De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkervaring & Reflectie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkervaring & Reflectie"— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkervaring & Reflectie
Sultan Topaloglu

2 Programma Introductie module P&R Competenties
Reflecteren betekenisvolle situatie

3 Module praktijkervaring en reflectie
In de praktijkuren doe je ervaring op in het (mee) bedenken, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten met: Kinderen in reguliere (“normale”) opvoedingssituaties Kinderen in achterstandssituaties of met bijzonder- of opvallend gedrag. Met (mede) opvoeders. Door middel van deze praktijkuren doe je tevens ervaring op met het evalueren van door jou uitgevoerde activiteiten en met het geven en ontvangen van feedback. Voorbeelden activiteiten Voorbeelden van activiteiten zijn: Voorlezen aan kinderen Spel voorbereiden en uitvoeren Begeleiden bij activiteiten in de BSO Begeleiden bij excursies aan de kinderboerderij. Kookles in eht buurthuis met kinderen Koffieochtend voor ouders op een basisschool. WAAR DENKT DE KLAS AAN BIJ ACTIVITEITEN?

4 Praktijk mogelijkheden
Wat zijn mogelijkheden? Opvangvoorzieningen voor kinderen Basisscholen / brede scholen Buurt- en clubhuizen Natuur- en milieueducatie Speeltuinverenigingen Projecten als TOS (Thuis Op Straat) of Duimdrop Scouting Consultatiebureau Of andere instellingen, verenigingen of organisaties waar met (groepen) kinderen gewerkt wordt.

5 Module praktijkervaring en reflectie
80 uur praktijk bijeenkomsten verdeeld over kw 2, 3 en 4 Module is ondersteunend aan praktijkervaring Leren reflecteren staat centraal

6 De uitvoering 80 uur in de praktijk Je mag meerdere organisaties
Mag aaneengesloten Mag verdeeld over het hele jaar Mag ook in de vakanties / weekenden etc. Je mag meerdere organisaties Je regelt de praktijkplek zelf. Heb je plek, vul de stageopgave in en lever die in bij je SLC. Je plek wordt goedgekeurd door je SLC. Pas na goedkeuring mag je aan de slag. Je contract moet ondertekend worden en deze lever je tevens weer in bij je SLC.

7 De begeleiding Je SLC praktijkervaring & reflectie docent
Van de instelling of organisatie geen aparte stagebegeleiding. Met je contactpersoon afspraken m.b.t. taken activiteiten uitvoering etc. Er is wel een contactmoment tussen je SLC en de contactpersoon.

8 Competenties

9 Competenties

10 Opdrachten Praktijkplan opstellen Logboek bijhouden Observeren
Reflecties op je eigen handelen Evaluatieverslag

11 Praktijkplan Plan waarbij je alvast nadenkt wat je tijdens je stage gaat ondernemen (en hoe) om competenties en leerdoelen te behalen Inhoud: Organisatie (beschrijven wat voor organisatie/ instelling het is, adresgegevens, naam en adres contactpersoon) Activiteiten die je gaat uitvoeren (wat en hoe) Leerdoelen die je hierbij opstelt (zie bijlage 6) Leg een relatie met de te verwerven algemene en specifieke beroepscompetenties Formulier praktijkplan in Contract ook toevoegen Praktijkplan is een document waarbij eerst de organisatie, activiteiten, leerdoelen en relatie met de te verwerven competenties beschreven wordt en de formulier wordt als bijlage toegevoegd (zie formulier als een overzicht). De leerdoelen niet alleen SMART formuleren, ook beschrijving waarom het belangrijk is voor jouw aan die leerdoel te werken en hoe je het gaat aanpakken

12 Logboek bijhouden Logboek: een hulpmiddel om, n.a.v. alles wat je meemaakt in de praktijk, ervaringen, gedachten, gevoelens, (nieuwe) zienswijzen, voornemens te noteren Vrij in hoe je dat doet Ervaringen en emoties vastleggen, geven je een indruk van je eigen handelen in verschillende situaties Functie: Ontlading en inspiratie Geheugensteun Reflectie. Je logboek als bron voor het schrijven van je reflecties en evaluatieverslag Logboek is van jezelf. SLC coach mag je logboek ter inzage vragen.

13 Observeren Observeren= belangrijke beroepsvaardigheid
Oefenen door drie verschillende uitvoeringssituaties te observeren Werk je in tweetal: medestudent observeren (wanneer zij een activiteit uitvoert), bespreek met elkaar na en maakt kort verslag Werk je alleen: beroepskracht observeren (wanneer hij/ zij een activiteit uitvoert), bespreek met elkaar na en maakt kort verslag Functies: Je kiest in onderling overleg observatiemethode uit waarmee je gaat oefenen (Vaardigheidsmodulen en/ of Internet).

14 Reflecties op je eigen handelen
Uit je uitvoerende activiteiten drie situaties kiezen die je erg bezig hebben gehouden Werk deze situatie individueel uit en reflecteer op het eigen handelen (bijlage 7 reflecteren & Mirjam Groen) Deze situaties werk je uit voor de besprekingen in kw 3 en 4

15 Evaluatieverslag Evalueren op je praktijkervaring, terugblikken op je praktijkplan, hoe is het gegaan: wat ging goed, wat ging minder goed, hoe voelde je je erbij, wat zijn aandachtspunten voor volgend jaar etc.... Inhoud Reflectie op je eigen handelen (evaluatie), min. 3 A4 Conclusies over je studie- en beroepskeuze, max 1A4 Bijlagen: Je werkplan met daarin een overzicht van de geplande en de werkelijk uitgevoerde activiteiten met een urenverantwoording en ondertekend door de contactpersoon 3 observatieverslagen 3 reflecties die je ter voorbereiding van de groepsbesprekingen hebt gemaakt Het contract praktijkervaring en reflectie Evaluatie/ feedbackformulier, ingevuld door de contactpersoon Verslag is overzichtelijk en logisch opgebouwd, ziet er verzorgd uit, correct Nederlands, minimaal 2 literatuurbronnen, voorzien van correcte APA verwijzing

16 Beoordeling: Actieve deelname aan alle bijeenkomsten Reflectie
Voorbereid Actief, hebt inbreng Reflectie Communiceren

17 Wie heeft er al een plek? http://www.youtube.com/watch?v=gvc7jsuNlDo

18 Een betekenisvolle situatie
Wat is een betekenisvolle situatie? Bewust zijn van een prettige of onprettige situatie die zich heeft voorgedaan Niet voor een ander, maar voor jou Bepaald gedrag vertoont in een situatie en hebt hier vragen over aan jezelf over dat vertoonde gedrag Welke vragen komen er in je op? Een praktijkvoorbeeld

19 Volgende bijeenkomst Hou studiehandleiding bij, bekijk programmaoverzicht en bereid je voor Lezen Mirjam Groen hf 1, 3 en 4 Schrijf een betekenisvolle situatie op en bedenk nuttige vragen die reflectie kunnen bevorderen (meenemen naar les) Meenemen: geformuleerde leerdoelen


Download ppt "Praktijkervaring & Reflectie"

Verwante presentaties


Ads door Google