De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schakelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schakelen."— Transcript van de presentatie:

1 Schakelen

2 Gewoon weten De PowerPoint geeft eerst een aantal dia’s waarop kennis staat die de collega die gebruik maakt van portofoon/mobilofoon gewoon moet weten over dit thema. Aan het einde van de presentatie zijn ook nog dia’s met ‘Gewoon bespreken’ en ‘Gewoon proberen’. In dia ‘Gewoon bespreken’ staan vragen die aan de deelnemers van de training kunnen worden gesteld. In dia ‘Gewoon proberen’ staan praktijkopdrachten die de opleider kan laten uitvoeren door de deelnemers van de training.

3 Schakelen Deel I: Gespreksgroepen en Landelijk Kader Fleetmap
Deel I: Gespreksgroepen en Landelijk Kader Fleetmap Wat is een gespreksgroep? Organisatie gespreksgroepen Landelijk Kader Fleetmap (LKF) Deel II: Schakelen Wanneer moet je schakelen? Hoe moet je schakelen? Schakelen tussen TMO en DMO Aandachtspunten

4 Deel I Gespreksgroepen en Landelijk Kader Fleetmap

5 Wat is een gespreksgroep?
In het communicatienetwerk gaat communicatie via gespreksgroepen. Binnen een gespreksgroep: kan iedereen met elkaar communiceren hoort iedereen alle gesprekken kan één collega tegelijk spreken, anderen kunnen dan alleen luisteren Communicatie met behulp van het communicatienetwerk vindt plaats binnen gespreksgroepen. In een gespreksgroep kunnen meerdere collega's met elkaar communiceren. Iedereen in dezelfde gespreksgroep, hoort de communicatie tussen een collega en de centralist en tussen collega's onderling. Wanneer binnen een gespreksgroep iemand spreekt, kunnen de andere collega's niet spreken, maar alleen luisteren. Gespreksgroepen zijn geordend in folders, banken of mappen. Als iemand spreekt, kunnen anderen in de gespreksgroep NIET spreken, alleen maar luisteren!

6 Wat is een gespreksgroep?

7 Organisatie gespreksgroepen
Gespreksgroepen zijn verschillend georganiseerd: (inter)nationaal (inter)regionaal per discipline per organisatie/dienst Gespreksgroepen zijn opgenomen in een fleetmap. Gespreksgroepen kunnen verschillend zijn georganiseerd. Zo zijn er landelijke en regionale gespreksgroepen bijvoorbeeld de LMG (de landelijke multidisciplinaire gespreksgroep) en de RMG (de regionale multidisciplinaire gespreksgroep) voor het geval er landelijke of regionale multidisciplinaire samenwerking is gewenst. Ook zijn er speciale gespreksgroepen voor een bepaalde discipline bijvoorbeeld monodisciplinaire gespreksgroepen om communicatie over de regio-/eenheidsgrenzen heen mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij bijstandverlening. Alle gespreksgroepen die van toepassing zijn in een regio/eenheid zijn opgenomen in een fleetmap. Dit overzicht wordt gebruikt en komt terug in afzonderlijke communicatieplannen of verbindingsschema’s. Regionale en landelijke multidisciplinaire samenwerking Multidisciplinaire gespreksgroepen kunnen worden ingezet als multidisiplinaire samenwerking is gewenst. De Regionale Multidisciplinaire Gespreksgroepen (RMG) zijn bedoeld voor multidisciplinaire samenwerking binnen de regio. Voor multidisciplinaire communicatie over meerdere regio’s zijn er de Landelijke Multidisciplinaire Gespreksgroepen (LMG). De centralist moet de afspraken kennen voor gebruik van RMG en LMG. Externe inmeldgroep De externe inmeldgroep wordt gebruikt door collega's die zich in een andere regio/eenheid bij de meldkamer willen aanmelden. Dit geldt bijvoorbeeld als een eenheid in een andere regio bijstand gaat verlenen of als ambulances buiten de eigen regio vervoer verzorgen. Wanneer de collega contact wil maken met een andere meldkamer, maakt hij gebruik van een externe inmeldgroep. Een collega kan dit doen door over te schakelen naar de inmeldgroep en vervolgens een status Gespreksaanvraag te versturen. In de inmeldgroep wordt dan contact gemaakt met een centralist van de betreffende organisatie. Monodisciplinaire bijstandsgroepen Monodisciplinaire communicatie over de regio-/eenheidsgrenzen heen (bijstandverlening) kan voor een groot aantal situaties worden voorbereid. Voor deze vormen van contact zijn er per discipline (brandweer, ambulancezorg, defensie en politie) landelijke monodisciplinaire bijstandsgroepen ingericht.

8 Landelijk Kader Fleetmap (LKF)
Landelijke afspraken over communicatie zijn vastgelegd in het Landelijk Kader Fleetmap (LKF). Afspraken in LKF zijn verplicht voor alle collega's die gebruik maken van het communicatienetwerk. Als iedereen zich aan afspraken houdt, wordt de gewenste communicatie tot stand gebracht. Dit komt ten goede aan effectieve en veilige dienstverlening. Er zijn landelijk afspraken gemaakt over de communicatie tussen de disciplines (brandweer, ambulancezorg, defensie en politie) en binnen de disciplines. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Landelijk Kader Fleetmap (LKF). De afspraken zijn verplicht voor alle organisaties en disciplines die gebruik maken van het communicatienetwerk. Als collega's zich aan de gemeenschappelijke afspraken houden, is het mogelijk om de gewenste communicatie tot stand te brengen. Dit komt ten goede aan effectieve en veilige dienstverlening!

