De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ETNISCHE VERSCHILLEN IN RISICOFACTOREN VERSCHILLEN TUSSEN NEDERLANDSE, MAROKKAANSE, SURINAAMSE, TURKSE EN ANTILLIAANSE JONGEREN IN RISICOFACTOREN VOOR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ETNISCHE VERSCHILLEN IN RISICOFACTOREN VERSCHILLEN TUSSEN NEDERLANDSE, MAROKKAANSE, SURINAAMSE, TURKSE EN ANTILLIAANSE JONGEREN IN RISICOFACTOREN VOOR."— Transcript van de presentatie:

1 ETNISCHE VERSCHILLEN IN RISICOFACTOREN VERSCHILLEN TUSSEN NEDERLANDSE, MAROKKAANSE, SURINAAMSE, TURKSE EN ANTILLIAANSE JONGEREN IN RISICOFACTOREN VOOR RECIDIVE

2 INHOUDSTAFEL  Inleiding  Methode: onderzoeksgroep  Methode: instrumenten  Analyses  Resultaten: van de verschillende etnische groepen  Discussie  Conclusie  Bronvermelding

3 INLEIDING  Focus  etnische verschillen in de prevalentie van delinquentie  Oververtegenwoordiging van etnische minderheidsgroepen in de jeugdstrafrechtketen  4 klassieke etnische minderheidsgroepen  Marokkanen  Turken  Surinamers  Antillianen

4 INLEIDING  2 verklaringen voor etnische verschillen in delinquent gedrag Risicofactoren voor delinquentie VERSCHILLEN tussen etnische groepen Risicofactoren voor delinquentie zijn DEZELFDE voor alle etnische groepen

5 METHODE: ONDERZOEKSGROEP  Jongeren tussen 12 en 17 jaar  Aangemeld bij de Raad voor de Kinderbescherming  Omwille van plegen van strafbaar feit

6 METHODE: INSTRUMENTEN  Washington State Juvenile Court Pre-Screen Assessment  Ontwikkeld in de Verenigde Staten  Gevalideerd risicotaxatie-intrument  Gestructureerde vragenlijst  Kans op recidive bij jeugdige delinquenten ingeschat  Aan de hand van voorspellers uit strafrechtelijke domein en het sociale domein

7 ANALYSES  Chikwadraattoetsen  Verschillen onderzoeken in de mate waarin risicofactoren voorkomen tussen verschillende groepen

8 RESULTATEN: VAN DE VERSCHILLENDE ETNISCHE GROEPEN  Achtergrondkenmerken  Uitgangsdelict

9 DISCUSSIE  Verschillen in uitgangsdelict  Niet conform volgens de verwachtingen  Verschillen in de prevalentie en impact van risicofactoren  Domeinen: vrijetijdsbesteding, vrienden, alcohol/drugs, mentale gezondheidsproblemen en gezin  Beperkingen van het onderzoek

10 CONCLUSIE  Belangrijke informatie  Over verschillen tussen de verschillende etnische groepen  Verschillen  tussen de groepen in het soort delicten dat wordt gepleegd  In de prevalentie en impact van risicofactoren voor recidive

11 BRONVERMELDING  https://www.rijkshuisstijl.nl/binaries/medium/content/gallery/rijkshuisstijl/content- afbeeldingen/organisatiespecifieke-richtlijnen/raad-voor-de-kinderbescherming/rvdk.png https://www.rijkshuisstijl.nl/binaries/medium/content/gallery/rijkshuisstijl/content- afbeeldingen/organisatiespecifieke-richtlijnen/raad-voor-de-kinderbescherming/rvdk.png  http://link.springer.com/article/10.1007/s12453-014-0012-9/fulltext.html http://link.springer.com/article/10.1007/s12453-014-0012-9/fulltext.html  http://www.pre-screen.ie/wp-content/uploads/pre-screenLogo6.png http://www.pre-screen.ie/wp-content/uploads/pre-screenLogo6.png


Download ppt "ETNISCHE VERSCHILLEN IN RISICOFACTOREN VERSCHILLEN TUSSEN NEDERLANDSE, MAROKKAANSE, SURINAAMSE, TURKSE EN ANTILLIAANSE JONGEREN IN RISICOFACTOREN VOOR."

Verwante presentaties


Ads door Google