De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stappenplan transparantie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stappenplan transparantie"— Transcript van de presentatie:

1 Stappenplan transparantie
8 december 2014

2 Doel stappenplan Beter begrip van financieel beleid van zorgaanbieders. Cliëntenraad kan beoordelen of financiële gang van zaken volgens de regels is.

3 Het begint bij Ken je formele positie
Weet hoe regelgeving in elkaar zit Wees vasthoudend

4 Volg de jaarcyclus Jaarresultaten (maart) Managementletter (maart)
Kaderbrief (mei) Begroting (September /oktober)

5 Kerndoelen Zorg-op-maat Hoge kwaliteit Duidelijkheid bestedingen

6 Hoeveel geld? (miljoen 2014)
Totaal incl welzijn WLZ/AWBZ Zorgverzekeringswet

7 5 stappen LOC Zorggeld 030 2843200 vraagbaak@loc.nl
Stap 1: Vragen van meer informatie Stap 2: Lezen van de cijfers Stap 3: Vragen opstellen Stap 4: In gesprek Stap 5: Hulp nodig? LOC Zorggeld

8 Transparantie in zorggeld
29 april 2015

9 Onderverdeling tarieven
1. Zorg (33 – 60%): salariskosten zorg en behandeling 2. Zorggebonden materiële lasten (1 – 2%)

10 Onderverdeling tarieven
3. Verblijfskosten (40 – 10%): voeding, verblijfsgebonden salariskosten, personele kosten huishoudelijke verzorging, materiële hotelmatige kosten

11 Onderverdeling tarieven
4. Overig (26 – 28%): algemene salariskosten en materiële lasten, terrein- en gebouwgebonden lasten, overhead staf

12 Onderverdeling tarieven
5. Verder ook nog: - kostenverdeelstaat - behandelingen - huisvesting - ….

13 Inkomsten – uitgaven ZZP
Overige kosten Verblijfskosten Materiële kosten Geïndicideerde zorg uren ZZP (geld) Te besteden uren ZZP cliëntgebonden Geïndicideerde zorg ZZP: (geld) Inkomsten ZZP Uitgaven ZZP Het gaat om de vraag, vertaald in indicatie van benodigde ZZP uren, vertaald in de potentiële inkomsten (en de opbouw daarvan (Nza)) voor de organisatie die eruit voortvloeien en wat er begroot is.

14 Financiële kengetallen
29 april 2015

15 Financiële kengetallen
1. Rentabiliteit, netto marge (netto resultaat / bedrijfsopbrengsten, norm 2,5%) weerspiegelt de winstgevendheid van de zorgaanbieder over een jaar 2. Solvabiliteit, budgetratio (eigen vermogen / totale opbrengsten, norm 15%) laat zien of de zorgaanbieder in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen

16 Financiële kengetallen
3. Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden, norm 1 – 1,5%) geeft aan of een zorgaanbieder op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen

17 Problemen / valkuilen Kostenverdeelstaat bestaat uit schattingen Kostprijzen niet bekend (feeders/bleeders) Ziekteverzuim

18 Solvabiliteit (budgetratio) versus rentabiliteit (netto marge)


Download ppt "Stappenplan transparantie"

Verwante presentaties


Ads door Google