De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stappenplan transparantie 8 december 2014. Doel stappenplan Beter begrip van financieel beleid van zorgaanbieders. Cliëntenraad kan beoordelen of financiële.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stappenplan transparantie 8 december 2014. Doel stappenplan Beter begrip van financieel beleid van zorgaanbieders. Cliëntenraad kan beoordelen of financiële."— Transcript van de presentatie:

1 Stappenplan transparantie 8 december 2014

2 Doel stappenplan Beter begrip van financieel beleid van zorgaanbieders. Cliëntenraad kan beoordelen of financiële gang van zaken volgens de regels is.

3 Het begint bij Ken je formele positie Weet hoe regelgeving in elkaar zit Wees vasthoudend

4 Volg de jaarcyclus Jaarresultaten (maart) Managementletter (maart) Kaderbrief (mei) Begroting (September /oktober)

5 Kerndoelen Zorg-op-maat Hoge kwaliteit Duidelijkheid bestedingen

6 Hoeveel geld? (miljoen 2014) Totaal incl welzijn94958 WLZ/AWBZ27758 Zorgverzekeringswet40920

7 5 stappen Stap 1: Vragen van meer informatie Stap 2: Lezen van de cijfers Stap 3: Vragen opstellen Stap 4: In gesprek Stap 5: Hulp nodig? LOC Zorggeld 030 2843200 vraagbaak@loc.nl

8 Transparantie in zorggeld 29 april 2015

9 Onderverdeling tarieven 1. Zorg (33 – 60%): salariskosten zorg en behandeling 2. Zorggebonden materiële lasten (1 – 2%)

10 Onderverdeling tarieven 3. Verblijfskosten (40 – 10%): voeding, verblijfsgebonden salariskosten, personele kosten huishoudelijke verzorging, materiële hotelmatige kosten

11 Onderverdeling tarieven 4. Overig (26 – 28%): algemene salariskosten en materiële lasten, terrein- en gebouwgebonden lasten, overhead staf

12 Onderverdeling tarieven 5. Verder ook nog: - kostenverdeelstaat - behandelingen - huisvesting - ….

13 Inkomsten – uitgaven ZZP Overige kosten Verblijfskosten Materiële kosten Geïndicideerde zorg uren ZZP (geld) Te besteden uren ZZP cliëntgebonden Overige kosten Verblijfskosten Geïndicideerde zorg ZZP: (geld) Materiële kosten Inkomsten ZZPUitgaven ZZP

14 Financiële kengetallen 29 april 2015

15 Financiële kengetallen 1. Rentabiliteit, netto marge (netto resultaat / bedrijfsopbrengsten, norm 2,5%) weerspiegelt de winstgevendheid van de zorgaanbieder over een jaar 2. Solvabiliteit, budgetratio (eigen vermogen / totale opbrengsten, norm 15%) laat zien of de zorgaanbieder in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen

16 Financiële kengetallen 3. Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden, norm 1 – 1,5%) geeft aan of een zorgaanbieder op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen

17 Problemen / valkuilen -Kostenverdeelstaat bestaat uit schattingen -Kostprijzen niet bekend (feeders/bleeders) -Ziekteverzuim

18 Solvabiliteit (budgetratio) versus rentabiliteit (netto marge)


Download ppt "Stappenplan transparantie 8 december 2014. Doel stappenplan Beter begrip van financieel beleid van zorgaanbieders. Cliëntenraad kan beoordelen of financiële."

Verwante presentaties


Ads door Google