De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Focus op motivatie en communicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Focus op motivatie en communicatie"— Transcript van de presentatie:

1 Focus op motivatie en communicatie
Pivotal response treatment voor jonge kinderen met een autismespectrumstoornis

2 Autisme Moeite met sociale interacties Problemen met communicatie
Stereotiep gedrags- en spelrepertoire Interventie best voor het derde levensjaar Vroege interventie is belangrijk (< 3 jaar)

3 Pivotal response treatment
Ontwikkeld door Robert Koegel en Laura Schreibman Beiden studenten van Ivar Lovaas Ontwikkelaar Discrete trial treatment Ouders intensief betrokken Training in kernvaardigheden Effect op verscheidene vaardigheden Ook effect op vaardigheden waar niet specifiek op getraint wordt

4 Effecten Oogcontact om plezier te delen verbetert
(indien het doel is om de taal te verbeteren) Afname sociaal ongewenst probleemgedrag Toename sociaal communicatief gedrag Verhoogde responsiviteit tegenover de omgeving Verhoogde taakgerichtheid Verhoogd enthousiasme en gerichtheid op interactie

5 Kernvaardigheden Uit onderzoek blijkt dat volgende 4 kernvaardigheden het meest van belang zijn. Motivatie Sociale initiatieven Multiple cues Zelfmanagement

6 Motivatie Het eerste doel van Pivotal Response Treatment is de motivatie verhogen. Het gaat hier om de motivatie om met anderen te interacteren. Motivatie kan betrouwbaar gemeten worden via volgende twee peilers: Responsiviteit en enthousiasme Enthousiasme = hoeveelheid en kwaliteit van de interactie met de ouders Responsiviteit = hoe vaak het kind adequaat reageert op een initiatief van de communicatieve partner Gebrek aan motivatie: Driftbuien, niet luisteren, teruggetrokken zijn en het vermijden van sociale contacten

7 Sociale initiatieven Kinderen met ass zijn volgens studies in staat tot gedragsregulerende initiatieven Sociale initiatieven zijn daarentegen weinig of niet aanwezig Gedragsregulerende initiatieven zijn bv.: vragen naar iets, wijzen naar iets om het te verkrijgen, de ouder mee aan de hand nemen om iets te verkrijgen en de ander wegduwen om nee te zeggen of om te protesteren Sociale initiatieven zijn handelingen die geen ander doel hebben dan plezier delen of ergens commentaar op geven  deze zijn ook een voorspeller voor de ontwikkeling op lange termijn

8 Multiple cues Kinderen met ass richten zich op te weinig en de verkeerde ‘cues’ in een situatie Kijken vaker naar de mond, het lichaam en de achtergrond (bv. toneelstuk) Kijken niet naar de ogen Overgeneraliseren omdat ze de sociale cues missen Bv. voor een kind met ass is mama, mama omdat zij een bril draagt In Pivotal response Treatment is het aanbieden van vragen met verschillende cues belangrijk Het kind wordt niet gevraagd een trui te gaan halen, maar een groene trui hierin zijn 2 cues verwerkt Of het kind wordt gevraagd om de groene trui die hij voor zijn verjaardag gekregen heeft te gaan halen

9 Zelfmanagement Zelfmanagement of zelfbeloning is positief voor kinderen met verschillende soorten probleemgedrag bv. stereotiep gedrag, taakgerichtheid, articuleren, zelfstandig werken, initiatieven en sociale vaardigheden. Kan toegepast worden op kinderen met een hoger of gemiddeld cognitief niveau maar ook bij kinderen die bijvoorbeeld niet spreken Zelfmanagement zorgt ervoor dat kinderen zelf makkelijker taken kunnen uitvoeren zonder daarvan afhankelijk te zijn van monitoren Zo worden ze zelfstandiger, leren ze hun eigen gedrag analyseren en wordt gedragsverandering behouden na het geleidelijk wegnemen van beloningen

10 Conclusie Pivotal Response Treatment is een proces waarbij ouders en kind voortdurend blijven leren De behandeling kent als het ware geen onderbreking waardoor dat leren constant kan blijven plaatsvinden Het belang van deze langdurige behandeling kan niet ontkent worden Zonder de motivatie om te communiceren en interacteren met anderen blijft de ontwikkeling stagneren


Download ppt "Focus op motivatie en communicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google