De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REFLECTIE MANTELZORGGESPREK

Verwante presentaties


Presentatie over: "REFLECTIE MANTELZORGGESPREK"— Transcript van de presentatie:

1 REFLECTIE MANTELZORGGESPREK

2 Reflectie mantelzorggesprek
Zouden jullie deze gespreksleidraad gebruiken om een gesprek met een mantelzorger aan te gaan? Welke fasen van het gesprek verliepen goed? Aan welke fase(n) van het gesprek dien je als leidinggevende nog meer aandacht te schenken? Liep het gesprek zoals gepland? Waren er momenten waar je wat vast zat? Zijn alle aspecten van het mantelzorggesprek aan bod gekomen? Hoe lang duurde het gesprek? Welke feedback kreeg je van je medewerker? Had je het gevoel dat de mantelzorger zich op zijn/haar gemak voelde? Wanneer staat het tweede gesprek gepland? Hoe zal je de rest van het team inlichten?

3 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen (1/2)
Altijd erkenning, losgekoppeld van eventuele tegemoetkomingen Aftoetsen van noden van de mantelzorger (onder de vraag) Afstemmen op noden van de organisatie  verwijzing naar afspraken op bedrijfs-/groepsniveau Duidelijke communicatie: transparantie over doorstroom van info; afspraken noteren Dialoog over implicaties voor team en communicatie naar collega’s Opvolging en evaluatie/bijsturing

4 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen
Eerlijke en expliciete communicatie over Jobzekerheid Implicaties van maatregelen op loopbaan Opmerking: Niet onderschatten van morele stress bij mantelzorgers Cfr. dubbele loyaliteit: zorgontvanger < -- > werkgever  Emotionele betrokkenheid en (gepercipieerde) onmogelijke compatibiliteit kan voor schuldgevoelens, gevoel van impasse en stress zorgen Belang van: Uitspreken van verwachtingen Komen tot afspraken die voor de organisatie en het team haalbaar zijn

5 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen
COMMUNICATIE NAAR COLLEGA’S/TEAM TOE (1/3) Rechtstreeks leidinggevende balanceert noden van mantelzorger en noden van team/collega’s Voorbereiden met mantelzorger zelf Graad van discretie: wat communiceren? Wie communiceert wat? Setting bepalen Meedelen en kaderen van de afgesproken maatregelen Communiceren van geplande termijn

6 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen
COMMUNICATIE NAAR COLLEGA’S/TEAM TOE (2/3) Aangeven wat gewenste rol van collega’s in communicatie Zelf stap tot gesprek zetten? Ingaan op en opvolgen van implicaties voor het team Proactieve rol leidinggevenden Helderheid over (niet) compenseren van overuren/taken bij invallen Respect voor grenzen van collega’s en voor variatie in draagkracht van werknemers Uitnodigen tot open dialoog (<-> achterklap)

7 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen
COMMUNICATIE NAAR COLLEGA’S/TEAM TOE (3/3) Creëren van tolerantie voor unieke trajecten gebaseerd op individuele noden door: Communiceren op een goede manier Zorgen dat eigen noden een plek kunnen krijgen Niet ELKE maatregel hoeft dus beschikbaar/toepasbaar te zijn op elke medewerker WEL kan elke vraag beluisterd worden (ruime toepasbaarheid) Schept ruimte naar stellen van prioriteiten en opvangen van multipele vragen Fairness o.b.v. noden i.p.v. maatregelen: Noden worden erkend; maatregelen worden niet per definitie toegekend

8 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen
WAARDEN IN COMMUNICATIE (1/2) Cruciaal in communicatie: Vertrouwen binnen de werkrelaties Transparantie: wat vertel je aan wie? Discretie: wat wil de persoon zelf? Maturiteit: empathie en erkenning Helderheid van verwachtingen: zet ik de stap naar bespreekbaarheid als mantelzorger, collega, rechtstreeks leidinggevende, mantelzorgcoach, … zelf of niet? Erkenning kan sowieso gegeven worden; het al dan niet toekennen van tegemoetkomingen kan hier los van gekoppeld worden

9 Mantelzorggesprek: enkele richtlijnen
WAARDEN IN COMMUNICATIE (2/2) Appreciatie, respect en interesse voor de werknemer en zijn prestaties: belangrijk om dit expliciet te tonen/te benoemen Vb. bij regelmatig inspringen voor collega, bij pensioen, … Bewaken van continuïteit van aandacht aan thema mantelzorg: mantelzorg inbedden in lange termijn communicatieplan Belang van speciale aandachts-momenten (bv. mantelzorgdag)


Download ppt "REFLECTIE MANTELZORGGESPREK"

Verwante presentaties


Ads door Google