De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Skills week 2 INFSKL01-1 week 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Skills week 2 INFSKL01-1 week 2."— Transcript van de presentatie:

1 Skills week 2 INFSKL01-1 week 2

2 Herhaling scrumtheorie
INFSKL01-1 week 2

3 Wat is scrum? INFSKL01-1 week 2

4 Rollen bij scrum Product owner Scrum master
Is klant/ vertegenwoordiger van de klant Moet beslissingsbevoegdheid hebben Moet voldoende kennis hebben om product backlog te bepalen Bepaalt wát er gebeurt Kost veel tijd om te overleggen met het team Scrum master Is procesverantwoordelijke (proces moet effectief en efficient verlopen) Het team (zelf verantwoordelijk) Team maakt planning voor elke sprint Team verdeelt zelf werk Bepaalt hóe het gebeurt Managet zichzelf INFSKL01-1 week 2

5 Product backlog Is een geprioriteerde featureslijst
(feature = functionaliteit/ eis) Opgesteld naar aanleiding van wensen product owner INFSKL01-1 week 2

6 \Voorbeeld product backlog
Prioriteit aan de hand van MoSCoW

7 Sprint Sprint= vaste cyclus= vaste doorlooptijd van 2-4 weken
Eind van elke sprint een werkende release In volgende sprint weer een volgende release gerealiseerd INFSKL01-1 week 2

8 Sprint backlog Is een groepering van user stories tijdens één sprint
Een sprint leidt uiteindelijk tot een release je kiest voor elke sprint het meest essentiële van het product je kiest datgene wat meeste toegevoegde waarde heeft aansluitend zet je belangrijkste taken bovenaan lijst INFSKL01-1 week 2

9 User stories Vanuit product backlog worden user stories opgesteld voor de komende sprint User story= ‘wie / wat/ waarom’ Team schat hoeveel tijd de realisatie van user stories zal kosten in tijd met behulp van planning poker (Diversiteit in schattingen discussie consensus) INFSKL01-1 week 2

10 Work items Elke user story wordt opgesplitst in kleinere taken (= work items) Een work item heeft een aantoonbaar resultaat (ongeveer 2-4 uur werk) INFSKL01-1 week 2

11 Voorbeeld user stories en omzetting in working items
INFSKL01-1 week 2

12 Scrum board tijdens Sprint
Work items ( inclusief hoeveelheid geschatte tijd die het kost) hangen van hoge naar lage prioriteit Neemt centrale plaats in, zorgt voor gewenste discussie zie voor digitale versie INFSKL01-1 week 2

13 Proces scrum INFSKL01-1 week 2

14 Wat is de waarde van het product
Wat wil je van de product owner weten over het product? Welke aspecten zijn van waarde voor de product owner? Kijk naar de volgende pecha kucha van Ellen Gottesdiener opgenomen tijdens de ‘software meets business 2013’ Neem dit mee voor de vragen over het product aan de product owner. pecha kucha Ellen Gottesdiener INFSKL01-1 week 2

15 Inleveren interviewverslag
Bij de tutor Per projectgroep Vragen en antwoorden letterlijk weergegeven (vragen en antwoorden apart geformuleerd, dus niet geïntegreerd). Inleveren week 3: 24 uur voor projectles. INFSKL01-1 week 2

16 Interviewtechniek Waarom stel je vragen?
Hoe bereid je je voor op het gesprek? Welk soort vragen heb je? Actief luisteren, wat is dat? Welke lastige situaties kun je bedenken bij een interview? INFSKL01-1 week 2

17 Waarom stel je vragen? Informatie verkrijgen Ter verduidelijking
Iemand aanzetten tot nadenken-> stimuleren Iemand ter verantwoording roepen Bij reflectie (jezelf vragen stellen) INFSKL01-1 week 2

18 Voorbereiden op een gesprek
Wat wil je weten? (doel) Welke vragen moet je daarvoor stellen? Welke antwoorden verwacht je? (ga er niet blanco heen) Welke vragen kun je zelf opzoeken? Weet je waar je moet zoeken? Wie moet je de vragen stellen? (de juiste persoon) Hoe verifieer je dat je begrepen hebt wat er gezegd wordt? Hoe onthoud je wat er gezegd is? Wie maakt aantekeningen? Hoe zorg je dat jij en je groep beschikken over deze info? Wie van de groep stelt de vragen? INFSKL01-1 week 2

19 Soorten vragen Open vragen Gesloten vragen Directe en indirecte vragen
Wanneer gebruik je welke soort? Directe en indirecte vragen Hoofdvragen en vervolgvragen Waardevrije vragen Suggestieve vragen Controlevragen Retorische vragen INFSKL01-1 week 2

20 Ongeschikte vragen Meervoudige vragen Te ruim gestelde vraag
Voorbarige conclusie Antwoord niet verifiëren bij geïnterviewde Fuikprocedure* niet hanteren (van groot naar klein) *open vraagvervolgvraag (steeds verder doorgaan op detail) INFSKL01-1 week 2

21 Verhaal Caesar en Cleopatra
Ze zijn dood!!! INFSKL01-1 week 2

22 Wat wil je horen? Selectief luisteren
oefening Caesar en Cleopatra Hoe kun je selectief luisteren voorkomen? INFSKL01-1 week 2

23 Actief luisteren Actieve houding samenvatten en concluderen herhalen
lichaamstaal zithouding rechtop: objectiviteit, neutraliteit voorover: concentratie, betrokkenheid achterover: ontspanning, op zijn gemak, afstand tegenstrijdigheid verbaal/ non- verbaal interpreteren van non- verbale signalen samenvatten en concluderen herhalen stimulerende functie controlerende functie richtinggevende functie verduidelijking vragen gevoelsreflectie INFSKL01-1 week 2

24 Lastige situaties Breedsprakige geïnterviewde Zwijgzame geïnterviewde
Angst voor stiltes in gesprek Tegelijkertijd moeten luisteren, interpreteren en vervolgvragen formuleren Slechte voorbereiding Bang om te laten merken antwoord is onduidelijk Dominante geïnterviewde (overruled worden) INFSKL01-1 week 2

25 Klassenvertegenwoordiger
INFSKL01-1 week 2


Download ppt "Skills week 2 INFSKL01-1 week 2."

Verwante presentaties


Ads door Google