De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erasmus+ 2016 11 december 2015 Pieter Tratsaert. Programma 09.30 – Verwelkoming en inleiding 10.00 – Kernactie 1 (KA1) - 2016 10.45 - Koffiepauze 11.00.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erasmus+ 2016 11 december 2015 Pieter Tratsaert. Programma 09.30 – Verwelkoming en inleiding 10.00 – Kernactie 1 (KA1) - 2016 10.45 - Koffiepauze 11.00."— Transcript van de presentatie:

1 Erasmus+ 2016 11 december 2015 Pieter Tratsaert

2 Programma 09.30 – Verwelkoming en inleiding 10.00 – Kernactie 1 (KA1) - 2016 10.45 - Koffiepauze 11.00 – Kernactie 2 (KA2) - 2016 13.00 - Broodjeslunch 13.30 – Individuele KA2 counselling (op afspraak) & E+ standen

3 ERASMUS+ SCHOOL ONDERWIJS BEROEPS OPLEIDING HOGER ONDERWIJS VOLWASSENEN EDUCATIE JEUGD SPORT

4 ERASMUS+ KERNACTIES KERNACTIE 1 INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT KERNACTIE 2 SAMENWERKING VOOR INNOVATIE EN DE VERSPREIDING VAN GOEDE PRAKTIJKEN KERNACTIE 3 ONDERSTEUNING VAN BELEIDSHERVORMINGEN

5 www.erasmusplus.vlaanderen Gezamenlijke website van EPOS vzw, Jint vzw en EUSportlink Alle info over Erasmus+ voor Vlaanderen op één website

6 Erasmus+ onderwijs en opleiding

7 “Domeinen” Rol van de “domeinen” binnen E+ –KA1 gericht op de organisatie Type organisatie! AE versus C-VET –KA2 gericht op het ‘systeem’ Prioriteiten van het domein!  relevantie Cross-sectorale! EPOS gebruikt niet langer de “submerken” SCHOOL ONDERWIJS BEROEPS OPLEIDING HOGER ONDERWIJS VOLWASSEN EN EDUCATIE

8 Erasmus+ (onderwijs en vorming) Gedecentraliseerd (Nationale Agentschappen) –KA1 – Mobiliteit lerenden en personeel –KA2 – Strategische partnerschappen Gecentraliseerd –KA1 – Joint Master Degrees (HE) en Master Loans (HE) –KA2 Kennis- en beroepsallianties Capaciteitsopbouw Platformen (eTwinning, Epale, School Education Gateway…) –KA3 Beleidsinnovatie –Gecentraliseerde oproepen –“Tools” (Europass, Euroguidance …)

9 Kernactie 1 (KA1) Gedecentraliseerd Individuele leermobiliteit

10 KA1 – Individuele leer-mobiliteit Hoger Onderwijs –Studenten en afgestudeerden (stage/studie) -> 2020 – 20% –Personeel –Binnen en buiten EU –Charter Beroepsonderwijs en –opleiding –Leerlingen/lerenden en afgestudeerden -> 2020 – 6% –Personeel –Charter Schoolonderwijs –Personeel Volwasseneneducatie –Personeel

11 KA1 – Individuele leer-mobiliteit Organisatie A gaat “kijken en leren” bij organisatie B, C … –in principe niet wederkerig –“Impact” op de organisatie Doel is zichzelf (als organisatie) te versterken –OPEN –Domein ! Belangrijk –Vanuit de organisatie (charter, Europass, ECTS, systeemchecks …) –Waarom Europees?

