De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkveldconferentie 3 juni 2015 Wat is de rol van zorgverlener door de ogen van leerjaar 2?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkveldconferentie 3 juni 2015 Wat is de rol van zorgverlener door de ogen van leerjaar 2?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Werkveldconferentie 3 juni 2015 Wat is de rol van zorgverlener door de ogen van leerjaar 2?

3 Programma 15 min. Nieuwe beoordeling formulieren 20 min.Rolverdeling 15 min. Overlegmomenten 10 min. Terugkoppeling

4 Doelen De praktijk kent de prioritering in het startdocument en geeft eventuele verbeterpunten aan De praktijk brengt eigen ideeën naar voren ten aanzien van de samenwerking tussen de betrokken partijen bij de stage

5 Algemene wijzigingen Beginsituatie 3 dagen stage-ervaring in plaats van 17 weken 4 dagen stage in plaats van 3

6 Wijzigingen beoordelingsformulier Weging in de beoordeling Eerste beoordeling vervangen door evaluatie Beroepsproduct integratief deel van de stage

7 Weging in het beoordelingsformulier competentie 1 Nieuwe competentieprofiel stelt dit opnieuw centraal Beheersing van het primair proces versoepelt verwerving van andere competenties. Het vormt de kern van het verplegen

8 Verzwaring van competentie 12 Aansturen op sterkere zelfsturing van de student Door middel van persoonlijke leerdoelen, 360 graden feedback en reflectie beter zicht op leerprocessen Vakontwikkeling juist hier van belang

9 Aangepaste beoordelingsformulier Competentie 1Gedragsindicatoren Niveau 2 Voert een anamnese / intakegesprek met patiënten met een eenvoudige zorgvraag en stelt op basis hiervan een zorgplan op en legt dagelijks verslag van de verleende hulp / interventies. Verslaglegging gebeurt volgens de standaard van de afdeling, en volgens theorieën over verslaglegging, daarbij rekening houdend met de privacy van de zorgvrager Weegt op basis van de situatie, de zorgvraag en de kenmerken van de patiënt voortdurend af welke aanpak nodig is en welke informatie verstrekt moet worden aan de patiënt. Informeert en overlegt met de familie / naaste(n) van de patiënt over de zorgaanpak en houdt rekening met de (soms strijdige) belangen van de patiënt, de organisatie en eventuele andere belanghebbenden, past het handelen hierop aan. OnderdeelPunten Maximum aantal punten Minimum voor een voldoende 18 Toelichting Gedragsindicatoren 30

10 Eindcijfer stage (voorbeeld 1) Beoordeling competentie WegingPunten 130* ( min. 18)20 2106 3 6 4 6 5 6 1230* (min. 18)20 Totaal64 ( 6)

11 Voorbeeld 2 Beoordeling competentie WegingPunten 130* ( min. 18)20 2106 3 6 4 6 5 6 1230* (min. 18)10 TotaalOnvoldoende

12 Berekening totaal Voorbeeld 1 Stage7*642 Beroepsproduct3*721 Totaal63 Voorbeeld 2 Stage7*749 Beroepsproduct3*515 TotaalOnvoldoende

13 Onwenselijke situatie Escalator

14 Wat kunnen wij doen om dit te voorkomen? Studenten ondersteunen bij het maken van een plan en de wijze waarop hij dat gaat uitvoeren. Instructie mbt leerproces verminderen

15 Verwachtingen van de student Student denkt vantevoren na over competenties: Bepaalt hoe hij competenties kan ontwikkelen door schrijven van doelen, bepalen van inspanning, planning, controles hiervan en verwachtingen Gedrag als zelfobservatie een zelfmonitoring Na uitvoering van de leertaak komt er reflectie over alle processen betrokken bij de uitvoering van de taak. De lerende komt tot een zelfbeoordeling op basis van een voor opgezet doel en bepaald de kwaliteit van het bereikte. Deze zelfreflectie houdt ook opvattingen in en maatregelen die men zal nemen om de volgende de taak beter aan te pakken

16 De rolverdeling? De student Werkbegeleider Instellingsdocent Stageles docent Wie doet wat en hoe komen wij tot bevredigende samenwerking?

17 Stille wand.. De taak en rol van de instellingsdocent is..... De taak en de rol van de werkbegeleider is... De taak en rol van de student is Om leerprocessen te bevorderen.....

18 Overlegmomenten Moment van samenkomst VoordelenNadelenVoorwaarden Evaluatiemoment Eindbeoordeling


Download ppt "Werkveldconferentie 3 juni 2015 Wat is de rol van zorgverlener door de ogen van leerjaar 2?"

Verwante presentaties


Ads door Google