De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REFLECTIE MANTELZORGGESPREK. Reflectie mantelzorggesprek  Zouden jullie deze gespreksleidraad gebruiken om een gesprek met een mantelzorger aan te gaan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "REFLECTIE MANTELZORGGESPREK. Reflectie mantelzorggesprek  Zouden jullie deze gespreksleidraad gebruiken om een gesprek met een mantelzorger aan te gaan?"— Transcript van de presentatie:

1 REFLECTIE MANTELZORGGESPREK

2 Reflectie mantelzorggesprek  Zouden jullie deze gespreksleidraad gebruiken om een gesprek met een mantelzorger aan te gaan?  Welke fasen van het gesprek verliepen goed?  Aan welke fase(n) van het gesprek dien je als leidinggevende nog meer aandacht te schenken?  Liep het gesprek zoals gepland? Waren er momenten waar je wat vast zat?  Zijn alle aspecten van het mantelzorggesprek aan bod gekomen?  Hoe lang duurde het gesprek?  Welke feedback kreeg je van je medewerker?  Had je het gevoel dat de mantelzorger zich op zijn/haar gemak voelde?  Wanneer staat het tweede gesprek gepland?  Hoe zal je de rest van het team inlichten?  …

3 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen (1/2) RICHTLIJNEN (1/2)  Altijd erkenning, losgekoppeld van eventuele tegemoetkomingen  Aftoetsen van noden van de mantelzorger (onder de vraag)  Afstemmen op noden van de organisatie  verwijzing naar afspraken op bedrijfs-/groepsniveau  Duidelijke communicatie: transparantie over doorstroom van info; afspraken noteren  Dialoog over implicaties voor team en communicatie naar collega’s  Opvolging en evaluatie/bijsturing

4 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen RICHTLIJNEN (2/2)  Eerlijke en expliciete communicatie over  Jobzekerheid  Implicaties van maatregelen op loopbaan Opmerking: Niet onderschatten van morele stress bij mantelzorgers Cfr. dubbele loyaliteit: zorgontvanger werkgever  Emotionele betrokkenheid en (gepercipieerde) onmogelijke compatibiliteit kan voor schuldgevoelens, gevoel van impasse en stress zorgen Belang van:  Uitspreken van verwachtingen  Komen tot afspraken die voor de organisatie en het team haalbaar zijn

5 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen COMMUNICATIE NAAR COLLEGA’S/TEAM TOE (1/3)  Rechtstreeks leidinggevende balanceert noden van mantelzorger en noden van team/collega’s  Voorbereiden met mantelzorger zelf  Graad van discretie: wat communiceren?  Wie communiceert wat?  Setting bepalen  Meedelen en kaderen van de afgesproken maatregelen  Communiceren van geplande termijn

6 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen COMMUNICATIE NAAR COLLEGA’S/TEAM TOE (2/3)  Aangeven wat gewenste rol van collega’s in communicatie  Zelf stap tot gesprek zetten?  Ingaan op en opvolgen van implicaties voor het team  Proactieve rol leidinggevenden  Helderheid over (niet) compenseren van overuren/taken bij invallen  Respect voor grenzen van collega’s en voor variatie in draagkracht van werknemers  Uitnodigen tot open dialoog ( achterklap)

7 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen COMMUNICATIE NAAR COLLEGA’S/TEAM TOE (3/3) Creëren van tolerantie voor unieke trajecten gebaseerd op individuele noden door:  Communiceren op een goede manier  Zorgen dat eigen noden een plek kunnen krijgen  Niet ELKE maatregel hoeft dus beschikbaar/toepasbaar te zijn op elke medewerker  WEL kan elke vraag beluisterd worden (ruime toepasbaarheid)  Schept ruimte naar stellen van prioriteiten en opvangen van multipele vragen  Fairness o.b.v. noden i.p.v. maatregelen: Noden worden erkend; maatregelen worden niet per definitie toegekend

8 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen WAARDEN IN COMMUNICATIE (1/2)  Cruciaal in communicatie:  Vertrouwen binnen de werkrelaties  Transparantie: wat vertel je aan wie?  Discretie: wat wil de persoon zelf?  Maturiteit: empathie en erkenning  Helderheid van verwachtingen: zet ik de stap naar bespreekbaarheid als mantelzorger, collega, rechtstreeks leidinggevende, mantelzorgcoach, … zelf of niet?  Erkenning kan sowieso gegeven worden; het al dan niet toekennen van tegemoetkomingen kan hier los van gekoppeld worden

9 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen WAARDEN IN COMMUNICATIE (2/2)  Appreciatie, respect en interesse voor de werknemer en zijn prestaties: belangrijk om dit expliciet te tonen/te benoemen Vb. bij regelmatig inspringen voor collega, bij pensioen, …  Bewaken van continuïteit van aandacht aan thema mantelzorg: mantelzorg inbedden in lange termijn communicatieplan  Belang van speciale aandachts-momenten (bv. mantelzorgdag)


Download ppt "REFLECTIE MANTELZORGGESPREK. Reflectie mantelzorggesprek  Zouden jullie deze gespreksleidraad gebruiken om een gesprek met een mantelzorger aan te gaan?"

Verwante presentaties


Ads door Google