De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 SCHELDESYMPOSIUM 26 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 SCHELDESYMPOSIUM 26 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 SCHELDESYMPOSIUM 26 november 2015

2 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 De Schelderaad als participatieforum voor het Schelde-estuarium Luc Willems Voorzitter Schelderaad – Adjunct-secretaris-generaal, Benelux Unie

3 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Overzicht 1.Waarom de Schelderaad ? 2.De verwachtingen 3.De werking 4.De toekomst

4 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Verdrag Beleid en Beheer is de basis Het verdrag van 21 december 2005 inzake de samenwerking op het gebied van beleid en beheer in het Schelde estuarium tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van toegankelijkheid van de Scheldehavens, de natuur en de veiligheid. Inwerking getreden op 1 oktober 2008

5 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Stakeholders betrekken bij beleid Artikel 8 Verdrag betreft de externe betrekkingen met de stakeholders De VNSC draagt zorg voor de structurele betrokkenheid bij de uitvoering van het Verdrag van lokale overheden en de representatieve maatschappelijke organisaties. Politiek College VNSC - Minister M. Schultz van Haegen en Minister H. Crevits - stelden de Schelderaad in op 15 april 2014

6 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 De stakeholders Alfaport Algemeen Boerensyndicaat Boerenbond Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging Haven Antwerpen Haven Gent Natuurpunt Vlaanderen Provincie Antwerpen Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Zeeland

7 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 De stakeholders Scheldegemeenten NL Scheldegemeenten VL VeGHO Vlaamse Havenvereniging Vogelbescherming Waterschap Scheldestromen Zeeland Seaports Zeeuwse Milieufederatie Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

8 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Conclusie De Schelderaad is het stakeholdersadviesorgaan van de VNSC Het adviseert de VNSC over het beleid en beheer van het Schelde-estuarium

9 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Overzicht 1.Waarom de Schelderaad? 2.De verwachtingen 3.De werking 4.De toekomst

10 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Kritiek van de stakeholders in 2012 Vanaf de uitvoering van de Scheldeverdragen in 2008 was de Communicatie: niet meer structureel georganiseerd projectgebonden soms: radiostilte Betrokkenheid: geen overlegrondes meer met alle stakeholders projectgebonden

11 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Gevolg Geen integrale visie meer Diffuse communicatie vanuit de centrale overheden Verstandhouding tussen de stakeholders verdween Negatief naar de achterban van de stakeholders

12 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Verwachtingen van de stakeholders Schelde-estuarium blijft een levend dossier waar overheden en stakeholders elkaar moeten vinden Algehele vraag om communicatie en betrokkenheid Vertrouwen herstellen tussen stakeholders Structuur volgt inhoud

13 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Randvoorwaarden Representatieve organisaties met gemandateerden Verzakelijken van de dossiers Duidelijke agenda met concrete dossiers Tussentijdse resultaten vastleggen Onafhankelijk voorzitterschap / secretariaat

14 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Overzicht 1.Waarom de Schelderaad? 2.De verwachtingen 3.De werking 4.De toekomst

15 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Bijeenkomsten April 2014 – instellingsvergadering Daarna drie plenaire vergaderingen en twee infovergaderingen over de Nieuwe Sluis en de nautische toegankelijkheid haven Vlissingen Deelname aan de VNSC-werkgroepen (o.a. capaciteitsstudie) door stakeholders Volgende vergadering Schelderaad op 8 december

16 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Bijeenkomsten Joint fact finding Informatie van de VNSC aan stakeholders Informatie-uitwisseling tussen stakeholders Advisering: Nieuwe Sluis, Emove-projecten, Vlaamse Baaien Proactieve participatie wordt de hoofdtaak Agenda voor de Toekomst

17 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Overzicht 1.Waarom een Schelderaad? 2.De verwachtingen 3.De werking 4.De toekomst

18 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Wat als er geen Schelderaad is? Onzekerheid over de impact van projecten Geen grensoverschrijdend adviesplatform Geen structurele informatie-uitwisseling Gebrek aan wederzijds begrip en draagvlak Geen structurele en gecoördineerde inbreng van de stakeholders

19 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 De Schelderaad is een kans voor de VNSC Om de stakeholders te leren kennen Niet alleen hun belangen en invloed Maar ook hun bijdrage aan het Schelde-estuarium Om draagvlak te creëren en betere besluiten te nemen

20 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 De Schelderaad is een kans voor de stakeholders Om de andere stakeholders te leren kennen Om eerstehands informatie te verkrijgen van de VNSC Om de leden/achterban permanent te informeren Om coalities te sluiten met andere stakeholders en projecten voor te stellen aan de VNSC Om hun maatschappelijke doelstellingen te realiseren Om hun standpunten, visies en ideeën in te brengen in het Schelde-overleg

21 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 De Schelderaad is een uitdaging Informatie moet kwalitatief zijn Tijdsbesteding efficiënt Contacten regelmatig (ook als er geen dringende dossiers op de agenda staan) Inbreng en adviezen nuttig voor de besluitvorming van de VNSC Besluitvorming van de VNSC transparant

22 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 Dank voor uw aandacht Luc Willems Voorzitter Schelderaadwww.benelux.intwww.benelux.int

23 SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 SCHELDESYMPOSIUM 26 november 2015


Download ppt "SCHELDESYMPOSIUM | 26 november 2015 SCHELDESYMPOSIUM 26 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google