De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Het doel is het onderzoeken van de effectiviteit en de haalbaarheid van het invoeren van FIT-Stroke in een eerstelijns fysiotherapie- praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Het doel is het onderzoeken van de effectiviteit en de haalbaarheid van het invoeren van FIT-Stroke in een eerstelijns fysiotherapie- praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Het doel is het onderzoeken van de effectiviteit en de haalbaarheid van het invoeren van FIT-Stroke in een eerstelijns fysiotherapie- praktijk. Hieraan zijn de volgende implementatiedoelen gekoppeld: Fysiotherapiepraktijk Weustink is tevreden over de FIT-Stroke en wil doorgaan met de interventie De deelnemers zijn fitter geworden, tevreden en willen vaker participeren 6-9 deelnemers is minimaal 10% vooruit gegaan op de 6MWT Resultaten De deelnemers zijn fitter geworden, tevreden en willen vaker participeren. Alle deelnemers zijn minimaal 10% vooruitgegaan op de 6MWT. Op de POMA zijn er geen deelnemers achteruitgegaan, een aantal hebben gelijk gescoord en een aantal hebben 1-2 punten beter gescoord. Acht van de negen deelnemers is minimaal 10% vooruitgegaan op de CRT. Implementatie FIT-Stroke in eerstelijns fysiotherapiepraktijk Vraagstelling Hoe implementeer je een FIT-Stroke voor CVA-patiënten in de eerstelijn fysiotherapie en wanneer is deze implementatie geslaagd? Methode Beschrijving methode van de implementatiestrategie Allereerst zijn de bevorderende en belemmerende factoren in kaart gebracht. De werknemers van FP Weustink zijn geïnformeerd door middel van een presentatie tijdens een werkoverleg. De therapeuten die werkzaam waren bij de FIT-Stroke zijn ingewerkt door middel van informatiebijeenkomsten. Er is gebruik gemaakt van de volgende structuurindicatoren: trainingsruimte, materialen, tijd, financiële middelen. Hier zijn aanpassingen en oplossingen voor gezocht. Procesindicatoren: voor het werven van de deelnemers is een informatiebrief ontwikkeld die collega’s aan hun CVA patiënten hebben kunnen uitdelen. Stephanie Visser, Marie-Rose van Lieshout, Jolien Netjes, Jacqueline Outermans, Harriët Wittink Discussie / conclusie De implementatie is geslaagd. De gekozen strategieën hebben effect gehad om de bevorderende factoren te versterken en de belemmerende factoren weg te nemen. De deelnemers voelen zich fitter en geven aan beter te lopen. De praktijk wil de interventie blijven voortzetten en de deelnemers vinden de interventie erg zinvol en succesvol. Er moet nog verder gediscussieerd en besproken worden hoe de FIT-Stroke in de toekomst verder zal moeten worden ingevuld. In het vervolg is het goed om de hulpvraag van de deelnemers mee te nemen en hiervoor eventueel ook een meetinstrument voor in te zetten. Daarnaast is het belangrijk als we willen weten wat de dagelijkse activiteiten van een deelnemer zijn om deze nauwkeurig te gaan meten, zodat je echt iets kunt zeggen over fitter worden in het dagelijks leven. * 6MWT = Zes-minuten wandeltest, POMA = een balanstest, CRT = Chair rise test – functionele kracht, SIS = Stroke Impact Scale Referenties 1. Grol, R. & Wensing M. (2013). Implementatie. Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Vijfde druk, tweede oplage, Amsterdam: Reed Business Education. 2. Port van de I. (2012). Fysiotherapie na beroerte wordt doelmatiger. Revalidatie magazine, jaargang 18 nummer 3 september 2012. Methode Methode voor bepalen effectiviteit interventie De uitkomstindicatoren zijn uit de volgende activiteiten gehaald. De intake/ nulmeting bestond uit een korte anamnese, 6MWT, POMA, CRT en SIS*. De training is gestart op 25 maart 2014. Er is 2x per week, 1,5 uur getraind en er is elke training een trainingslogboek bijgehouden. Na vijf weken is er een tussenevaluatie uitgevoerd: een interview met de deelnemers en evaluatiebespreking therapeuten. De eindmeting bestond weer uit: de: 6MWT, POMA, CRT en SIS. De pilot is afgerond door middel van een eindinterview met de deelnemers en een evaluatie met de praktijk.


Download ppt "Inleiding Het doel is het onderzoeken van de effectiviteit en de haalbaarheid van het invoeren van FIT-Stroke in een eerstelijns fysiotherapie- praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google