De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Holland is niet mijn land, maar het kan niet beter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Holland is niet mijn land, maar het kan niet beter."— Transcript van de presentatie:

1 Holland is niet mijn land, maar het kan niet beter

2 Inhoud Inleiding Methode Het sociale netwerk en sociale contacten Gezondheid Huisvesting School en werk Vrije tijdsbesteding Probleemgedragingen Conclusie

3 Inleiding * Jaarlijks massa’s allochtonen * 3 ingrijpende proccessen - gemigreerd uit land waar men niet kon of wilde blijven - Oorlog / Politieke onrust - nieuw bestaan oprichten * Opvang voor jongeren - bij familie of kennissen - geen optimale opvang

4 Methode 109 ama’s geïnterviewd - velen werden niet bereikt - onvindbaar door geen adres Welke instrumenten? - gestandaardiseerde semi-gestructureerde vragenlijst

5 Het sociale netwerk Social Support Questionnaire Aantal personen om op terug te vallen 2 momenten via N-schaal - 0,69 - 0,76 Besluit: - niet iedereen heeft iemand

6 Sociale contacten Partner - 50 % v/d meisjes - geen 25% v/d jongens Meisjes landgenoot als vriend Bij jongens van alle nationaliteiten als vriendin ¾ van de jongeren heeft genoeg vrienden - vooral landgenoten als vrienden

7 Gezondheid a.d.h.v. 3 instrumenten De Cantril - meet het niveau van welbevinden De vragenlijst voor Onderzoek van de Ervaren Gezondheidstoestand Tien-itemversie - hier wordt de stress- en depressieschaal bekeken

8 Huisvesting Meestal zelfstandig Met meerdere in 1 huis 2/3 voelt zich thuis - komt door de goede sfeer 1/3 voelt zich minder thuis - oorzaak: éénzaamheid, heimwee, pleeggezinnen die niet mee vallen

9 School en werk 80% gaat naar school - laag opleidingsniveau - door taalbarrière - gemakshalve keuze 40% spijbelt wel eens Veel ama’s mogen niet werken - Door verblijfsvergunning

10 Vrijetijdsbesteding Sport en hobby’s Bij jongens voornamelijk voetbal Bij meisjes voornamelijk zwemmen, fitness, badminton,… 1/3 is lid van club 2/3 verveelt zich soms

11 Probleemgedragingen Komt bij weinig ama’s voor 45% drinkt alcohol - dit is minder of Nederlandse leeftijdsgenoten 10% gokt wel eens - ook hier ligt dit lager dan hun leeftijdsgenoten uit Nederland Softdrugsgebruik komt alleen voor bij ama-jongens

12 Conclusie Ondanks de gecompliceerde taken die ama’s hebben. Gaat het hen allemaal nog redelijk goed af. Ze hebben het hier naar hun zin Gaan naar school

13 Einde


Download ppt "Holland is niet mijn land, maar het kan niet beter."

Verwante presentaties


Ads door Google