De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Presentatie ‘Depressie onder ouderen ’ Neemt u gerust alvast een kopje koffie of thee Arne Rijkeboer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Presentatie ‘Depressie onder ouderen ’ Neemt u gerust alvast een kopje koffie of thee Arne Rijkeboer."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Presentatie ‘Depressie onder ouderen ’ Neemt u gerust alvast een kopje koffie of thee Arne Rijkeboer

2 • Welkom • Wie ben ik? • Waar over? • Waarom? • Welk doel? Inleiding

3 • Tijd presentatie: ongeveer 45 minuten • Doel presentatie: “U weet aan het eind van de voorlichting wat een depressie inhoud en hoe u hierop kunt handelen” Inleiding

4 Indeling voorlichting  Welkom  Indeling  Wat weet u al van een depressie?  Wat is een depressie?  Hoe kunt u een depressie herkennen?  Hoe kunt u handelen op een depressie?  Uitreiking van deze presentatie  Vragen en afronding

5 • Heeft u te maken gehad met een depressie in uw omgeving? • Wat houd een depressie precies in? • Hoe gaat u hier mee om? • Wat betekend het voor u als familie? Wat weet u al van een depressie?

6 • Wanneer we spreken van depressie • Risicofactoren bij ouderen • Signalen en symptomen • Eenzaamheid onder ouderen • Kort filmpje “Mevrouw van Veen” Wat is een depressie?

7 Er minstens twee weken bijna elke dag 5 van de volgende symptomen aanwezig zijn: • Depressieve/sombere stemming • Verlies van belangstelling en interesse in bijna alle activiteiten • Veranderde eetlust • Problemen met slapen • Gejaagd of geremd gedrag • Vermoeidheid en verlies van energie • Gevoelens van waardeloosheid of onterechte schuldgevoelens • Verminderd vermogen tot nadenken of concentratie • Terugkerende gedachten aan de dood Er is sprake van een depressie als deze symptomen niet komen uit een lichamelijke aandoening of een rouwreactie Wat is een depressie

8 • Verlies van geliefden • Verlies van lichamelijke mogelijkheden • Verlies van sociale status(bijv. ouderrol,werk) • Verlies van financiële status • Verlies van cognitieve functies(denken, geheugen, nieuwe informatie opnemen) • Verlies van relationeel netwerk(vrienden, kennissen) Oorzaken depressie

9 Naarmate men ouder wordt bestaat er een groter risico op een depressie. Een aantal risicofactoren op een rijtje: • Rouw • Slaapstoornissen • Lichamelijke beperkingen • Eerdere depressies • Vrouwelijk geslacht(veelal weduwen) • Verlies sociale contacten • Verandering rolpatroon(o.m. het wegvallen van werk) • Traumatische oorlogservaringen • Verlies van naasten • Afnemende vitaliteit • Erfelijk bepaald(2 tot 3 keer meer risico bij depressie in familie) Risicofactoren bij ouderen

10 • Uw Naaste is veelal somber en lusteloos • Uw Naaste is minder gaan eten • Uw Naaste heeft moeite met inslapen en is vaak vroeg wakker • Uw Naaste kost alledaagse bezigheden extra veel energie • Uw Naaste is geremd in bijv. blijdschap en emoties • Uw Naaste heeft regelmatig geen zin in seks(libidoverlies) • Uw Naaste heeft veel stemmingswisselingen. Bijvoorbeeld in de morgen somber maar in de avond juist vrolijk(er) • Uw Naaste heeft moeite te genieten • Uw Naaste tobt en denkt overmatig na voorts een activiteit uit te voeren • Uw Naaste heeft de afgelopen periode meer (veelal onnodige) schuldgevoelens • Uw Naaste heeft het de laatste tijd vaker over de dood Signalen

11 Veel ouderen hebben te maken met eenzaamheid. In Nederland is bekend dat 1 op de 4 ouderen eenzaamheid ervaren. Één van de oorzaken van een depressie bij ouderen heeft te maken met eenzaamheid. Ouderen kunnen door verminderde sociale contacten in een zogeheten sociaal isolement terecht komen. Het komt voor dat het contact met de caissière in de supermarkt het enige waardevolle contact is op de dag. We zullen nu naar een filmpje kijken waarin mevrouw van Veen gevolgd wordt. Mevrouw van Veen leidt waarschijnlijk aan een depressie. Eenzaamheid

