De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop KD’s Mbo-Verpleegkundige, Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg 15 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop KD’s Mbo-Verpleegkundige, Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg 15 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop KD’s Mbo-Verpleegkundige, Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg
15 september 2014

2 Situatie in 2015 en 2016 Cohorten voor Kd’s in oude format Cohort Kd’s in nieuwe format (keuzedeel nog niet verplicht) - Kd’s in oude format Cohort Kd’s in nieuwe format (keuzedeel verplicht)

3 Trends en ontwikkelingen
Stelselwijzigingen Aanbodgericht naar vraaggericht Wijkgericht werken ‘Zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ Afstemming formele en informele zorg Participatie staat centraal Technologie en sociale media steeds belangrijker

4 Mbo-Verpleegkundige Keuzedelen Profiel ZH VVT GGZ GHZ
Keuzedelen Profiel ZH VVT GGZ GHZ Beroepsgerichte basis Generieke basis niveau 4 (Nederlands 3F, rekenen 3F, Engels A2/B1, LB)

5 Belangrijkste wijzigingen VP
Nieuwe indeling van kerntaken en werkprocessen Brancheverbijzonderingen zijn profielen geworden Nieuwe en geactualiseerde BCP’s: BCP Mbo-Verpleegkundige GGZ Geactualiseerd BCP Gehandicaptenzorg

6 Brede basis Mbo-VP B1-K1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces B1-K1-W1: Neemt een anamnese af en stelt een verpleegkundige diagnose B1-K1-W2: Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen B1-K1-W3: Stelt een verpleegplan op B1-K1-W4: Biedt persoonlijke verzorging en monitort welbevinden B1-K1-W5: Voert verpleegtechnische handelingen uit B1-K1-W6: Begeleidt een zorgvrager B1-K1-W7: Geeft voorlichting, advies en instructie B1-K1-W8: Reageert op onvoorziene en crisissituaties B1-K1-W9: Coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers B1-K1-W10: Evalueert en legt de verpleegkundige zorg vast B1-K2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid B1-K2-W2: Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg B1-K2-W3: Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg B1-K2-W4: Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

7 Profielen Mbo-VP Profiel1: Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH) P1-K1: Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in het ZH P1-K1-W1: Biedt zorg en begeleiding rond onderzoek en behandeling P1-K1-W2: Communiceert met een zorgvrager ter bevordering van behandeling en herstel Profiel 2: Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) P2-K1: Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de VVT P2-K1-W1: Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid P2-K1-W2: Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners P2-K1-W3: Biedt zorg in de thuissituatie Profiel 3: Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) P3-K1: Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de GGZ P3-K1-W1: Biedt een zorgvrager herstelondersteunende zorg P3-K1-W2: Communiceert met zorgvrager gericht op maatschappelijke participatie P3-K1-W3: Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen Profiel 4: Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ) P4-K1: Biedt verpleegkundige zorg en begeleiding in de GHZ P4-K1-W1: Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden P4-K1-W2: Communiceert met en begeleidt doelgroepen in de GHZ P4-K1-W3: Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen

8 Toezicht Inspectie van Onderwijs
Elke opleiding MBO-VP (BOL, BBL, derde leerweg) moet voldoen aan opleidingseisen beschreven in Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 365 Besluit van 6 juli 2011, wet BIG en AMvB: minimaal 1535 uur theoretisch onderwijs (begeleide onderwijstijd) minimaal 2300 uur praktijkonderwijs (BPV) Meer informatie en servicedocument, zie: umenten/De-relatie-tussen-beroepsonderwijs-en-de- Wet-BIG

9 Verzorgende-IG Keuzedelen Profiel VVT GHZ GGZ KZ Beroepsgerichte basis
Keuzedelen Profiel VVT GHZ GGZ KZ Beroepsgerichte basis Generieke basis niveau 3 (Nederlands 2F, rekenen 2F, LB)   

10 Belangrijkste wijzigingen VZ-IG
Nieuwe indeling van kerntaken en werkprocessen Brancheverbijzonderingen zijn profielen geworden Nieuwe en geactualiseerde BCP’s: Addendum bij BCP Kraamzorg Geactualiseerd BCP Gehandicaptenzorg BCP Verzorgende-IG in de branche VVT

11 Brede basis VZ-IG B1-K1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier B1-K1-W1: Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden B1-K1-W2: Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied B1-K1-W3: Stelt (mede) het zorgplan op B1-K1-W4: Biedt persoonlijke verzorging B1-K1-W5: Voert verpleegtechnische handelingen uit B1-K1-W6: Begeleidt een zorgvrager B1-K1-W7: Geeft voorlichting, advies en instructie B1-K1-W8: Reageert op onvoorziene en crisissituaties B1-K1-W9: Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen B1-K1-W10: Evalueert en legt de zorgverlening vast B1-K2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid B1-K2-W2: Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg B1-K2-W3: Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg B1-K2-W4: Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

12 Profielen VZ-IG P1: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) P1-K1: Bieden van zorg en ondersteuning in de VVT P1-K1-W1: Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid P1-K1-W2: Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners P1-K1-W3: Biedt zorg in de woonsituatie P1-K1-W4: Begeleidt een individu of een groep zorgvragers bij dagelijkse activiteiten P2: Gehandicaptenzorg (GHZ) P2-K1: Bieden van zorg en ondersteuning in de GHZ P2-K1-W1: Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden P2-K1-W2: Communiceert met en begeleidt de communicatie met doelgroepen in de GHZ P2-K1-W3: Begeleidt individuele zorgvragers in een groep P3: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) P3-K1: Bieden van zorg en ondersteuning in de GGZ P3-K1-W1: Communiceert met zorgvragers gericht op maatschappelijke participatie P3-K1-W2: Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen P4: Kraamzorg (KZ) P4-K1: Bieden van zorg en ondersteuning in de Kraamzorg P4-K1-W1: Verleent vervroegde partusondersteuning en assisteert bij partus P4-K1-W2: Biedt zorg aan moeder en kind P4-K1-W3: Geeft informatie en voorlichting gericht op het omgaan met de nieuwe gezinssituatie

