De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoedstijlen en interculturele communicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoedstijlen en interculturele communicatie"— Transcript van de presentatie:

1 Opvoedstijlen en interculturele communicatie

2 Opzet module Toets Shl

3 Het traditionele gezin…

4 vier hoofdveranderingen:
de overgang van een agrarische naar een stedelijk-industriële samenleving, massascholing, lagere sterfte- en geboorteaantallen, de opkomst van publieke interesse in kinderen. 

5 Door de opkomende industrialisatie was de werkplek niet langer thuis
Door de opkomende industrialisatie was de werkplek niet langer thuis. Hierdoor veranderde het rolpatroon: er was minder controle en meer ruimte voor autonomie. Door scholing werden de kosten per kind groter, wat betekende dat ouders minder kinderen kregen en het individuele kind meer aandacht kreeg. Tenslotte veranderde het kindbeeld: kinderen werden gezien als waardevol en van nature goed met behoefte aan scholing

6 Verschillen in opvoedpraktijken Tussen verscheidene gemeenschappen bestaan er verschillen in opvoedpraktijken. Als eerste worden verschillen tussen de agrarische en de moderne opvoeding vergeleken. Volgens Stearns (2006) hebben ouders in het moderne model minder controle over kinderen, maar de band tussen hen is hechter. Harde directe discipline is volgens Stearns (2006) vervangen door indirecte discipline. Moderne ouders richten zich op de gedragsontwikkeling van hun kind in plaats van op fysieke behoeftes (LeVine, 1974; LeVine, 1980). De nadruk is verschoven van gehoorzaamheid naar onafhankelijkheid (LeVine, Klein & Owen, 1967). Moderne kinderen worden gezien als economische lasten en niet meer als investeringen 

7 Vier opvoedstijlen Er bestaan vier opvoedstijlen: De vier opvoedstijlen worden gekenmerkt door de mate van controle en betrokkenheid Opvoedstijlen op basis van controle en betrokkenheid Betrokkenheid hoog laag Controle democratisch (autoritatief) autoritair toegeeflijk (permissief) verwaarlozend

8 Beschrijf je eigen gezinssituatie
Welke stijl en waaruit blijkt dat? Stijl big 6 Rotterdam Surinamers, Antillianen en Arubanen, Kaapverdianen, Turken, Marokkanen, autochtoon

9 Rol een ouder gezinnen Emotioneel, financieel, sociaal Invloed vaders

10 interculturele sensitiviteit als een dynamisch proces dat verloopt van:
1) ontkenning via 2) weerstand en 3) minimaliseren; 4) tot aanvaarding en 5) aanpassing; en uiteindelijk 6) tot wederzijdse integratie. De eerste drie fasen noemen we etnocentrisch. Dat betekent dat je jouw eigen cultuur beschouwt als middelpunt van de werkelijkheid (het kan niet want….). Je kijkt als het ware naar de wereld door de eigen culturele bril. De laatste drie zijn etnorelatief. Dat betekent dat je jouw eigen cultuur binnen de context van andere culturen kunt plaatsen (het kan wel als….)

11 Interculturele communicatie is onmisbaar voor het ontplooien van interculturele
sensitiviteit. Je bent intercultureel sensitief als je in staat bent om naar een andere cultuur te kijken, niet alleen vanuit je eigen referentiekader, maar ook vanuit het referentiekader van de ander. Een referentiekader is het geheel van gewoonten, regels en normen waarnaar jij je richt. Met een cultureel sensitieve houding kun je je met respect in de ander verplaatsen, niet alleen in gedachten maar ook daadwerkelijk in gedrag.

12 Een cultureel sensitieve houding houdt de
volgende zaken in. Je staat open voor gevoelens en behoeften van anderen. Je realiseert je dat bepaald gedrag bepaalde reacties en gevoelens bij mensen kan oproepen en houdt hier bewust rekening mee. In eerste instantie ben je sterk op het belang van anderen gericht. Je bent proactief, innovatief en straalt vertrouwen uit, je bent in staat anderen openlijk te waarderen en je bent in staat te reflecteren op je eigen gedrag en dat van anderen. Je bent erop gericht op anderen in hun waarde laten. Je toont begrip en respect voor afwijkende visies, omgangsvormen, principes en gewoonten, ook wanneer er sprake is van weerstand.

13 Interculturele sensitiviteit is nodig als het gaat om het ondersteunen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden waarin de ander verkeert. Je begrijpt dat iets pijnlijk kan zijn voor een ander en reageert daarop met passend gedrag.

14 Risico en bescherming

15 huiswerk Opdracht 1 Opdracht 1. Eigen Opvoedstijl
Doe op de opvoedstijl test. Procesopdracht 1. Eigen Opvoedstijl. Beschrijf het volgende; Op welke manier ben je zelf opgevoed? Waren je ouders meer autoritair, meer laissez faire of meer democratisch, in hun manier van opvoeden? Noem iets wat je heel goed vond aan de opvoeding die je zelf hebt gehad. Zijn er ook dingen die je minder goed vond aan de manier waarop je bent opgevoed? Wat vind je zelf belangrijk in de opvoeding? Welke opvoedstijl heb je en kwam dit ook uit de test? Waar is je manier van opvoeden door beïnvloed?

16


Download ppt "Opvoedstijlen en interculturele communicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google