De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT George Pluimakers en Jacques Wetzels Studiejaar 2011/2012 Opdracht 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT George Pluimakers en Jacques Wetzels Studiejaar 2011/2012 Opdracht 3."— Transcript van de presentatie:

1 Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT George Pluimakers en Jacques Wetzels Studiejaar 2011/2012 Opdracht 3

2 Outline  Inleiding  Uitleg over Opdracht 3  Tips voor Opdracht 3  Uitleg over de beoordelingsleidraad

3 Inleiding  Opdracht 3 is geen schriftelijke opdracht maar een presentatie-opdracht;  Doelstelling is om een presentatie uit te werken en te presenteren;  De presentatie bevat zowel een analyse als een advies op managementniveau;  De presentatie geldt als resultaat van de opdracht.

4 Inleiding 2  Business-ICT Alignment (BIA) = bedrijfsvoering en ICT op één lijn krijgen én houden  Actuele problematiek  ICT levert niet de maximale toegevoegde waarde  Triggers: Economisch klimaat  Vergroot kostenbewustzijn IT  Vergroot waardebewustzijn van IT voor business  Besluiten over wélke IT-investeringen doen  Vergroot betrokkenheid business bij IT-strategie

5 Waarom BIA? Business IT Alignment  Hoe worden bedrijfsdoelstellingen vertaald naar IT-doelstellingen?  Wat/hoe dragen de investeringen in IT bij aan de bedrijfsdoelstellingen?  Hoe gebruik maken van IT om de bedrijfsprocessen te verbeteren?  Worden de bedrijfsprocessen optimaal ondersteund door IT?  Hoe is verantwoordelijkheid voor- en realisatie van IT-strategie belegd?

6 Project CMIPRJ25 DT Opdrachten Opdracht 1: rapportage ; ‘Strategische en tactische beheerprocessen’ 1/2 van studenten presenteert; Opdracht 2: rapportage ‘Cobit Acquire and Implement (AI)—(Verwerving en Implementatie) inleveren: (zie projectweekrooster) Opdracht 3: presentatie over “Business en ICT-alignment”;

7 Voor BIA “Afspraken” maken over…  Opdracht 1  => Kwaliteit van ICT en Kosten van ICT Opdracht 1  Opdracht 2  => Cobit – onderzoek Acquire and Implement (AI) / (Verwerving en Implementatie)  Opdracht 3  Hoe is de strategische besluitvorming over de aansluiting tussen Business en ICT-geregeld; Referentiekader: Cobit - Plan and Organise (PO)— (Planning en Organisatie)

8 Opdracht 3 Cobit-onderzoek naar Business ICT-Alignment (1) Maak een analyse hoe de besluitvorming verloopt op strategisch niveau, hoe er voor wordt gezorgd dat voor de langere termijn de juiste keuzes worden gemaakt over de aansluiting tussen business en ICT; Beantwoord daartoe de volgende Cobit vragen: Zijn IT-strategie en business-strategie op elkaar afgestemd? Wordt optimaal gebruik gemaakt van de IT-middelen die de organisatie beschikbaar heeft? Weet iedereen in de organisatie welke IT-doelen er gerealiseerd moeten worden? Zijn de risico’s bekend en worden daarop maatregelen genomen? Is de kwaliteit van de huidige informatiesystemen voldoende voor ondersteuning van de bedrijfsprocessen?

9 Voorbeelden van concrete vragen die de gevraagde informatie boven water halen: Is er een bedrijfsplan/beleidsplan/strategisch ICT-plan? Staan er in dat plan duidelijke doelstellingen voor ICT? Hoe wordt in de organisatie gecommuniceerd wat de IT- doelstellingen zijn? Hoe en door wie wordt besloten of een ICT-project doorgaat? En wat een ICT-project moet opleveren (in termen van functionaliteit of toegevoegde waarde)? Wordt hierbij architectuur meegenomen? Hoe en door wie worden risico’s geïnventariseerd de gepaard gaan met de IT-doelstellingen en wie neemt hierop actie? Opdracht 3 Cobit-onderzoek naar Business ICT-Alignment (2)

10 Meer voorbeelden van concrete vragen die de gevraagde informatie boven water halen: Hoe wordt de vertaalslag gemaakt naar de technische oplossing (worden er bijvoorbeeld technologieverkenningen of onderzoeken gedaan); In welke fase van de besluitvorming wordt er al nagedacht over de technische invulling (mogelijke oplossingen) en de wijze waarop dat betaald gaat worden; Hoe wordt de technische oplossing gekozen/hierover besloten, en wordt hierbij ook al rekening gehouden met de gevolgen voor technisch beheer of applicatiebeheer? Welke ontwerpen vormen uiteindelijk de basis voor realisatie van de technische oplossing en wordt ook daarbij rekening gehouden met (overdracht aan) technisch beheer of applicatiebeheer? Opdracht 3 Cobit-onderzoek naar Business ICT-Alignment (3)

11 Uitwerking opdrachten  Ca. 11-15 slides, kwaliteit gaat boven kwantiteit !  Denk aan notitiepagina's  Inleveren:  in postvakje (Museumpark) of (liever nog) per email (Powerpoint of PDF document), naar: hro-g.pluimakers@xs4all.nl of j.wetzels.hro@kpnmail.nl hro-g.pluimakers@xs4all.nl j.wetzels.hro@kpnmail.nl  Presentatie: Powerpoint slides conform template. Circa 25 minuten, analyse en advies. Checklist mondeling presenteren.


Download ppt "Project Architectuur en Beheer BI2-DT en Inf2-DT Module CMIPRJ25DT George Pluimakers en Jacques Wetzels Studiejaar 2011/2012 Opdracht 3."

Verwante presentaties


Ads door Google