De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hulpbehoevende ouderen. … als ik een straat was zouden ze zeggen hij ligt verlaten Cees Nooteboom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hulpbehoevende ouderen. … als ik een straat was zouden ze zeggen hij ligt verlaten Cees Nooteboom."— Transcript van de presentatie:

1 hulpbehoevende ouderen

2 … als ik een straat was zouden ze zeggen hij ligt verlaten Cees Nooteboom

3  kenmerken van eenzaamheid  factoren die eenzaamheid bevorderen of afremmen  risicogroepen voor eenzaamheid  oplossingen vanuit de betrokkene zelf  realistische doelstellingen wanneer de eenzaamheid langdurig blijkt te zijn  conclusie  bronnen

4 Def. = het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties  leerschool: eenmaal overwonnen  sterker als persoon  subjectieve ervaring  ≠ alleen zijn  2 types

5  emotionele eenzaamheid = afwezigheid van een intieme relatie, partner, hartsvriend(in)  sociale eenzaamheid = het missen van relaties met een bredere groep van mensen bv. collega’s, pensioenmigratie

6  ziekte en handicap: mensen met slechte gezondheid eenzamer dan gezonde mensen  aanwezigheid (huwelijks)partner: + / -  familieleden  organisaties: indirecte eenzaamheid voorkomen bv. kerk, vrijwilligerswerk, sportverenigingen  persoonlijke capaciteiten: eigen situaties vergelijken met andere

7

8  mensen wiens partner minder dan 3jaar geleden is overleden  oudere mensen met een sociaaleconomische achterstand  mensen die op oudere leeftijd geconfronteerd worden met ernstige en langdurige ziektes of handicap

9  gemiddelde = 2,24  gegevens in tabel optellen/aftrekken van gemiddelde  score: 0 tot 2 = niet-eenzaamheid 3 of < = matige tot ernstige eenzaamheid + gezondheid- gezondheid manvrouwmanvrouw partner- 0,67- 0,93+ 0,39+ 0,11 Geen partner+ 0,74+ 0,64+ 2,71+ 1,52

10  bestaand netwerk uitbreiden  aansluit aan de wensen  wensen bijstellen  leren omgaan met onvervulde contactwensen

11  via huisarts  organisaties: de kerk, het lokale welzijnswerk, het rode kruis,…  enthousiaste mensen  eenmalige of tijdelijke interventies  geen oplossing

12 “Het opbouwen en onderhouden van een gevarieerd sociaal netwerk met kinderen, familie, vrienden en kennissen is een voorwaarde voor sociaal welbevinden.”  investeren in sociale contacten

13  artikel: de Jong-Gierveld, J. (2006). Eenzaamheid onder kwetsbare oudere mannen en vrouwen; oorzaken en oplossingen, 22, 67-75.  foto dia 3: http://dekoffiekamer.punt.nl/?gr=785849http://dekoffiekamer.punt.nl/?gr=785849  foto dia 5: http://weblogs.nrc.nl/expertdiscussies/eenzaamheid- sociale-tekortkoming-of-maatschappelijk-probleem/http://weblogs.nrc.nl/expertdiscussies/eenzaamheid- sociale-tekortkoming-of-maatschappelijk-probleem/  foto dia 7: http://jaap50.punt.nl/index.php?r=1&id=322636&tbl_archief=1 http://jaap50.punt.nl/index.php?r=1&id=322636&tbl_archief=1  foto dia 10: illustraties microsoft PowerPoint  foto dia 12: http://www.habakuk.nu/content/index.php?option=com_content&tas k=view&id=874&Itemid=83 http://www.habakuk.nu/content/index.php?option=com_content&tas k=view&id=874&Itemid=83  illustratie dia 12: microsoft PowerPoint  foto dia 12: http://www.grenswetenschap.nl/blogs/verdwaald-in-je- geest/http://www.grenswetenschap.nl/blogs/verdwaald-in-je- geest/


Download ppt "Hulpbehoevende ouderen. … als ik een straat was zouden ze zeggen hij ligt verlaten Cees Nooteboom."

Verwante presentaties


Ads door Google