De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG - Dialoogsessie Basisbereikbaarheid openbaar vervoer Spreker: Koen De Broeck – De Lijn Moderator: Liesbet Belmans - VVSG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG - Dialoogsessie Basisbereikbaarheid openbaar vervoer Spreker: Koen De Broeck – De Lijn Moderator: Liesbet Belmans - VVSG."— Transcript van de presentatie:

1 VVSG - Dialoogsessie Basisbereikbaarheid openbaar vervoer Spreker: Koen De Broeck – De Lijn Moderator: Liesbet Belmans - VVSG

2 Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid Koen De Broeck Manager Mobiliteitsontwikkeling & Marktinformatie

3 Dia 3 Context

4 Basismobiliteit

5 Basismobiliteit = aanbod Recht op minimumaanbod Staat los van de bestemming Staat los van potentieel / nood Geen afdoende oplossing voor vervoerarmoede 7 op 10 mensen in armoede vindt geen werk door vervoerarmoede (onderzoek Mobikansen) Taak van De Lijn alleen Dia 5 Basismobiliteit

6 Netmanagement

7 Realisatie basismobiliteit (aanbod) Doelmatige & efficiënte organisatie van geregeld vervoer, maximaal tegemoet komen aan verplaatsingsbehoeften en verplaatsingsstromen (vraag) zo groot mogelijke bereikbaarheid, strijd tegen congestie Netmanagement Doel

8 Basisbereikbaarheid

9 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 Vraaggestuurd OV Innovatieve alternatieve concepten Vervoerarmoede tegengaan Beleidsnota Mobiliteit & Openbare Werken 2014-2019 Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid Voorjaar 2015: hoorzittingen Commissie Mobiliteit stakeholders: gebruikers en aanbieders, MORA, VOKA, … Zomer 2015: resolutie Vlaams Parlement Dia 9 Basisbereikbaarheid

10 Resolutie Vlaams Parlement Uitgangspunten: het concept basisbereikbaarheid stelt het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen voorop; een aanbod van stads- en streekvervoer staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van het totale mobiliteitsnetwerk, waarbij vanuit de visie van combimobiliteit, voor- en natrajecten met fiets, auto en andere vervoersmodi moeten worden gefaciliteerd, Dia 10

11 “de regie op gewestelijk en gemeentelijk niveau op elkaar af te stemmen door de gemeenten medezeggenschap te geven via de vervoersregio’s (bestaande of nog op te richten)” Dia 11 Resolutie - vervoerregio

12 Functies bereikbaar maken Nabijheid Mobiliteit Op het vlak van mobiliteit Verdere hiërarchisering van het net Combimobiliteit Mogelijkheden creëren voor alternatieven In tegenstelling tot basismobiliteit is dit geen taak enkel en alleen voor De Lijn Dia 12 Basisbereikbaarheid

13 De Lijn moet zich richten op het bereikbaar maken van bestemmingen in steden en kernen voor een zo groot mogelijk aantal daadwerkelijke reizigers met een optimale inzet van middelen. Het gaat om centraal gelegen tewerkstellingsplaatsen, scholen, winkels, ziekenhuizen en andere attractiepolen voor het publiek. De Lijn staat in voor een kostenefficiënte functionele bediening van scholen en tewerkstellings concentraties buiten de invloedssfeer van de stedelijke zones Met een aanvullend net voedt De Lijn hogere hiërarchische netten Dia 13 Basisbereikbaarheid: visie op de rol De Lijn

14 Kernnet Potentieelhoudende lijnen + netwerkstructuur Verbinden van grotere kernen en steden Bereikbaar maken van centraal gelegen bestemmingen Bedient niet alle woonzones Kwaliteit boven kwantiteit Hoge frequentie, minimale amplitude, voldoende capaciteit en comfort Goede doorstroming essentieel Vereisten inzake haltes, leesbaarheid,… Aangevuld met functionele ritten (W-W, W-S) Dia 14 Basisbereikbaarheid netwerk De Lijn

15 Aanvullend net Ontsluitende verbindingen - fijnmazig net van vaste lijnen Toevoer naar kernnet en stations Bedient niet alle woonzones Ondergrens potentieel Focus op collectieve Dia 15 Basisbereikbaarheid netwerk De Lijn

16 Alternatieve vervoeroplossingen Buurtbus - dorpsauto Collectieve taxi Fiets in voor- en hoofdtransport Vanpool Verplaatsingsbudget … Dia 16 Basisbereikbaarheid Dunne of diffuse stromen? Rol van De Lijn? Rol derde partijen?

17 Dia 17 Basisbereikbaarheid: visie De Lijn Kernnet Aanvullend net Alternatieve concepten

18 Alternatieve oplossingen

19 Dia 19 Buurtbus vrijwilligers rijden volgens een vaste dienstregeling en een vast traject

20 Dia 20 Dorpsauto Vraagafhankelijke invulling van buurtbus

21 Collectieve taxi Eén centrale verzorgt reservatie & planning en sluit contracten met aanbieders van taxidiensten. Zowel voor doelgroepenvervoer als niet-doelgroepvervoer

22 Dia 22 Complementair fietsnetwerk Veilig & goed uitgerust fietsnetwerk vanuit niet-bediende woonzonesdat aantakt op frequente en gestrekte lijnen. Deelfietsen Voor de last mile Vanpool Eén werknemer is de vrijwillige chauffeur voor collega’s van een voertuig ter beschikking gesteld door de werkgever

23 Gewone taxi of collectieve taxi kan via taxicheques ondersteund worden vanuit de gemeente Vlaamse overheid kan invulling geven aan vorm van verplaatsingsbudget voor duurzame mobiliteitsoplossingen, bv. aankoop fiets Dia 23 Taxicheques / verplaatsingsbudget

24 Basismobiliteit of Basisbereikbaarheid “altijd en overal” Vanuit de herkomst Enkel De Lijn Aanbod Klemtoon op bus en tram Kosteninefficiënt Volgt ruimtelijke ordening Geen rekenschap voor derden (locatiebeleid) Niet meer “altijd en overal” Vanuit de bestemming Niet alleen De Lijn DL: potentieel Ook kleine voertuigen Kostenefficiënt(er) Stuurt ruimtelijke ordening Rekenschap voor derden (locatiebeleid)

25 Dia 25 Conclusie: evolutie netwerk De Lijn Uitbouw van een performant kernnet Functionele bediening van scholen en tewerkstellings concentraties buiten de invloedssfeer van de stedelijke zones Een voedend aanvullend net Hubs voor aansluiting op alternatieven

26 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "VVSG - Dialoogsessie Basisbereikbaarheid openbaar vervoer Spreker: Koen De Broeck – De Lijn Moderator: Liesbet Belmans - VVSG."

Verwante presentaties


Ads door Google