De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCRUM workshop. Introductie Ze zeggen dat dit de manier is. Laten we het maar gewoon doen... Leuk, maar wie is verantwoordelijk voor de deployment?

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCRUM workshop. Introductie Ze zeggen dat dit de manier is. Laten we het maar gewoon doen... Leuk, maar wie is verantwoordelijk voor de deployment?"— Transcript van de presentatie:

1 SCRUM workshop

2 Introductie

3 Ze zeggen dat dit de manier is. Laten we het maar gewoon doen... Leuk, maar wie is verantwoordelijk voor de deployment?

4 The Problem: The Chaos Report  Onderzoek gestart in1994  Ruim 35,000 software development projecten bekeken  In 2000: Source: Standish “Chaos” Report, Jim Johnson lecture at XP2002 conference: http://www.xp2003.org/xp2002/talksinfo/johnson.pdf

5 Functies gebruikt in een typisch systeem Source: Jim Johnson lecture at XP2002 conference

6 Waarom mislukken IT projecten?  Aannames  Gewijzigde prioriteiten  Gebrek aan samenwerking  Omgeving wijzigt  Beperkingen in communicatie  Probleem is niet duidelijk  Oplossing is onbekend  Technische beperkingen  …

7 Bron: http://agilemanifesto.org/iso/nl/

8 Waterfall vs Agile

9 Coingame

10 Wat is Scrum

11  Ontwikkelt in’90 – ’96 door Ken Schwaber & Jeff Sutherland  Simpel en populair framework  Youtube: Jeff Sutherland breaks down the structure of scrumJeff Sutherland breaks down the structure of scrum

12  Prioriteren op waarde  Voorspelbaarheid  Feedback  Fun Scrum =

13 Scrum overview Productbacklog Sprint backlog 3 wekelijkse sprint Sprint Demo & retrospective Scrum bordBurndownBelemmeringen Shipable product Sprintplanning D.O.R.D.O.D. 100 20 40 1 2 3 5 8 13 Dagelijkse update

14 Scrum overview  3 rollen  Team  Product owner  Scrummaster  4 gebeurtenissen  Sprintplanning  Daily scrum  Sprint demo/review  Sprint retrospective  4 artifacten  Product backlog  Sprint backlog  Burndown  Definition of Done  Scrumguide (scrum.org) Scrumguide

15 Scrum Board

16

17

18

19

20

21

22 Teamwork

23 3 rollen Productowner Team Scrummaster

24 Productowner  Bepaalt de functionaliteit van het product  Bepaalt de einddatum en inhoud  Is verantwoordelijk voor de winstgevendheid (ROI)  Bepaalt functionaliteit en prioriteit in volgorde van marktwaarde  Functionaliteit en prioriteit kunnen elke iteratie aangepast worden, naar behoefte  Accepteert het uiteindelijke resultaat (of niet)

25 Geschreven specificaties  Maak 2-tallen (Analist en Developer)  Developers gaan de zaal uit  Analisten maken in 5 minuten geschreven specificaties  Analist geeft specs aan Developer zonder te spreken  Developer krijgt 5 minuten om de specs te realiseren

26 Geschreven specificaties

27 Product backlog Sprint 1 Sprint 2 Schatting Done bij een Velocity van X Schatting Done bij een velocity van Y = userstory

28 Userstory Userstory: As a I want to So that Notes: e.g. ref to wireframe, non-functional requirement etc. How to demo / how to test: Estimate Zou gekoppeld kunnen worden aan testscenario’s en testscripts +/- requirement

29 Effective Communication

30 Scrum team  Gebruikelijk 5-9 mensen  Multi-disciplinair: Programmeurs, testers, ontwerpers, etc.  Leden zijn fulltime toegekend  Teams organiseren zichzelf  In het ideale: helemaal geen titels/rollen  Teamindeling is vast  Focus

31 Scrummaster  Verantwoordelijk voor de toepassing van Scrum waarden en normen  Wegnemen van belemmeringen  Zorg voor optimale productiviteit van het team  Zorg voor samenwerking tussen de verschillende disciplines en rollen  Schermt het team af van verstoringen van buiten het team

32 4 Meetings  Sprint planning  Daily scrum  Sprint review  Sprint retrospective

33 Sprintplanning Ref Mike Cohn “Agile Estimation and Planning” (zie ook YouTube) Een aantal biologische feiten:  Het is voor het menselijk brein moeilijk tijd in te schatten, zeker als het meer dan een aantal uur is.  Dit wordt uitvergroot door de hoeveelheid onzekerheden in software development, druk vanuit management verschil in skills van het team, …  Echter, we zijn redelijk goed in het vergelijken van dingen. Dat kunnen we vrij accuraat.

34 Uren of storypoints Planning op basis van uren :  Minder dan 1 dag: 1, 2, 4 of 8 uur.  Meer: 2, 3, 5, 10 dagen, 1 maand etc.  Als aan een taak gewerkt is wordt het restant opnieuw geschat. Plannen op basis van StoryPoints :  Het idee is om één referentie user story een aantal story points te geven en vervolgens andere user stories, punten te geven relatief t.o.v. de referentie.  Voordeel: snel en gezamenlijk.

35 Planning poker  Simpele en effectieve methode die als team uitgevoerd kan worden  Zorgt voor interactie tussen alle team leden en product owner  Snel achterhalen van de daadwerkelijke opdracht.  Zorgt voor een gedragen schatting van het gehele team.  Regels: 1.Productowner leest user story voor en geeft toelichting 2.Vragen stellen/discussie over de userstory 3.Iedereen trekt een kaart en legt hem omgekeerd neer 4.Alle kaarten worden tegelijk omgedraaid 5.Alle schattingen gelijk -> Volgende userstory 6.Schattingen ongelijk -> hoogste en laagste geven toelichting, daarna opnieuw naar 3 (zolang het nodig is).

36 Storypoints vertaald naar planning  De velocity is het aantal storypoints het team kan afronden in de gegeven tijd (sprint).  Het team kan haar velocity pas bepalen na een aantal sprints (4+).

37 Samenvatting  Focus op continue verbeteringen  Snel inspelen op veranderingen  Waarde toevoegen, belangrijkste eerst (backlog)  Timebox (sprint)  3 rollen (productowner, team, scrummaster)  4 meetings (planning, daily, demo, retro)

38 Simplifying Life with SCRUM Twitter: #intoscrum


Download ppt "SCRUM workshop. Introductie Ze zeggen dat dit de manier is. Laten we het maar gewoon doen... Leuk, maar wie is verantwoordelijk voor de deployment?"

Verwante presentaties


Ads door Google