De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JONGEREN Pagina 24 t/m 50.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JONGEREN Pagina 24 t/m 50."— Transcript van de presentatie:

1 JONGEREN Pagina 24 t/m 50

2 JONGEREN §1 Hoe word je wie je bent? Aangeboren opvoeding:
eigenschappen: fatsoen Driftig zijn praten verlegen zijn lopen Muzikaal zijn naar wc gaan Etc etc… Aangeboren Aangeleerd

3 JONGEREN §1 Hoe word je wie je bent? Belonen en straffen Imitatie
Informatie = Sancties

4 JONGEREN §1Hoe word je wie je bent? Identificatie
Eigen Persoonlijkheid Op iemand willen lijken die je bewonderd Persoonlijke invloeden, ervaringen, karakter

5 JONGEREN §2: Wat is normaal?
Normen: gedragsregels; regels hoe iemand zich moet gedragen Waarden: principes die iemand belangrijk vindt in het leven (vaak 1 woord) fatsoensnormen: “het hoort nou eenmaal zo” - opstaan in bus voor oma - hand geven

6 JONGEREN §2: Wat is normaal? Verschillen in waarden en normen door:
- De groep waar je bij hoort De plaats waar je woont De tijd waarin je leeft Héle grote verschillen: abnormaal

7 JONGEREN §3: Socialisatie
= de overdracht van kenmerken van een groep of samenlevling Socialiserende instituties: Gezin School Vrienden en vriendinnen Sportclub Werk Geloof Massamedia

8 JONGEREN §3: Socialisatie Internalisatie:
Je gedraagt je ‘automatisch’ (ongeveer) zoals de groep dat verwacht... - rechts rijden in het verkeer - hand geven als je iemand ontmoet - boer/scheet inhouden tijdens het eten

9 Een groep mensen met dezelfde waarden, normen en gewoonten
JONGEREN §4: Ieder zijn stijl Cultuur Een groep mensen met dezelfde waarden, normen en gewoonten Dominante cultuur Subcultuur De cultuur van een kleine groep mensen De cultuur van een grote groep mensen. (in Nederland…) Jongeren cultuur De cultuur van een groep jongeren

10 JONGEREN §4: Ieder zijn stijl Socialisatie Normen en waarden
Sociale controle Sancties Cultuur Internalisatie

11 JONGEREN §5: Jongerenculturen
De eerste jeugdculturen ontstonden in de jaren 60 Komt door: Meer welvaart Meer vrije tijd Lonen gingen omhoog Kans om door te leren

12 JONGEREN §5: Jongerenculturen Waarom bij een groep?
Meer vrije tijd en geld  dingen kopen/doen Bij een groep willen horen Anders zijn Andere ideeën/normen/waarden dan je ouders = Generatie conflict

13 JONGEREN §6: Hoe kijk je tegen anderen aan?
Beeldvorming: het beeld dat je van iemand vormt door bijvoorbeeld gedrag en uiterlijk. Rolgedrag: hoe jij je volgens anderen moet gedragen in bepaalde situaties. Mensen hebben verschillende rollen Uit je rol vallen: als je even anders gedraagd, je rol ‘los laten’ en helemaal jezelf zijn Roldoorbrekend gedrag: VB: dat mannen traditionele vrouwentaken verrichten en vrouwen traditionele mannen taken

14 JONGEREN §7: Hoe we samenleven Bindingen:
Mensen zijn afhankelijk van anderen. Je hebt ‘bindingen’ met ze. Zo hebben er mensen gezorgd voor jouw spullen (fiets, wekker, kleding, leidingen voor water etc)

15 JONGEREN §7: Hoe we samenleven Bindingen: - gevoelsbindingen
- economische bindingen - kennisbindingen - politieke bindingen

16 JONGEREN §7: Hoe we samenleven Bindingen: gevoelsbindingen
mensen hebben elkaar nodig voor v riendschap, steun en liefde - relaties - gezinnen/ families - vrienden Zijn (vaak) positieve gevoelens.

17 JONGEREN §7: Hoe we samenleven Bindingen: economische bindingen
Alles wat me je levensondehoud te maken heeft. - wat je eet/ drinkt - wat je gebruikt/ koopt Je bent afhankelijk van zakgeld of loon

18 JONGEREN §7: Hoe we samenleven Bindingen: kennisbindingen
heeft te maken met alles wat je leert - via school - via je ouders - via vrienden - etc

19 JONGEREN §7: Hoe we samenleven Bindingen: politieke bindingen
Omdat je onmogelijk alles zelf kan regelen. Overheid beschermt ons, legt weten aan, zorgt voor politie en onderwijs, etc Wetten en regels

20 JONGEREN Succes met leren! Heb je hoger dan een 8.5 ?
Dan iets lekkers...


Download ppt "JONGEREN Pagina 24 t/m 50."

Verwante presentaties


Ads door Google