De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Depressie bij ouderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Depressie bij ouderen."— Transcript van de presentatie:

1 Depressie bij ouderen

2 wat? Depressie: is er sprake van een depressie wanneer de neerslachtigheid minstens 2 weken aanhoudt waardoor het dagelijks functioneren en de levenslust onder druk komen te staan.

3 Waarom hoger risico? Hebben vaker te maken met stressvolle gebeurtenissen, tegenslagen en verlies. bijvoorbeeld: sterven van dierbaren. Er kan sprake zijn van aandoeningen die het centraal zenuwstelsel beïnvloeden en daardoor ook de stemming.

4 Prevalentie Depressie kan verschillen in ernst:
minor depressive disorder ( beperkte depressie) major depressive disorder (depressieve stoornis)

5 Etiologie Er zijn meerdere symptomen die een rol spelen bij het ontstaan van een depressie. (zie symptomen volgende dia)

6 Diagnostiek Symptomen: verdrietig, leeg, down,… Interesseverlies
Verlies van eetlust, gewichtsverandering Moeite met in of doorslapen Snel geïrriteerd, vijandige houding,… Schuldgevoelens en gevoelens van waardeloosheid Zich moeilijk kunnen concentreren en/of beslissingen nemen Telkens aan de dood denken of dood willen. het stellen van een diagnose kan niet eenvoudig zijn. Want verlies van eetlust, concentratieverlies, vermoeidheid en slapeloosheid kunnen ook oorzaken zijn van somatische aandoeningen.

7 Behandeling Lichamelijk onderzoek, screening en observatie.
Stepped care Antidepressiva Psychotherapie, lichamelijke activiteit Beweging Elektroconvulsie therapie (ECT)

8 Lichamelijk onderzoek, screening en observatie
Een snelle diagnose bevordert het herstel Belangrijk is dat je de somatische aandoeningen uitsluit.

9 Stepped care Stepped care is een interventie die door de huisarts als interventie wordt aanbevolen. Bijvoorbeeld: volgen van een cursus als bewegingstherapie

10 Antidepressiva Deze werken niet meteen als ze worden ingenomen. Het medicijn moet dus de kans krijgen om tot werking te komen. Werkt niet verslavend

11 Psychotherapie, lichamelijke activiteit
Oudere moet in staat zijn om nieuw gedrag aan te leren en ook gemotiveerd zijn om met dit gedrag aan de slag te gaan = vereiste voor psychotherapie.

12 Beweging Bevordert het herstel van een depressie en het gevoel van welbevinden.

13 Elektroconvulsieve therapie (ECT)
Kan levensreddend zijn bij ouderen die lijden aan vitale depressie en/of die psychotische kenmerken hebben bij ernstige vormen van een depressie. Kan worden ingezet om de tijd die nodig is om de werkzaamheid van de antidepressiva te overbruggen of voor ouderen die resistent zijn tegen farmacotherapie. Mogelijke bijwerking: problemen met geheugenopslag van nieuwe informatie

14 Doolhof van oorzaak en gevolg
Wanneer depressie geleidelijk ontstaat risico dat de diagnose over het hoofd wordt gezien.

15 Verpleegkundige zorg Zorg voor de depressieve oudere gaat best in een disciplinair team.

16 Voorspelbaarheid en minimale eisen
Belangrijk is dat de patiënt blijft het ondernemen van dagelijkse activiteiten.

17 Contact blijven houden, presentatie
Belangrijk is dat je als zorgverlener bij het begin van de dienst en het einde van de dienst eens langs gaat voor een begroeting en afscheid. Je kan ook praten over een onderwerp dat de patiënt prettig vind.

18 Stap vooruit: prettige dingen doen; stap terug: stress
Oude herinneringen ophalen aan gebeurtenissen waarvan de ouderen geniet, zoals vakanties, hobby’s… Zonlicht kan ook helpen bij het bestrijden van depressie.

19 Actieve foto’s en overige interventies
Het bekijken van recente foto’s waarop de oudere actief te zien is, kan een stimulans voor hem of haar vormen.

20 Preventie Het kunnen anticiperen op problemen die voorkomen uit andere problemen vormt de kern van preventie in de zorg voor geriatrische patiënten en dit geldt zeker voor de depressieve stoornis.

21 Preventie: psycho - educatie
Het is belangrijk dat de patiënt en de betrokken naaste op de hoogte zijn van het ziektebeeld en de symptomen. Zo kan de patiënt ook de symptomen positief beïnvloeden.

22


Download ppt "Depressie bij ouderen."

Verwante presentaties


Ads door Google