De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social Work Kick Off 11-02-’13 Instituut voor Sociale Opleidingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social Work Kick Off 11-02-’13 Instituut voor Sociale Opleidingen."— Transcript van de presentatie:

1 Social Work Kick Off 11-02-’13 Instituut voor Sociale Opleidingen

2 Introductie Eenzaamheid Organisatie Samenwerken Opdracht les 2 Vragen

3 Introductie

4 Social Work is onderdeel van de praktijk gestuurde leerlijn (PGL). - Het verkrijgen van een goed beroepsbeeld. - Ervaring opdoen in het uitoefenen van het beroep. - Leren projectmatig, methodisch en samen te werken. - Je klaar te stomen als beginnend beroepsuitoefenaar en hierbij je eigen ontwikkeling monitoren. - Beroepsproblemen leren onderzoeken vanuit meerdere perspectieven. Introductie

5 Actualiteit Verzorgingsstaat Participatiesamenleving Wet Maatschappelijke Ondersteuning Eigen verantwoordelijkheid Zelfredzaamheid Maatschappelijke betrokkenheid Introductie

6 Opdracht: Onderzoek een concreet project of interventie wat gericht is op het tegengaan van eenzaamheid in een Rotterdamse wijk voor een bepaalde doelgroep. Analyseer de werkwijze en maak een internationale vergelijking met een soortgelijk project. Presenteer op de ‘markt tegen eenzaamheid’ de resultaten aan studenten en docenten en betrokken partijen. Dan wordt duidelijk hoe de verschillende sociale professionals (samen)werken aan de aanpak van een maatschappelijk probleem, eenzaamheid.

7 Wat is eenzaamheid? Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. J. de Jong Gierveld, 1984

8 Een groot maatschappelijk probleem Individualisering Gevolgen: lichamelijk en psychisch Zelfrespect Oorzaken: Persoonlijke factoren Maatschappelijke factoren Eenzaamheid

9 Eenzaamheid komt onder alle bevolkingsgroepen voor, zowel onder jongeren als onder ouderen. De mens is meer bezig met de eenzaamheid van een ander dan met de eenzaamheid van zichzelf. Over eenzaamheid praat men het vaakst met vrienden, familieleden en de partner Vrouwen hebben het aanzienlijk vaker dan mannen met anderen over eenzaamheid (64% versus 54%) Eenzaamheid

10 Afstoten Problematische omstandigheden, bv. scheiding of werkloosheid Mensen voelen zich ontheemd, verliezen de regie Mensen worden onzeker vasthouden aan eigen inadequaat gedrag Inadequate gedrag stoot anderen af gevoel van falen Gevolg is terugtrekken Mensen raken vervreemd en dat versterkt onaangepast gedrag Als dit langer duurt wordt ombuigen moeilijker Eenzaamheid

11 2 Typen eenzaamheid Bij sociale eenzaamheid gaat het om het ontbreken van contacten met mensen waarmee men bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt, zoals bekenden en vrienden. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om gemis van een hechte, intieme band met een ander persoon, in de meeste gevallen een levenspartner. Activiteiten om eenzaamheid te verminderen Wie iets wil doen aan vermindering van eenzaamheidsgevoelens van een ander, zal zich moeten realiseren dat activiteiten om eenzaamheid te verminderen alleen effectief zijn als deze aansluiten bij de oorzaak en de vorm van de eenzaamheid van diegene die het betreft. Eenzaamheid

12 Even Buurten Het project wil voorzien in een integrale wijkaanpak die nodig is om het sociale netwerk te verstevigen en tijdige signalering van problematiek te bevorderen. Het project komt inmiddels in zes Rotterdamse wijken tot uitvoering, te weten 1) Het Lage Land/Prinsenland, 2 ) Lombardijen 3) Vreewijk, 4) het Oude Westen, 5) Kralingen, 6) Blijdorp. Dag en nacht tijd voor een gesprek. Of chat of mail. http://www.sensoor.nl/sensoor-vrijwilligerswerk.html Veel gesprekken gaan over eenzaamheid. Praktijk voorbeelden

13 Organisatie Social Work

14 ► Lesbijeenkomsten ► Doelstellingen  Interdisciplinair samen te werken. Empowerment houding tonen binnen de samenwerking;  Volgens de methode van Grit op gefaseerde en planmatige wijze uitvoering te geven aan de opgestelde projectopdracht;  Kennis van sociaal werk integreren in je beroepsproduct;  Een praktijkvoorbeeld rond eenzaamheid beoordelen op zijn sterke en zwakke punten en consequenties voor de professional;  Een vergelijking te maken tussen nationale en internationale aanpak;  Beroepsproduct te presenteren aan relevante anderen;  Je eigen leerwinst inzichtelijk maken en verantwoorden. Organisatie project Social work

15 ▸ Projectmatig werken ▸ Product ▸ Toetsing en beoordeling Om voor een voldoende beoordeling in aanmerking te komen, moet op alle onderdelen minimaal een 5,5 gescoord worden. 1.Het product van de projectgroep. Deze bestaat uit 2 onderdelen: a.Het productverslag: de verantwoording van de totstandkoming van dit product. 30 % b.De eindpresentatie op de markt. 10 % 2.Het procesverslag van de groep. 10 % 3.Het individuele leerplan + het individuele evaluatieverslag. 50 % Organisatie project Social work

16 Samenwerking in subgroepen Ik weet dat het succes van social work vooral van een goede samenwerking afhankelijk is. Ik ga goede samenwerkingsafspraken maken zodat we weten wat we aan elkaar hebben. Ik ben nieuwsgierig naar de wijze waarop we elkaar kunnen aanvullen.

17 Lezen: studiehandleiding Lezen: De sociale kwestie hervat, hfst. 1 en 2. Oriëntatie op het thema eenzaamheid. Vragen ?????

18


Download ppt "Social Work Kick Off 11-02-’13 Instituut voor Sociale Opleidingen."

Verwante presentaties


Ads door Google