: armoede ongunstige buurtkenmerken lage sociaaleconomische status

14 Institutionele leefomgeving Geclusterde risicofactoren: contact met instituties slechte schoolprestaties laag schoolniveau spijbelen

15 Directe leefomgeving Geclusterde risicofactoren: middelengebruik ouders scheiding van ouders / alleenstaande ouder / conflicten in gezinsrelaties mishandeling en verwaarlozing weinig toezicht van ouders delinquente vrienden

16 Persoonlijk niveau (1) Geclusterde risicofactoren: genetische aanleg, hersenanomalie negatief denken gevoelig voor angst sensatiezoekend nieuwsgierig en weinig schadevermijdend impulsief

17 Persoonlijk niveau (2) lage eigenwaarde psychische problemen in het algemeen ADHD antisociale persoonlijkheidsstoornis

18 Beschermende factoren Sociale omgeving: sociale controle Instituties: goede toegankelijkheid (o.a. zorg) School: goede schoolprestaties Gezin en leeftijdgenoten: opvoedingscompetentie ouders, sociale binding Persoonlijkheid: goede zelfregulatie, eigenwaarde

19 Interventiematrix voor verschillende doelgroepen een hiaat in de beschikbaarheid van interventies in Nederland inzicht in te ontwikkelen, vertalen of implementeren interventies uit het buitenland

20 Meer nodig voor: in armoede levende of gemarginaliseerde jongeren met een lage sociaal-economische status jongeren die omgaan met deviante leeftijdgenoten zwerfjongeren school-dropouts en spijbelaars (v)mbo-leerlingen jongeren met psychische of gedragsproblemen jongeren die op jonge leeftijd zijn gaan gebruiken

21 Dank voor uw aandacht! Vragen? vandemheen@ivo.nl 010-4253366


Download ppt "Kwetsbare groepen jeugdigen en (problematisch) middelengebruik: visie en interventiematrix Dike van de Mheen, Anke Snoek, Elske Wits, Jaap van der Stel."

Verwante presentaties


Ads door Google