De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stemmingsstoornissen. Agenda Begripsbepaling DSM IV classificatie Verschijningsvormen / raakvlakken Oorzaken Behandeling en begeleiding Prognose.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stemmingsstoornissen. Agenda Begripsbepaling DSM IV classificatie Verschijningsvormen / raakvlakken Oorzaken Behandeling en begeleiding Prognose."— Transcript van de presentatie:

1 Stemmingsstoornissen

2

3 Agenda Begripsbepaling DSM IV classificatie Verschijningsvormen / raakvlakken Oorzaken Behandeling en begeleiding Prognose

4 Begripsbepaling Depressieve episode Dystyme stoornis (milder maar hardnekkiger) Bipolaire stoornis (manisch depressief)

5 DSM IV Depressieve episode Depressieve of prikkelbare stemming Verlies aan interesse of plezier Gewichtsverandering Slapeloosheid Bewegingsonrust- of armoede Moeheid / verlies energie Gevoelens van waardeloosheid/schuldgevoel Verminderd denk-of concentratievermogen Terugkerende gedachten aan de dood

6 Verschijningsvormen Baby’s : huil- en protestgedrag Kleuters/jonge kinderen : verdriet, prikkelbaarheid, opgewondenheid, angst Adolescenten : droefheid, prikkelbaarheid, abnormale somberheid, lusteloosheid, ongeinteresseerdheid Volwassenen : lusteloosheid, mat en leeg gevoel

7 Raakvlakken / comorbiditeit Gedragsstoornissen (ODD en CD) ADHD Angststoornissen Hechtingsstoornis Somatische ziekten

8 Oorzaken Biologische factoren (individueel niveau) Psychologische, cognitieve factoren (niveau van de levengeschiedenis) Systeemfactoren (niveau van de omgeving)

9 Oorzaken – individueel niveau Genetische kwetsbaarheid Temperamentsverschillen Zieke en somatisch zieke kinderen

10 Oorzaken - levensgeschiedenis Ervaring met verlies door dood, echtscheiding of verhuizing Traumatisering door ongeval of ramp Discrimintatie op grond van ras, sexe of culturele achtergrond

11 Oorzaken - omgeving Ouder met depressie Ouder met lichamelijke ziekte of handicap Opvoedingsstijl / hechtingsprobleem Sexueel misbruik of mishandeling Gepest worden

12 Behandeling en begeleiding Causaal – wegnemen van de oorzaken Ambulant Psycho-educatie Gedragstherapie Medicatie Psychomotorische therapie

13 Prognose (samenhang met…) Ontstaansgeschiedenis Kwaliteit van de omgeving Genetische, biologische factoren Comorbiditeit met gedrags-en of angststoornissen Grote kans op herhaling Leerproblemen

14 Stemmingsstoornis en autisme Simon geeft een toelichting

15 Casussen Lees de casus Formuleer een aantal vragen voor de ouders en voor de leerkracht Gebruik hierbij het overzicht met aandachtspunten voor aanpak

16 Stemmingsstoornissen


Download ppt "Stemmingsstoornissen. Agenda Begripsbepaling DSM IV classificatie Verschijningsvormen / raakvlakken Oorzaken Behandeling en begeleiding Prognose."

Verwante presentaties


Ads door Google