12 Mevrouw van Veen I

13 Bron: Trimbos Instituut Een aantal cijfers

14 • Een depressie onder ouderen komt veel voor in verpleeg en verzorgingshuizen • Onder ‘hoogbejaarden’ neemt de kans op een depressie toe • Onder ‘jongbejaarden’ is de kans op herstel groter mits op tijd herkend • In algemene ziekenhuizen zijn ongeveer 6% van de opgenomen ouderen depressief Conclusie

15 • Hoe herkent u een depressie bij uw naaste? - Zijn er de laatste tijd veel gedragsveranderingen opgereden;als; - somberder als gewoonlijk - meer tobben als gewoonlijk - geremder dan gewoonlijk - minder kunnen genieten dan gewoonlijk - minder gaan eten dan gewoonlijk - vermoeider dan gewoonlijk Een depressie herkennen

16 Zijn er de laatste tijd meer van deze signalen opgetreden dan bestaat er kans op een depressie bij uw naaste Andere manieren om een depressie te herkennen: • Bij familie/kennissen/vrienden na gaan of zij ook veranderingen opmerken • Probeer bij uw naaste na te gaan hoe hij/zij zijn stemming ervaart • Er bestaan (korte) vragenlijsten die u naaste zelf kan invullen. Bijvoorbeeld de: “geriatrische depressie schaal(GDS)” deze kosten 5-10 minuten om in te vullen en geven een inschatting of er een depressie aanwezig kan zijn We gaan nu kijken naar een tweede filmpje van mevrouw van Veen. Haar dochter komt op bezoek en herkent een depressie bij haar moeder Een depressie herkennen

17 Mevrouw van Veen II

18 Een depressie, en nu? U kunt: • Een afspraak maken met de huisarts, eventueel eerst zelf en daarna met uw naaste(in de thuissituatie) • In gesprek gaan met de verpleegkundige op de afdeling en duidelijk aangeven wat volgens u veranderd is en wat u ziet • In gesprek gaan met de behandelend ars, verpleeghuisarts, en de situatie voor leggen Hoe te handelen

19 U heeft de situatie kenbaar gemaakt bij de huisarts, de verpleegkundige of de verpleeghuisarts. Wat kunt u verwachten? • De huisarts zal vaak een gesprek met u aangaan naar wat er precies aan de hand is. Vervolgens zal hij uw naast doorverwijzen naar: een psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige(bij u thuis) of maatschappelijk werk. Uw naaste krijgt professionele hulp vaak thuis of gedeeltelijk buitenshuis(bijv. dagbesteding) • De verpleegkundige zal een gesprek met u aangaan en vaak vragen naar de huidige situatie en dit voorleggen in het multidisciplinair overleg. Dit houdt in dat alle disciplines betrokken worden.(arts,activiteitenbeg,etc) Er wordt gezamenlijk gekeken naar een oplossing. En dan…

20 U heeft de situatie kenbaar gemaakt bij de huisarts, de verpleegkundige of de verpleeghuisarts. Wat kunt u verwachten? • De sociaal psychiatrisch verpleegkundige zal veelal bij u thuis een gesprek aangaan met u naaste. Deze zal u en uw naaste vragen naar de situatie op dit moment. • Vervolgens zal de spv-er een persoonlijk stappenplan opzetten gericht op de actuele situatie. Er wordt een behandelplan gemaakt in overleg met u en uw naaste. • De spv-er overlegt regelmatig met de psycholoog en de huisarts om zo een brede behandeling te kunnen geven We gaan nu kijken naar het laatste filmpje van mevrouw van Veen. Hier zien we de sociaal psychiatrisch verpleegkundige te werk bij mevrouw thuis. En dan…

21 Mevrouw van Veen III

22 • Door tijdig naar de huisarts of verpleegkundige te stappen kan er gericht samengewerkt worden met u, uw naaste en de behandelaar • U en uw naaste werken intensief samen met de huisarts,verpleegkundige of sociaal psychiatrisch verpleegkundige en komen samen tot een aanpak • Hoe eerder u signalen kunt herkennen bij uw naaste hoe eerder u een gesprek kunt aangaan met de huisarts of verpleegkundige. Conclusie

23 • Is het duidelijk wat een depressie inhoud? • Is het duidelijk hoe u een depressie bij uw naaste kunt herkennen? • Is het duidelijk hoe u kunt handelen bij het vermoeden van een depressie? • Heeft u nog vragen? • Wat vond u van de presentatie? Vragen en afronding

24 Presentatie gemaakt door Arne Rijkeboer Verpleegkunde Vragen en afronding


Download ppt "WELKOM Presentatie ‘Depressie onder ouderen ’ Neemt u gerust alvast een kopje koffie of thee Arne Rijkeboer."

Verwante presentaties


Ads door Google