9 Landelijk Kader Fleetmap (LKF)

10 Deel II Schakelen

11 Wanneer moet je schakelen?
Schakelen = verbinding maken met een andere gespreksgroep Van de meldkamer hoor je wanneer je moet schakelen. Niet op tijd schakelen betekent een onnodige belasting van het netwerk Schakel altijd alle portofoons/mobilofoons naar de andere gespreksgroep Schakelen is extra belangrijk als een collega door het land rijdt, omdat hij anders de gespreksgroepen door het hele land meeneemt en alle zendmasten die hij tegenkomt belast met deze gespreksgroep. De centralist geeft aan als je moet schakelen. Dit kan ook gebeuren door bijvoorbeeld een officier van dienst of verbindelaar ME. Bijvoorbeeld bij: bijstandverlening in een andere regio/eenheid multidisciplinaire samenwerking opschaling Als de collega met zijn portofoon schakelt naar een andere gespreksgroep, moet hij niet vergeten om de mobilofoon ook naar die andere gespreksgroep te schakelen. Anders blijft hij namelijk meeluisteren met een gespreksgroep die niet meer voor hem van toepassing is en belast hij het netwerk onnodig.

12 Hoe moet je schakelen? Twee manieren om een andere gespreksgroep te selecteren: Verkorte kiescode Menu Je moet zelf schakelen! Om te schakelen, moet de collega een andere gespreksgroep selecteren. Het selecteren van een gespreksgroep kan op twee manieren: Hij maakt gebruikt van een verkorte kiescode. Er zijn in de portofoons verkorte kiescodes geprogrammeerd, waardoor het schakelen makkelijker wordt. De centralist noemt de verkorte kiescode wanneer hij opdracht geeft om te schakelen De collega zoekt in het menu de betreffende gespreksgroep door te scrollen in het menu en bevestigt de keuze via de selectietoets

13 Schakelen tussen TMO en DMO
TMO is communicatie binnen het netwerk . DMO is communicatie buiten het netwerk om, rechtstreeks tussen portofoons onderling. Als in DMO wordt gewerkt, houdt vaak één (leidinggevende) collega contact met de meldkamer via een tweede portofoon in TMO. TMO staat voor Tetra Mode Operation: communicatie vindt dan plaats via het communicatienetwerk. TMO is alleen mogelijk als de collega zich binnen het dekkingsgebied van het netwerk bevindt. DMO staat voor Direct Mode Operation en wordt gebruikt als de netwerkdekking onvoldoende is (bijv. in gebouwen). Er kan dan rechtstreeks onderling gecommuniceerd worden, buiten het netwerk om. Indien in DMO gewerkt wordt, onderhoudt vaak een andere collega met een tweede portofoon contact met de meldkamer in TMO. Bijvoorbeeld is binnen in een gebouw aan het blussen. Via zijn portofoon (in DMO) houdt hij contact met zijn leidinggevende die buiten het gebouw staat. De leidinggevende heeft dan nog een tweede portofoon (in TMO) waarmee hij de berichten kan doorgeven aan de meldkamer. Een collega moet zelf kunnen schakelen tussen TMO en DMO!

14 Aandachtspunten Communicatieafspraken in LKF zijn verplichtend.
Communicatieafspraken in LKF zijn verplichtend. Schakel voor verbinding met andere gespreksgroep. De centralist meldt wanneer naar welke gespreksgroep moet worden geschakeld. Schakel tijdig en zelf. Schakel alle portofoons/mobilofoons naar de andere gespreksgroep. Als de collega niet goed schakelt, wordt het netwerk onnodig belast.

15 Aandachtspunten

16 Gewoon bespreken Schakel jij wel eens tussen verschillende gespreksgroepen? Hoe doe je dat? Via verkorte kiescodes of via het menu? Schakel je wel eens tussen DMO en TMO? Waarom moet je zelf kunnen schakelen? Illustreer aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Wanneer maak je gebruik van een externe inmeldgroep?

17 Gewoon bespreken Noem een aantal voorbeelden van situaties waarbij je naar een andere gespreksgroep moet schakelen. Leg uit: waar staat RMG voor en in welke situaties wordt RMG gebruikt? Wat staat er vermeld in het LKF? Welke afspraken voor gespreksgroepen gelden in jouw werk?

18 Gewoon proberen Pak je portofoon en schakel naar een andere gespreksgroep Via het menu Via verkorte kiescode Schakel ook eens tussen DMO en TMO Opdracht die aan de deelnemers van de training kan worden gegeven. Stem vooraf met de meldkamer dat je gaat oefenen.

19 Praktische informatie die je helpt nog beter gebruik te maken van je porto.
Kijk op


Download ppt "Schakelen."

Verwante presentaties


Ads door Google