12 KA1 2015 – Aanvragen - projecten AanvragenOntvankelijkKwaliteitsvolGefinancierd SE 5756 39 VET 45 37 HE – EU (*) HE – niet EU (*) AE 3029 19 Totaal 132130 95 (*) Bijzondere toewijzingsprocedure

13 Budget 2016 e.v. Europese onderhandelingen lopen nog Intrabelgische verdeling nog niet rond

14 België 20152016 SE987.7641.058.0557,12% VET65457566.879.8275,10% HE13.737.76814.617.8036,41% AE156.164167.2777,12% TOTAL21.427.45222.722.9626,05%

15 Kernactie 2 (KA2) Gedecentraliseerd Strategische Partnerschappen

16 Kernactie (2) – Samenwerking voor innovatie en de verspreiding van goede praktijken Organisatie A, B, C, D … leren van en met elkaar, versterken elkaar, ontwikkelen samen –Partnerschap heeft impact op de betrokken organisaties, de sector, het systeem … –Duidelijk verband met de Europese Prioriteiten Het gaat om een project/traject van verschillende organisaties SAMEN –Waarom samen? Verbindend element / wederkerigheid Elkaar nodig

17 Probleemstelling KA2 Slaagkansen – ontgoocheling – bereik “Proportionaliteit” Wat zijn “Intellectual Outputs”? Dubbele doelstelling van KA2 –Development & implementation of innovation –Exchange of (good) practices -> onderbelicht

18 Oplossingen? Europees –Definiëren Intellectual Outputs –Operationaliseren Proportionaliteit –‘Eligible’ learning, teaching and training activities –Training of NA’s Nationaal Agentshap –Mogelijkheid tot budgetsplit tussen Partnerschappen gericht op –De uitwisseling van goede praktijken –De ontwikkeling, verspreiding en implementatie van goede praktijken

19 2 types SP’s Optie 1 –Behoud van bestaande SP’s geen wijziging 1 selectie aandacht voor proportionaliteit en doelstellingen KA2 Optie 2 –Introductie van 2 types SP’s Ontwikkeling Uitwisseling –2 selecties (per type)

20 Mogelijkheden als NA Type 1 – Ontwikkelingsgericht –Geen wijzigingen –! Intellectual Outputs en multiplier events niet verplicht Type 2 – Uitwisselingsgericht –Intellectual outputs en multiplier events worden niet gefinancierd –Max. 100 teaching, training and learning mobilities

21 Mogelijkheden als NA per domein PrioriteitenType 1 (ontwikkeling) Type 2 (uitwisseling) SE% budget vrij te kiezen VETMax. 35% budget HE100%nvt AEMax. 35% budget Keuze motiveren in werkplan

22 Beslissing EPOS (en NAU) 2016 – geen budgetsplit –Geen significant effect (o.b.v. 2014 & 2015) –Budget is al zeer beperkt –Veel onduidelijkheden 2017 en nadien … –Situatie opvolgen en dan beslissen

23 Beslissing EPOS Beide types zijn mogelijk ook zonder budgetsplit

24 Andere NA’s? “Grote” landen (FR, DE, …) gaan voor split Kleine en middelgrote landen (BE, FI, …) gaan niet voor split -> informatie op website van de NA’s

25 KA2 2015 - Aanvragen - projecten PrioriteitenAanvragenOntvankelijkKwaliteitsvolGefinancierd SE – “gewoon” 19 10 4 SE – S2S 25 15 4 (*) VET 19 156 HE 21 122 AE 18 132 Totaal 102 65 17 (*) 29 scholen partner in buitenlandse S2S

26 Budget 2016 e.v. Europese onderhandelingen lopen nog Intrabelgische verdeling nog niet rond

27 België 20152016 SE2.954.2073.665.78124,09% VET2.161.5552.262.0784,65% HE820.069870.6146,16% AE966.3351.253.54729,72% TOTAL6.902.1668.052.02016,66%

28 KA1 vs. KA2

29 KA1KA2 Wie?OrganisatiePartnerschap Hoe?A naar B, C, D …A, B, C, D … samen Waarom?Zichzelf versterkenElkaar versterken Europese meerwaardeElkaar nodig ImpactIndividu  OrganisatiePartnerschap -> Organisaties / Systeem ThemaOPEN / organisatieBeleidsprioriteiten

