De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 T-onderwijs 9 Een man met lichte hypertensie & Een man met een recent hartinfarct.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 T-onderwijs 9 Een man met lichte hypertensie & Een man met een recent hartinfarct."— Transcript van de presentatie:

1 1 T-onderwijs 9 Een man met lichte hypertensie & Een man met een recent hartinfarct

2 2 A1 Vat de casus in max 10 regels samen –Personalia –Hoofdklacht –Bevindingen bij anamnese & LO –DD

3 3 A1 Het betreft een 50 jarige meneer, na keuring gekomen, zonder klachten. Bij LO blijkt een BMI van 29.6 en een RR van 150/90 mmHg (herhaald) beiderzijds en valt op dat hij nicotineverkleurde vingers heeft. Na onderzoek blijkt hij een verhoogd cholesterol en LDL specctrum te hebben (riskscore 2.74 / 5 jaar). De diferentiaal diagnose is secundaire hypertensie (roken/cholesterol) of primaire hypertensie.

4 4 A2 Wat was moeilijk?

5 5 A3 Losartan als eerste medicatie? –LIFE studie!

6 6 A3 Allereerst vergelijkt de LIFE-studie het effect van losartan met dat van atenolol en niet met dat van thiazidediuretica waarvan de resultaten op klinische eindpunten in het bijzonder bij ouderen beter gedocumenteerd en wellicht enigszins gunstiger zijn. Een en ander betekent dat de eventuele superioriteit van losartan ten opzichte van diuretica geenszins vaststaat. Men moet zich bij de interpretatie van een studie niet blindstaren op een puntschatting. Integendeel: naast het reeds vermelde feit dat het meereffect van losartan overwegend geboekt wordt door minder cerebrovasculaire accidenten waarvoor een overtuigende verklaring ontbreekt en het gegeven dat er in de studie in zowel de losartangroep als de atenololgroep sprake is van een ongewoon forse bloeddrukdaling die in huisartsenpopulaties mogelijk niet gemakkelijk gereproduceerd kan worden, vormt dit een extra reden waarom bevestiging van de resultaten van de LIFE-studie gewenst is.

7 7 A4 Referaat

8 8 A4 Winst door: –Lichamlijke beweging –Minder Alcohol –Minder Zout Effect groter op middelbare leeftijd –Gewichtsreductie daling van het lichaamsgewicht met 1 kg leidt tot een afname van de systolische en diastolische bloeddruk met gemiddeld 1,6 en 1,3 mmHg


Download ppt "1 T-onderwijs 9 Een man met lichte hypertensie & Een man met een recent hartinfarct."

Verwante presentaties


Ads door Google