De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minder moe door verbetering van het lichaamsbewustzijn? Vergelijkend onderzoek tussen PMT interventies naar het effect op lichaamsbewustzijn bij patiënten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minder moe door verbetering van het lichaamsbewustzijn? Vergelijkend onderzoek tussen PMT interventies naar het effect op lichaamsbewustzijn bij patiënten."— Transcript van de presentatie:

1 Minder moe door verbetering van het lichaamsbewustzijn? Vergelijkend onderzoek tussen PMT interventies naar het effect op lichaamsbewustzijn bij patiënten met chronische vermoeidheidsklachten. René ter Meer, werkzaam in Revalidatiecentrum Roessingh Begeleider: Lia van der Maas Mastersymposium PMT 16 oktober 2015

2 Aanleiding onderzoek In revalidatiecentrum Roessingh klinisch multidisciplinaire groepsbehandeling voor chronische vermoeidheidsklachten, waarvan oorzaak onbekend is. Aanname behandelteam: Module lichaamsbewustzijn heeft meerwaarde t.o.v. ontspanningstherapie.

3 Onderzoeksvragen 1.Heeft een PMT module LBZ, gericht op waarnemen, interpreteren van en handelen naar lichaamssignalen een groter positief effect op het herstel (afname vermoeidheid) bij patiënten met chronische vermoeidheid in vergelijking met ontspanningstherapie binnen een multidisciplinaire behandeling? 2.Is er een relatie tussen de mate van lichaams- bewustzijn en de ernst van de vermoeidheidsklachten?

4 Onderzoeksprocedure Aanmelding Intake Multidisciplinaire klinische groepsbehandeling Exp. conditie (N=18) Module LBZ Contr. conditie (N=18) Ontspanning T1 (N=18) T2 (N=15) T3 (N=15) T3 (N=14) Poli behandeling Geen behandeling Kwantitatief quasi experimenteel design

5 Onderzoekspopulatie Vermoeidheid op zichzelf staande klacht waarvan oorzaak onbekend is (CVS / CV). ≥ 18 jaar. Bereidheid tot zelfmanagement. Doelstelling “Verbeteren van functioneren” onderschrijven.

6 Interventies Experimentele conditie Module LBZ gericht op het waarnemen, interpreteren van en handelen naar lichaamssignalen. Diverse arrangementen met thema’s : grenzen, voelen, afstand – nabijheid, eigen ruimte, vertrouwen. Controle conditie Ontspanningsoefeningen Mindfulness body scan, Jacobson (aan- en ontspannen).

7 Variabelen Lichaamsbewustzijn: vermogen om bewust te zijn van lichamelijke fysiologische toestand, van processen en van handelingen afkomstig van zintuiglijke afferenten. Daarbij spelen o.a. mentale processen en opgedane ervaringen een rol bij de inschatting en beoordeling van opgedane zintuiglijke waarnemingen (Mehling et al., 2009). Chronische vermoeidheid Klachten > 6maanden, oorzaak onbekend Rust beïnvloedt klachten niet (Korenromp et al., 2012; Schreurs, 2004)

8 Meetinstrumenten Vermoeidheid: CIS subschaal ernst van de vermoeidheid (Cronbach alpha: 0.83). Hogere score = meer vermoeidheid. (Vercoulen et al., 1999) Lichaamsbewustzijn: SBC, 2 subschalen lichaamsbewustzijn (Cronbach alpha: 0.83), hogere score = beter LBZ. lichaamsdissociatie (Cronbach alph: 0.78), hogere score = minder LBZ (Price & Thompson, 2007)

9 Resultaten Patiënten karakteristieken Experimentele conditie Controle conditie Man Vrouw 2 (13%) 13 (87%) 4 (27%) 11 (73%) Leeftijd M R SD 37 23-52 (8,80) 38 21-64 (13,24) Diagnose CVS CV 7878 13 2

10 Resultaten Mate van vermoeidheid Experimentele conditieControle conditie T1 M SD 51,7 (4,27) 48,5 (4,75) T2 M SD 41,7 (9,62) 38,5 (8,11) T3 M SD 40,1 (11,52) 33,0 (8,39) Significante afname vermoeidheid in beide condities tussen T1-T2 (p = 0,00). >35 = ernstig vermoeid; CVS populatie: 51,7; gezonden: 17,3 (Vercoulen et al., 1999)

11 Verschilscores CIS tussen exp. en contr. conditie Significantie T2 – T1P = 0,90 T3 – T2P = 0,23 T3 – T1P = 0,13 Geen significant verschil tussen beide condities (α = 0,05) in afname van vermoeidheid. Resultaten Verschilscores mate van vermoeidheid

12 Resultaten Mate van lichaamsbewustzijn

13 Resultaten Mate van lichaamsdissociatie

14 VragenlijstenCorrelatie coëfficiëntSignificantie T1: CIS – SBC bewustzijnr = 0,04p = 0,82 T1: CIS – SBC dissociatier = -0,24p = 0,20 Correlatie tussen lichaamsbewustzijn en vermoeidheid niet aangetoond Resultaten Correlatie lichaamsbewustzijn & vermoeidheid

15 Discussie & conclusie Mate van vermoeidheid in beide condities significant afgenomen. Lichaamsbewustzijn in beide condities significant toegenomen. Geen significant verschil tussen beide condities in afname vermoeidheid en verbetering lichaamsbewustzijn (coping). Correlatie tussen lichaamsbewustzijn en mate van vermoeidheid niet aangetoond.

16 PMT binnen multidisciplinair groepsbehandeling lijkt lichaamsbewustzijn gunstig te beïnvloeden. Overlap in interventies tussen beide condities. Kleine onderzoekspopulatie waardoor correlatie niet kon worden aangetoond. Verder onderzoek (grotere populatie, randomisatie, interventies, follow -up meting). Discussie & conclusie


Download ppt "Minder moe door verbetering van het lichaamsbewustzijn? Vergelijkend onderzoek tussen PMT interventies naar het effect op lichaamsbewustzijn bij patiënten."

Verwante presentaties


Ads door Google