De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL WAT VAN MIJ IS, IS VAN JOU HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Cantate 61 vd Advent (J.S. Bach)

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL WAT VAN MIJ IS, IS VAN JOU HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Cantate 61 vd Advent (J.S. Bach)"— Transcript van de presentatie:

1

2 HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL WAT VAN MIJ IS, IS VAN JOU HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Cantate 61 vd Advent (J.S. Bach)

3 Het Rijk is midden onder ons Lc 17,21 Waakt en bidt bij elke gelegenheid Vrees niet, kleine kudde Lc 12,32 God openbaart zich aan de kleinen Al het mijne is het jouwe Lc 15,31 De Vader bemint de verloren zonen en ALLE anderen Hoofdgedachten van dit evangelie:

4 Weg langsheen de Jordaan ZONDAG 1 Op weg, erop lettend om overeind te blijven op de dag van zijn komst ZONDAG 2 Effent de weg met Johannes de Doper ZONDAG 3 Johannes brengt ons nader tot God aan de Jordaan ZONDAG 4 Op weg met Maria om ons te bezoeken

5 Johannes maakt van de Jordaan een plek van sociale eisen Vlakbij de plek waar Johannes doopte

6 Lc 3,10-18 In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: « Wat moeten wij doen ? » Johannes gaf hun ten antwoord : « Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen me wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen ! » Beelden van de Jordaan

7 Het doopsel is niet enkel een rite maar een sociaal engagement «Het brood dat je bewaart voor morgen behoort aan de hongerige. De kleren die uw kasten vullen, behoren hun die naakt zijn. De schoenen die verkwist worden in uw huis, behoren hun die met blote voeten lopen. Al het geld dat je in reserve houdt, behoort de armen. Daarom zeg ik je dat je de verdrukker bent van allen die je had kunnen helpen. » (Heilige Basilius 4de E.) Sandalen uit de 1ste E.

8 Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: « Meester, wat moeten wij doen? » Hij zei hun: « Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld. »

9 Johannes zegt aan de economen: Leg geen zwaardere lasten op dan de strikt nodige Sta toe dat het water stroomt en Leven geeft aan iedereen Belastingen voor wie meer hebbenBelastingen voor wie meer hebben klik No clic

10 Ook soldaten ondervroegen hem : «En wij, wat moeten wij doen ?» Hij antwoordde: « Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij. »

11 Waarom bouwen jullie broederschap op met wapens? http://www.publico.es/espana/espana-explota-mercado-armas-salir.html Johannes antwoordt de soldaten: doe niemand geweld aan Wapens aan de Jordaan

12 Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde of hij niet de Messias zou zijn,

13 Laat ons luisteren naar wat de profeten zeggen, in plaats van hen te oordelen, te klasseren of te veroordelen Johannes tot wie hem vroegen of hij niet de Christus was Johannes de Doper

14 … gaf Johannes aan allen het antwoord: « Ik doop met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

15 Het doopsel van Jezus is met de Heilige Geest en VUUR Houden wij de vlam brandend? Resten van de plek No clic

16 De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur. » Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.

17 God zal de tarwe verzamelen in zijn schuur “Wij zijn de tarwe van God die aan Christus moet aangeboden worden als wit Brood” (Ignatius van Antiochië) No clic Kerken op de plek

18 Heer, verleen dat wij consequent zijn met ons doopsel en aandacht schenken aan uw voortdurende KOMSTEN

19 Monialen v. St. Benedictus v. Montserrat www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina


Download ppt "HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL WAT VAN MIJ IS, IS VAN JOU HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Cantate 61 vd Advent (J.S. Bach)"

Verwante presentaties


Ads door Google