13 Maatschappelijke Zorg
Keuzedelen Bege-leider GHZ Bege-leider specifieke doel-groepen Persoon-lijk begeleider GHZ Agogisch mede-werker GGZ Thuis-begeleider Persoon-lijk begeleider specifieke doel-groepen Beroepsgerichte basis met differentiatie per profiel Generiek niveau 3 (Nederlands 2F, rekenen 2F, LB) Generiek niveau 4 (Nederlands 3F, rekenen 3F, Engels A2/B1, LB)

14 Veranderingen in het MZ
Nieuwe kwalificaties/profielen (van 3 naar 6 kwalificaties) Nieuwe indeling van kerntaken en werkprocessen Nieuwe en geactualiseerde BCP’s BCP Agogisch medewerker GGZ BCP Thuisbegeleider Geactualiseerd BCP Gehandicaptenzorg Addendum Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen bij beroepscompetentieprofielen Activiteitenbegeleider en Woonbegeleider (voor maatschappelijke opvang, justitiële inrichtingen en verpleeg- en verzorgingshuizen)

15 Verpleegtechnisch handelen
Begeleider GHZ en Persoonlijk begeleider GHZ hebben werkproces Verpleegtechnisch handelen De verpleegtechnische handelingen: medicijnen checken (dosering etc.), registreren, distribueren; medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de slijmvliezen, via de luchtwegen; eerste hulp verlenen bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken. Overige verpleegtechnische handelingen in keuzedeel

16 Kerntaken Maatschappelijke Zorg
Titels Basis kt 1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Basis kt 2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid Profiel MZ 3 GHZ kt 1 Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg Profiel MZ 3 SD kt 1 Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen Profiel MZ 4 GHZ kt 1 Profiel MZ 4 GGZ kt 1 Bieden van ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg Profiel MZ 4 TB kt 1 Bieden van specifieke ondersteuning in de thuisbegeleiding Profiel MZ 4 SD kt 1

17 Beroepscontexten MZ KD-deel Beroepscontexten MZ Basis
Ambulant, intramuraal, semimuraal in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in: GHZ, GGZ, VVT en MO, welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra, ziekenhuizen Profiel MZ 3 B GHZ Alle leeftijden met een of meer beperkingen in GHZ Profiel MZ 3 B SD Alle leeftijden met psychiatrisch en psycho-geriatrisch (chronische) ziekten/stoornissen Profiel MZ 4 PB GHZ Alle leeftijden met een of meerdere beperkingen in GHZ Profiel MZ 4 AM GGZ Alle leeftijden met psychische en/of psychiatrische ziektebeelden/stoornissen en/of verslaving Profiel MZ 4 TB Individuele volwassen cliënt en directe omgeving Profiel MZ 4 PB SD Alle leeftijden met meervoudige problematiek

18 Kerntaken Maatschappelijke Zorg
Titels Basis kt 1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Basis kt 2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid Profiel MZ 3 GHZ kt 1 Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg Profiel MZ 3 SD kt 1 Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen Profiel MZ 4 GHZ kt 1 Profiel MZ 4 GGZ kt 1 Bieden van ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg Profiel MZ 4 TB kt 1 Bieden van specifieke ondersteuning in de thuisbegeleiding Profiel MZ 4 SD kt 1

19 Keuzedelen Keuzedeel X (240 sbu) Keuzedeel X (720 sbu)
Keuzedeel X (720 sbu) Keuzedeel X (480 sbu)

20 Mbo-Verpleegkundige Vastgestelde keuzedelen:
Mensen met niet aangeboren hersenletsel Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Mensen met licht verstandelijk beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Zorg en Technologie niveau 4 Diversiteit Veiligheid en Vakmanschap 3 Duits in de beroepscontext A2 Ondernemerschap (bovensectoraal)

21 Verzorgende-IG Vastgestelde keuzedelen:
Mensen met niet aangeboren hersenletsel Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Zorg en Technologie niveau 3 Veiligheid en Vakmanschap 3 Duits in de beroepscontext A2 Ondernemerschap (bovensectoraal)

22 Maatschappelijke Zorg n. 4
Vastgestelde keuzedelen: Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking (profiel GHZ) Mensen met licht verstandelijk beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (profiel GHZ) Verplegende handelingen niveau 4 (alle profielen) Zorg en Technologie niveau 4 Diversiteit (alle profielen) Jeugdzorg (alle profielen) Arbeidsparticipatie (alle profielen) Duits in de beroepscontext A2 Ondernemerschap (bovensectoraal) (alle profielen)

23 Maatschappelijke Zorg n. 3
Vastgestelde keuzedelen: Mensen met niet aangeboren hersenletsel (beide profielen) Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking (profiel GHZ) Zorg en Technologie niveau 3 (beide profielen) Duits in de beroepscontext A2 Ondernemerschap (bovensectoraal) (beide profielen) Verplegende handelingen niveau 3 (beide profielen)


Download ppt "Workshop KD’s Mbo-Verpleegkundige, Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg 15 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google