30 (indicatieve) timing

31 KA1KA2 Deadline2/2/1631/3/16 BeslissingApril ’16 (*)Juni ’16 ContractMei ’16 (*)Juni ‘16 Kick OffSeptember ‘16September ’16 STARTJuni ‘16 – Dec ‘16Sept ‘16 – Dec ‘16 (*) Hoger Onderwijs (binnen EU) sneller

32 Stappen tussen indiening en beslissing Ontvankelijkheidsonderzoek Validering –Indienende organisatie –Partnerorganisatie Kwaliteitsbeoordeling –2 beoordelaars -> consolidatie -> 3 de beoordelaar -> consolidatie Evaluatiecomité Beslissing directeur

33 “Reserve-projecten”

34 “Reserve”-projecten Kwaliteitsnorm maar onvoldoende middelen Na KA1 en KA2-beslissing (EPOS) –Restbudget schuiven tussen KA’s en domeinen (begrensd) –Principes: 1/ Tussen KA’s binnen het domein 2/ Tussen domeinen binnen KA1 3/ Tussen domeinen binnen KA2 –Combinatie kwaliteit en domein Buiten grenzen –Aanvraag bij EC (oktober)

35 Feedback

36 Feedback niet-gefinancierd project Formeel –Geconsolideerde feedback beoordelaars Feedbacksessies (EPOS) –Oktober 2016 –F-t-f of telefonisch

37 Ondersteuning bij je projectaanvraag

38 Infosessies Counselling vanuit EPOS Wisselwerking met andere acties van E+

39 Infosessies 11/12 – Infosessie call 2016 (KA1/KA2) 6 en 8/1 – Aanvraagformulieren KA1 22, 24 en 26/2 – Aanvraagformulieren KA2

40 Counselling vanuit EPOS 11/12 – namiddag (KA2) –Op afspraak –Aftoetsen relevatie projectidee Projectopzetdocument (KA2) –KA2@epos-vlaanderen.be –Counselling via mail, telefoon of gesprek

41 Wisselwerking met andere E+ acties 11/2 – infostands EPOS –EPALE –Europass-mobiliteit –eTwinning –Euroguidance School Education Gateway

42 EPALE (volwasseneneducatie) Hét elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa –Formeel, non-formeel en informeel –Algemeen vormen en beroepsgericht –Lancering 18/12 Nuttig voor KA1 en KA2 –Partnerfinding –Cursuscatalogus –Jobshadowing –Trends, topics in volwasseneneducatie –Valorisatie van resultaten –…

43 Euroguidance (leerplichtonderwijs) De GPS voor leren en studeren in het buitenland Nuttig voor andere mobiliteitsmogelijkheden Nuttig voor KA1 (stages / leerplichtonderwijs) –Partnerfinding

44 Europass-mobiliteit (allemaal) Maak je kwalificaties en competenties zichtbaar Nuttig voor KA1 –“Validering” van buitenlandse ervaringen –Kwaliteitskader voor samenwerking buitenlandse partner

45 eTwinning (kleuter- en leerplichtonderwijs) Dé community voor scholen in Europa –Van kleuter tot hoger secundair –Van algemeen vormend tot DBSO Nuttig voor KA1 en KA2 –Partnerfinding –Leerlingen/school betrekken –Afgesloten projectruimte –Disseminatie / valorisatie –…

46 School Education Gateway (kleuter- en leerplichtonderwijs) www.schooleducationgateway.eu Nuttig voor KA1 / KA2 –Cursuscatalogus –Partnerfinding –Practical Guide –…

47 Tot slot …

48 Waar gaat het over? Leren –van en met elkaar Grenzen (durven) verleggen –fysiek maar ook virtueel en mentaal –als individu –als organisatie –als partnerschap –als ‘systeem’

49 Grensverleggers 3 maart 2015


Download ppt "Erasmus+ 2016 11 december 2015 Pieter Tratsaert. Programma 09.30 – Verwelkoming en inleiding 10.00 – Kernactie 1 (KA1) - 2016 10.45 - Koffiepauze 11.00."

Verwante presentaties


Ads door Google